Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

Ordinul nr. 456 /2020 al președintelui ANOFM pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 484 din 9 iunie 2020.

Potrivit actului normativ, pentru acordarea sumelor respective, angajatorii încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, o convenție. În acest scop, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la această procedură, însoțită de următoarele documente:

  • declarație pe proprie răspundere, dată prin reprezentantul legal, dintre care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. VI din OUG nr. 92/2020, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
  • actul de identitate, în copie;
  • actul în baza căruia au fost încadrați în muncă, în copie.

Sumele prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență se acordă angajatorilor în situația în care persoanele din categoriile menționate la aceste alineate sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condițiile prevăzute la art. III alin. (1) sau (2) din OUG 92/2020, cât și condițiile prevăzute la art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, opțional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute la aceste articole.

Pentru verificarea și acordarea sumei lunare prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din OUG 92/2020, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia aceștia își au sediul social, un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

Sumele lunare cuvenite se acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.