La început a fost cuvântul...

Cerere și ofertă; excedent și deficit

Cerere şi ofertă; excedent şi deficit

Într-o informaţie de presă, comentându-se unele date statistice, s-a afirmat că „slăbirea ritmului activităţii este atestată şi de scăderea numărului de contracte neexecutate de la 50 la 46 la sută”. La o privire, chiar în „fugă”, apare limpede că, în condiţiile în care scade numărul de contracte „neexecutate”, ritmul activităţii nu a slăbit, ci – dimpotrivă – a crescut.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Comentariul ediției

Peste 110.000 noi locuri de muncă de la începutul anului. Unde? Ce? Cum?

Peste 110.000 noi locuri de muncă de la începutul anului. Unde? Ce? Cum?

Teodor Brateş

Institutul Naţional de Statistică (INS) a informat că, la sfârşitul lunii mai a.c., existau 4.846.000 de angajaţi. Poate că acest număr nu spune prea multe. De aceea, se impune a preciza că este vorba despre un nivel-record în ultimele două decenii. Fie şi numai acest fapt este suficient pentru a ne îndemna să examinăm, din mai multe perspective, asemenea date de cel mai larg interes.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Agenda CECCAR

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează, în zilele de 7 şi 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

CECCAR Dolj – DGRFP Craiova: Seminar pe teme de fiscalitate

CECCAR Dolj – DGRFP Craiova: Seminar pe teme de fiscalitate

La Dolj a avut loc, la 27 iulie a.c., un seminar pe teme de fiscalitate, organizat de filiala CECCAR în colaborare cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. Specialişti ai DGRFP – AJFP Dolj, Viorel Ghencea, şeful Biroului asistenţă contribuabili, şi Georgeta Radu, consilier, Biroul de asistenţă contribuabili, au dezbătut cu membrii filialei prevederi de natură fiscală, printre care Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

CECCAR Sălaj: Managementul contabilității în instituțiile publice – buget, gestiune financiară și raportarea situațiilor financiare

CECCAR Sălaj: Managementul contabilităţii în instituţiile publice – buget, gestiune financiară şi raportarea situaţiilor financiare

Filiala CECCAR Sălaj organizează, în perioada 11-12 septembrie a.c., seminarul cu tema Managementul contabilităţii în instituţiile publice – buget, gestiune financiară şi raportarea situaţiilor financiare. Informaţii cu privire la tema amintită vor fi prezentate cu acest prilej de un consilier superior din partea Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Metodologie Contabilă Instituţii Publice.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Curier legislativ

Legislație comentată

Legislaţie comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.939 din 9 mai 2017 privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 410/31.05.2017

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Propuneri de modificare a Codului fiscal, lansate în dezbatere publică de MFP

Propuneri de modificare a Codului fiscal, lansate în dezbatere publică de MFP

Eliminarea impozitului pe dividende, includerea cheltuielilor reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, în categoria cheltuielilor deductibile limitat la determinarea rezultatului fiscal şi scutirea de la plata impozitului pe teren a terenurilor agricole lucrate sunt câteva dintre propunerile de modificare a Codului fiscal cuprinse într-un proiect de act normativ lansat recent în consultare publică de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Proiect normativ: Introducerea sistemului de plată defalcată a TVA

Proiect normativ: Introducerea sistemului de plată defalcată a TVA

Recent, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică un proiect normativ potrivit căruia persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia de a deţine şi gestiona un cont de TVA pentru încasarea şi plata taxei pe valoarea adăugată aferente operaţiunilor taxabile.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

MFP: Propuneri de reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial

MFP: Propuneri de reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, ce ar urma să înlocuiască actualele reglementări aplicabile acestor categorii de persoane, precum asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică, aprobate prin OMEF nr. 1.969/2007.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice se va aplica de la 1 ianuarie 2018

Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice se va aplica de la 1 ianuarie 2018

