Programul Rabla Plus: 45.000 lei pentru achiziționarea unei mașini electrice

Numărul 10, 21-27 martie 2017  »  Curier legislativ

45.000 lei se vor acorda anul acesta, sub formă de finanțare nerambursabilă, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric, potrivit dispozițiilor Ghidului de finanțare a programului Rabla Plus, dat în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. Totodată, persoanele interesate pot primi un ecotichet în valoare de 20.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă. Autovehiculul hibrid trebuie să genereze o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km, se arată în ghid.

Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, constituie un suport informativ și conține dispoziții privind sursa de finanțare și durata de aplicare a programului, cuantumul, condițiile de acordare a ecotichetelor și modalitatea de utilizare, precum și categoriile de persoane eligibile și criteriile de eligibilitate.

Astfel, potrivit documentului citat, beneficiază de acordarea ecotichetelor incluse în program persoana fizică ce are domiciliul sau reședința în România și nu are obligații de plată la bugetul local. Totodată, aceasta trebuie să se înscrie la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obținând nota de înscriere, și să achiziționeze autovehiculul respectiv de la producătorul validat care a eliberat nota.

În ceea ce privește solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, acesta trebuie să obțină de la Administrația Fondului pentru Mediu aprobarea dosarului de acceptare și să se înscrie la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obținând nota de înscriere. De asemenea, persoanele juridice trebuie să achiziționeze autovehiculul respectiv de la producătorul validat care a eliberat nota.

Solicitantul beneficiază de un ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid (autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară), sub rezerva îndeplinirii condițiilor și respectării termenelor prevăzute în ghid. Acesta poate achiziționa mai multe autovehicule noi (pur electrice sau electrice hibride), beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete. Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului, diferența fiind asigurată de solicitant din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar.

În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și dorește să achiziționeze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare, se arată în ghid. Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute în ambele programe.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului de interes general:
  1. diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament;
  2. diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cele electric și/sau electric hibrid prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride.

Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național. Perioada prevăzută pentru desfășurarea acestuia este 2017-2019. Conform Ghidului citat, indicatorul de performanță și eficiență al programului îl reprezintă numărul de autovehicule electrice și/sau electrice hibride achiziționate prin program. Finanțarea programului se asigură din veniturile Fondului pentru mediu.

Proiectul de ordin privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, Ghidul de finanțare propriu-zis, precum și referatul de aprobare ce însoțește propunerea legislativă pot fi consultate la rubrica Transparență/Proiecte de acte normative de pe site-ul Ministerului Mediului. Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării documentelor pe site (17 martie a.c.), la Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu (adresa de e-mail: raluca.stoica@afm.ro).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.