Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, CASS și CAS, aprobată prin ordin al președintelui ANAF

Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, CASS și CAS, aprobată prin ordin al președintelui ANAF

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Curier legislativ

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.696/2016 este actul normativ prin care se aprobă procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale. Ordinul citat, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1069/30.12.2016, modifică și Formularul 600 Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.

Conform actului normativ citat, procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS), stabilite prin decizie de impunere, se aplică de organul fiscal în următoarele situații:

 1. rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă.
 2. încetarea activității în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole impuse în sistem real, din silvicultură și din piscicultură;
 3. corecția normelor de venit ca urmare a încetării activității în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum și în situația dobândirii/pierderii calității de salariat;
 4. depășirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;
 5. completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activități impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit;
 6. completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activități care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;
 7. încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, din silvicultură și din piscicultură. Pentru această situație nu se efectuează recalcularea plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, ordinul prevede că procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale (CAS), stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situații:

 1. încetarea activității în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor de venit;
 2. persoanele fizice nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligația plății contribuției, respectiv acestea intră în categoria celor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii.

Solicitarea privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, CASS și CAS se face de către contribuabil sau împuternicitul acestuia pe baza formularului 220 Declarația privind venitul estimat/norma de venit. Formularul amintit va fi însoțit de documente justificative din care rezultă situația contribuabilului.

 Potrivit actului normativ citat, Formularul 220 se depune la următoarele termene:

 1. în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariției uneia dintre situațiile pentru care se poate solicita corecția venitului net stabilit pe baza normelor de venit;
 2. în termen de 30 de zile de la data încetării activității sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, impuse în sistem real, din silvicultură și/sau din piscicultură;
 3. în termen de 30 de zile de la data depășirii, în cursul anului fiscal, a numărului de 5 camere de închiriat, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv;
 4. în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de pensionare sau a adeverinței eliberate de instituția în a cărei evidență contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau a oricărui alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii;
 5. în termen de 30 de zile de la completarea obiectului de activitate cu activități noi.

Persoanele fizice a căror activitate a fost suspendată temporar, mai prevede ordinul citat, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la reînceperea activității, Formularul 220, în vederea stabilirii plăților anticipate.

Totodată, prin actul normativ se aprobă modelul și conținutul formularului Referat privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale, întocmit de organele fiscale pe baza Formularului 220 și a documentelor prezentate de contribuabil.

Așa cum am menționat mai sus, ordinul citat modifică și modelul Formularului 600 Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii. Reamintim că Declarația 600 se completează și se depune de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

 1. venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;
 2. venitul lunar estimat a se realiza depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
 3. valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute de lege depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari.

Termenul-limită de depunere a Declarației 600 este marți, 31 ianuarie a.c., potrivit calendarului obligațiilor fiscale pentru anul 2017 publicat de ANAF. Mai multe informații privind declarațiile cu termen de depunere în luna ianuarie sunt disponibile aici.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.