Guvernul a prorogat, cu cinci luni, prin ordonanţă, termenul de aplicare a Legii insolvenţei persoanelor fizice, de la 1 august 2017 la 1 ianuarie 2018. „Decizia a fost luată de Executiv având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin această lege, precum şi punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii în care semnalează faptul că este nevoie de pregătirea riguroasă a capacităţii administrative a instanţelor chemate să aplice procedurile insolvenţei persoanelor fizice.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

ASF: Reglementări privind depunerea raportărilor contabile la 30 iunie de către societățile din domeniul asigurărilor

ASF: Reglementări privind depunerea raportărilor contabile la 30 iunie de către societăţile din domeniul asigurărilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis recent Norma nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor. Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie a.c., se aplică societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi sucursalelor din România ale societăţilor cu sediul social în state terţe sau aparţinând Spaţiului Economic European (...)

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Codul muncii a fost modificat. Noi prevederi vizând munca nedeclarată

Codul muncii a fost modificat. Noi prevederi vizând munca nedeclarată

Executivul a modificat şi a completat Codul muncii, prin ordonanţă de urgenţă, urmărindu-se adaptarea legislaţiei naţionale la noile provocări cu care se confruntă autorităţile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate. Astfel, potrivit noilor reglementări,  angajatorul are obligaţia de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă şi documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Noi reglementări privind pensiile de serviciu. Acestea nu vor mai putea depăși salariile nete

Noi reglementări privind pensiile de serviciu. Acestea nu vor mai putea depăşi salariile nete

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care stabileşte că pensiile de serviciu nu se vor mai majora, anual, prin raportare la creşterile salariale, ci doar în funcţie de coeficientul de inflaţie, aşa cum se procedează, în prezent, în cazul pensiilor reglementate de Legea nr. 263/2010. Actul normativ prevede, de asemenea, că valoarea netă a pensiei de serviciu nu va mai putea depăşi media soldelor/salariilor nete cuprinse în baza de calcul al pensiei.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

A fost simplificată documentația pentru obținerea venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzire

A fost simplificată documentaţia pentru obţinerea venitului minim garantat, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzire

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care simplifică documentaţia necesară obţinerii unor beneficii sociale, respectiv a venitului minim garantat, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzire. Documentul introduce şi noi condiţii şi criterii în acordarea ajutoarelor de urgenţă.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Regulament privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă pentru angajații din administrația publică locală

Regulament privind condiţiile acordării şi cuantumul sporului pentru condiţii de muncă pentru angajaţii din administraţia publică locală

Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre, Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă şi criteriile de acordare a acestuia pentru angajaţii din administraţia publică locală. În baza acestui regulament, angajaţii din administraţia publică locală vor putea beneficia de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, de până la 15% din salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din sistemul de învățământ preuniversitar

Sprijin pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) din sistemul de învăţământ preuniversitar

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) înmatriculaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Potrivit actului normativ, drepturile de care beneficiază copiii cu CES constau în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului (...)

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

A fost reglementat statutul asistenților personali profesioniști, care vor putea îngriji la domiciliul lor persoane cu handicap

A fost reglementat statutul asistenţilor personali profesionişti, care vor putea îngriji la domiciliul lor persoane cu handicap

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea beneficia de îngrijire şi la domiciliul unui asistent personal profesionist, prevede o hotărâre adoptată de Guvern. Actul normativ stabileşte condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist şi reprezintă un pas important în promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată de la 1 ianuarie 2018

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilităţi va fi majorată de la 1 ianuarie 2018

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilităţi va fi majorată, începând cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern. „Actul normativ modifică Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât integrarea în societate a acestei categorii de persoane să aibă loc în mod real, inclusiv prin creşterea ponderii în rândul salariaţilor (...)

