MFP: Propuneri de reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial

MFP: Propuneri de reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial

Numărul 30-31, 8-21 august 2017  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, ce ar urma să înlocuiască actualele reglementări aplicabile acestor categorii de persoane, precum asociații, fundații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, aprobate prin OMEF nr. 1.969/2007.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul normativ, modificările propuse sunt necesare ca urmare a numeroaselor schimbări ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, intervenite de la data emiterii OMEF nr. 1.969/2007 (anumite prevederi cuprinse în Reglementările contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordinul menționat, precum și unele conturi cuprinse în Planul de conturi aprobat prin ordinul respectiv nu mai corespund prevederilor aferente unor operațiuni similare, cuprinse în reglementările aplicabile operatorilor economici. Astfel, există unele neconcordanțe în ceea ce privește tratamentul contabil aplicabil anumitor elemente de natura activelor și datoriilor, respectiv conturile utilizate pentru evidențierea în contabilitate a operațiunilor efectuate).

Principala modificare introdusă prin proiectul de ordin se referă la eliminarea notelor explicative la situațiile financiare anuale. Astfel, persoanele juridice fără scop patrimonial ar urma să întocmească, potrivit noilor reglementări, situații financiare anuale care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului.

Dintre schimbările cuprinse în propunerile de reglementări, conform referatului menționat, amintim:
 • modificarea politicilor contabile, în sensul precizării situațiilor în care este permisă modificarea politicilor contabile, precum și a modalității de reflectare în contabilitate a acestei modificări;
 • definirea erorilor contabile și precizarea tratamentului contabil al corectării erorilor, în funcție de perioada la care se referă și de caracterul semnificativ sau nesemnificativ al sumelor corespunzătoare acestora;
 • definirea estimărilor contabile și precizarea tratamentului contabil al modificării unei estimări contabile, respectiv prospectiv, prin includerea sa în rezultatul perioadei afectate;
 • precizarea tratamentului contabil al reducerilor comerciale, atât al celor înscrise pe factura de achiziție, cât și al celor primite ulterior facturării inițiale;
 • completarea criteriilor de recunoaștere a imobilizărilor necorporale și eliminarea elementului de imobilizări necorporale în curs;
 • reflectarea distinctă în cadrul imobilizărilor corporale a activelor biologice productive și a investițiilor imobiliare, cu precizarea tratamentului contabil aferent;
 • completarea și actualizarea prevederilor referitoare la operațiunile de reevaluare a imobilizărilor corporale;
 • reflectarea distinctă în cadrul stocurilor a activelor biologice de natura stocurilor și produselor agricole, cu precizarea tratamentului contabil aferent;
 • introducerea de prevederi referitoare la evaluarea la data bilanțului a titlurilor pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, respectiv la valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare;

Proiectul de act normativ cuprinde, de asemenea, și prevederi referitoare la definirea elementelor monetare și a celor nemonetare, în vederea adoptării unui tratament contabil referitor la evaluarea elementelor monetare în valută sau în lei cu plata în funcție de cursul unei valute, similar cu tratamentul contabil prevăzut de reglementările contabile aplicabile operatorilor economici. Astfel, potrivit proiectului de ordin, elementele monetare în valută sau în lei cu plata în funcție de cursul unei valute se evaluează și se prezintă în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Cu privire la Planul de conturi, potrivit reprezentanților MFP, s-a urmărit alinierea simbolurilor conturilor utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial pentru reflectarea în contabilitate a operațiunilor corespunzătoare activității economice la cele din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest context, s-a avut în vedere că reglementările contabile se aplică de persoane juridice fără scop patrimonial care pot desfășura atât activități fără scop patrimonial, cât și activități economice.

De asemenea, deoarece conturile de venituri aferente activității economice sunt structurate ca venituri din exploatare și venituri financiare, s-au structurat în mod similar și conturile de venituri din activitatea fără scop patrimonial, respectiv ca venituri din exploatare și venituri financiare aferente activității fără scop patrimonial.

Alte modificări introduse prin proiectul normativ se referă la actualizarea registrelor și formularelor financiar-contabile utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial pentru organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Potrivit referatului de aprobare, principalele modificări referitoare la ținerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial sunt:
 • eliminarea prevederilor referitoare la șnuruirea și parafarea Registrului-jurnal și a Registrului-inventar;
 • precizarea expresă a faptului că persoanele care trec de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă aplică Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute în proiectul normativ. Ca urmare, acestea au și obligația de a întocmi situații financiare anuale.

Proiectul de ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, rubrica Transparență decizională.

(Copyright foto: deklofenak / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.