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

De la 1 septembrie, indemnizația pentru creșterea copilului este plafonată la 8.500 lei

De la 1 septembrie, indemnizaţia pentru creşterea copilului este plafonată la 8.500 lei

Executivul a stabilit nivelul maxim de 8.500 lei lunar pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului, modificând, în acest context, OUG nr. 111/2010. Prevederea se aplică începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017 atât pentru persoanele care au drepturile stabilite sau solicitate anterior acestei date, cât şi pentru situaţiile ulterioare.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Statul va restitui taxa cerută la înmatricularea autovehiculului

Statul va restitui taxa cerută la înmatricularea autovehiculului

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind restituirea pe cale administrativă, la cerere, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Breviar statistic

BNR: Indicatori monetari – iunie 2017

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iunie 2017 cu 0,9% (0,8% în termeni reali) faţă de luna mai 2017, până la nivelul de 226,778 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Creditul în lei s-a majorat cu 2,5% (2,5% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,5% (exprimat în euro, a scăzut cu 1,1%).

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Rezervele internaționale ale României, 38,238 miliarde euro la 31 iulie 2017

Rezervele internaţionale ale României, 38,238 miliarde euro la 31 iulie 2017

Rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) se situau la nivelul de 34,636 miliarde euro, la 31 iulie 2017, faţă de 35,208 miliarde euro la finalul lunii anterioare, potrivit informaţiilor publicate de BNR. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: (...)

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Eurostat: România a obținut în iunie a patra creștere a afacerilor cu amănuntul din UE

Eurostat: România a obţinut în iunie a patra creştere a afacerilor cu amănuntul din UE

România a înregistrat în luna iunie a patra creştere a afacerilor cu amănuntul din Uniunea Europeană, de 7,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, în date ajustate faţă de influenţele sezoniere, faţă de un ritm de 3,1% la nivelul UE, potrivit informaţiilor publicate de biroul european de statistică Eurostat, citate de News.ro. Informaţiile menţionate mai arată că, faţă de anul de bază 2010, ţara noastră a consemnat cel mai mare avans din UE al afacerilor de retail.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

ASF: Societățile de asigurare au avizat 119.623 dosare de daună pentru polițe RCA, în semestrul al doilea din 2016

ASF: Societăţile de asigurare au avizat 119.623 dosare de daună pentru poliţe RCA, în semestrul al doilea din 2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a prezentat analiza dosarelor de daună aferente poliţelor auto obligatorii RCA avizate de societăţile de asigurare în semestrul II al anului 2016. La realizarea analizei au fost luate în calcul modificările legislative intervenite în domeniul asigurărilor obligatorii RCA, respectiv termenele impuse de actele normative aplicabile poliţelor în baza cărora au fost avizate dosarele de daună.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

INS: În 2016, valoarea producției agricole a crescut cu 2,5% comparativ cu 2015

INS: În 2016, valoarea producţiei agricole a crescut cu 2,5% comparativ cu 2015

Valoarea producţiei ramurii agricole a crescut cu 2,5% în anul 2016, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În comparaţie cu anul precedent, valoarea producţiei vegetale a crescut cu 5,3%, iar valoarea serviciilor agricole, cu 3,5%. De asemenea, valoarea producţiei animale a anului 2016 a scăzut cu 2,4% comparativ cu 2015.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Lumea în care trăim

Analiza anuală privind situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa: 234 de milioane de persoane cu loc de muncă în UE

Analiza anuală privind situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă în Europa: 234 de milioane de persoane cu loc de muncă în UE

Cu peste 234 de milioane de persoane în câmpul muncii, rata ocupării forţei de muncă este la cel mai ridicat nivel istoric în Uniunea Europeană. De asemenea, rata şomajului se situează la cel mai scăzut nivel din decembrie 2008, potrivit unei analize anuale a Comisiei Europene (CE). Ediţia din acest an a ESDE (Analiza anuală privind situaţia socială şi ocuparea forţei de muncă) confirmă tendinţele pozitive de pe piaţa muncii şi din domeniul social şi, în acelaşi timp, atrage atenţia asupra necesităţii echităţii între generaţii.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Încrederea în comerțul electronic, în creștere

Încrederea în comerţul electronic, în creştere

Ediţia din 2017 a Tabloului de bord privind condiţiile pentru consumatori, publicată recent de Comisia Europeană (CE), arată că tot mai mulţi consumatori din UE fac cumpărături online şi că încrederea lor în comerţul electronic a crescut, în special în ceea ce priveşte achiziţiile online din alte state membre ale UE.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Necesarul de investiții în infrastructură pe plan global: 94.000 miliarde dolari, până în 2040

Necesarul de investiţii în infrastructură pe plan global: 94.000 miliarde dolari, până în 2040

Lumea are nevoie de investiţii în infrastructură în valoare de 94.000 de miliarde de dolari până în 2040, iar aproape o cincime dintre acestea riscă să nu fie finanţate, dacă actuala tendinţă a cheltuielilor se va menţine, potrivit unui raport publicat recent de Global Infrastructure Hub (GIH), organizaţie susţinută de G20, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Resursele Pământului pentru întregul an s-au epuizat în primele șapte luni

Resursele Pământului pentru întregul an s-au epuizat în primele şapte luni

Omenirea a consumat deja în primele şapte luni resursele pe care Pământul ni le pune la dispoziţie pentru întregul an. 2 august 2017 a fost ziua în care am consumat deja întregul „buget” oferit de natura înconjurătoare, potrivit unui comunicat al organizaţiei ecologiste World Wide Fund for Nature (WWF) – România.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Eveniment

Cinematograf în Grădina Botanică

Cinematograf în Grădina Botanică

Alexandra Rizea

La fiecare final de săptămână în această vară toridă, un spaţiu umbros din Grădina Botanică se transformă într-o „sală de cinematograf”. De regulă, se proiectează filme de tip cinematecă, iar acest fapt sporeşte considerabil valoarea culturală a iniţiativei despre care relatăm. Multiplicarea „focarelor de cultură” este un proces care „prinde viteză” nu numai în Capitală.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Cunoașterea și perfecționarea reprezintă cheia succesului

Cunoaşterea şi perfecţionarea reprezintă cheia succesului

Interviu cu dr. ec. Nicolae-Cristian Juscu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Gorj: „M-am angajat în 1999, ca tânăr debutant în cadrul unei instituţii de prestigiu – Garda Financiară Gorj. Venisem după ce am lucrat aproximativ doi ani la Primăria Municipiului Târgu Jiu. După experienţa vastă acumulată aici, peste un deceniu, în anul 2009, am decis să devin expert contabil, membru al CECCAR.”

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Tratamentul contabil și fiscal al tichetelor cadou și cadourilor pentru salariații entităților economice

Tratamentul contabil şi fiscal al tichetelor cadou şi cadourilor pentru salariaţii entităţilor economice

Ludovica Breban, Ioana Veronica Prune-Jula

În apropierea sărbătorilor sau a altor evenimente speciale, fiecare familie îşi pregăteşte un buget care să cuprindă şi cadouri pentru cei dragi, orice sumă de bani în plus fiind binevenită. Una dintre opţiunile companiilor care doresc să le ofere salariaţilor sărbători mai frumoase o reprezintă tichetele cadou. Suntem convinşi că societăţile care recurg la această opţiune se gândesc la avantajele ambelor părţi: angajatorii pot scădea sumele respective la calculul impozitului pe profit şi îşi ţin angajaţii aproape, iar salariaţilor le cresc bugetul familiei şi evident şi puterea de cumpărare. 

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Guvernanța corporativă – necesitate sau/și inovație?

Guvernanţa corporativă – necesitate sau/şi inovaţie?

Octavian Jula

Guvernanţa corporativă este un domeniu nou în special pentru spaţiul central şi est-european. Prin acest articol încercăm să aducem în atenţie beneficiile pe care le poate avea adoptarea unui cod de guvernanţă corporativă. Este obligatorie implementarea lui? Cu siguranţă nu. Credem însă că reprezintă o încercare ce va trebui să se dovedească de succes şi care va aduce un veritabil plus de valoare companiilor. Legătura cu situaţiile financiare şi non-financiare este evidentă şi poate reprezenta un adevărat progres în transparentizarea activităţii societăţilor.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Protocol de colaborare tripartit pentru creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Protocol de colaborare tripartit pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Asociaţia Municipiilor din România (AMR), Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) au semnat un protocol de colaborare pentru susţinerea iniţiativelor şi programelor care contribuie la dezvoltarea economică a României şi la menţinerea unui dialog continuu şi aplicat între finanţatori, investitori şi administraţia publică locală.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Au fost semnate convențiile de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și instituțiile bancare partenere în implementarea programului Start-up Nation

Au fost semnate convenţiile de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi instituţiile bancare partenere în implementarea programului Start-up Nation

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Banca Comercială Română (BCR), CEC Bank şi Banca Transilvania (BT) au semnat convenţiile de colaborare în vederea implementării programului Start-up Nation, un ambiţios program de stimulare a antreprenoriatului românesc.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

La Arad, a patra ediție Invest in Romania

La Arad, a patra ediţie Invest in Romania

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad, a organizat, la Arad, cea de-a patra ediţie din seria evenimentelor Invest in Romania, manifestare dedicată promovării oportunităţilor pentru investiţii, la nivel regional, precum şi stimulării exporturilor româneşti.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Direct de la sursă

IFAC și IIRC publică un nou document privind raportarea integrată

IFAC şi IIRC publică un nou document privind raportarea integrată

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi Consiliul Internaţional pentru Raportarea Integrată (IIRC) au publicat, la 2 august a.c., documentul Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate: beneficiile raportării integrate, care evidenţiază beneficiile pe care le pot obţine IMM-urile şi profesioniştii contabili care le deservesc prin intermediul gândirii şi raportării integrate.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

BNR menţine rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

În şedinţa din luna august a.c., Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Bucureștiul candidează, alături de alte 18 mari orașe, pentru găzduirea Agenției Europene pentru Medicamente

Bucureştiul candidează, alături de alte 18 mari oraşe, pentru găzduirea Agenţiei Europene pentru Medicamente

Termenul de depunere a candidaturilor pentru găzduirea celor două agenţii ale UE cu sediul în Regatul Unit, Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) şi Autoritatea Bancară Europeană (ABE), a expirat la finalul lunii iulie. Comisia Europeană urmează să evalueze toate candidaturile, iar rezultatul evaluării va fi publicat online la 30 septembrie a.c.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Băncile membre ale CPBR: Codul de bune practici bancare, în consultare publică

Băncile membre ale CPBR: Codul de bune practici bancare, în consultare publică

Băncile membre ale Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) au aderat la un set comun de principii structurate sub forma unui Cod de bune practici bancare în relaţia cu debitorii consumatori, pe care l-au lansat în consultare publică. Demersul are ca scop creşterea transparenţei în relaţia cu consumatorii.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Consiliul ASF a aprobat Norma de aplicare a prevederilor legii RCA

Consiliul ASF a aprobat Norma de aplicare a prevederilor legii RCA

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a dezbătut şi a aprobat Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind Programul geologic național. Va fi inventariat potențialul geologic de resurse minerale

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind Programul geologic naţional. Va fi inventariat potenţialul geologic de resurse minerale

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind Programul geologic la nivel naţional. Programul are în vedere creşterea gradului de cunoaştere a potenţialului geologic de resurse minerale disponibile la nivelul ţării, prin realizarea de lucrări de prospecţiune şi cercetare geologică. Potrivit documentului, obiectivele specifice ale programului vizează: (...)

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Consultare privind reducerea costurilor pentru plățile transfrontaliere

Consultare privind reducerea costurilor pentru plăţile transfrontaliere

Comisia Europeană (CE) a lansat o consultare publică privind metodele prin care ar putea fi reduse costurile pentru plăţile transfrontaliere, atunci când acestea sunt efectuate în alte monede decât euro. Pentru Zona Euro, aceste costuri au fost eliminate deja, ele fiind la nivelul celor pentru plăţile domestice.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Master-Planul investițiilor în turism

Master-Planul investiţiilor în turism

Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre, Programul Multianual pentru dezvoltarea investiţiilor în turism şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism. „Programul Multianual, denumit Master-Planul investiţiilor în turism, are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităţilor locale din zonele cu potenţial turistic ridicat, prin creşterea investiţiilor publice în infrastructura turistică.”

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Statele membre ale UE afectate de dezastre naturale vor putea accesa un mecanism special comunitar de finanțare

Statele membre ale UE afectate de dezastre naturale vor putea accesa un mecanism special comunitar de finanţare

Începând cu 27 iulie a.c., statele membre afectate de dezastre naturale vor putea activa un mecanism de finanţare special al UE, iar operaţiunile de reconstrucţie vor beneficia de o rată de cofinanţare excepţională (95%) în cadrul programelor de coeziune, în locul celei obişnuite pentru astfel de programe.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Lapte, fructe și legume pentru școlarii din Uniunea Europeană

Lapte, fructe şi legume pentru şcolarii din Uniunea Europeană

Un nou program de promovare a obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul copiilor, în valoare de 250 de milioane de euro, a fost lansat, la nivelul UE, în luna august 2017. Astfel, începând cu prima zi a anului şcolar 2017-2018, milioane de copii din România şi celelalte state membre ale UE vor beneficia, în şcoli, de fructe, legume, produse lactate şi programe educaţionale specifice, care să le explice copiilor importanţa unei alimentaţii sănătoase şi modul în care sunt produse alimentele.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Analize și sinteze

Studiu Deloitte: Multinaţionalele consideră că are loc o schimbare radicală, la nivel global, atât în impozitare, cât şi în abordarea controalelor fiscale

Reprezentanţii grupurilor multinaţionale consideră, în majoritatea lor covârşitoare, că modelul de taxare la nivel global se află într-un proces de reaşezare pe alte principii, iar abordarea autorităţilor fiscale în cadrul controalelor devine mai strictă, arată rezultatele unui studiu realizat recent, la nivel global, de Deloitte, care a fost publicat în august.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Fonduri europene

70 de milioane de euro, disponibili pentru finanțarea proiectelor de investiții în procesarea produselor agricole

70 de milioane de euro, disponibili pentru finanţarea proiectelor de investiţii în procesarea produselor agricole

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte, până la 31 octombrie 2017, cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Conectarea la era digitală

Cinci noi soluții de guvernare inteligentă vor fi implementate în proiectul Alba Iulia Smart City 2018

Cinci noi soluţii de guvernare inteligentă vor fi implementate în proiectul Alba Iulia Smart City 2018

În perspectiva finalizării, în decembrie 2018 – odată cu marcarea centenarului Marii Uniri –, a proiectului Alba Iulia Smart City 2018 (proiect despre care CECCAR Business Magazine a mai informat în numerele anterioare), Primăria Municipiului Alba Iulia a anunţat că va implementa cinci noi soluţii de guvernare inteligentă, ca urmare a semnării unui protocol de colaborare cu Industrial Software, unul dintre furnizorii şi integratorii de soluţii software şi hardware pentru instituţiile administraţiei publice.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

ANCOM: Viteza medie de download date internet fix în România a depășit 100 Mbps în primul semestru

ANCOM: Viteza medie de download date internet fix în România a depăşit 100 Mbps în primul semestru

Statisticile privind calitatea serviciului de acces la internet din România generate de Netograf.ro – aplicaţia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru testarea calităţii serviciului de acces la internet – arată că, în primul semestru al anului 2017, românii au experimentat viteze medii naţionale de 109 Mbps download date internet fix, fiind înregistrate viteze medii de download de 180 Mbps pentru conexiunile prin fir, respectiv 60 Mbps pentru conexiunile de tip wireless.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Roza vânturilor

BNR a lansat o monedă de argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la înființarea Bibliotecii Academiei Române

BNR a lansat o monedă de argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române

Banca Naţională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic, la 4 august a.c., o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, diametrul de 37 mm şi o greutate de 31,103 grame.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Publicații de specialitate

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

Publicaţii de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate şi raportare financiară, contabilitate managerială şi Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Publicaţiile Contabilitate şi raportare financiară (preţ 30 lei), Contabilitate managerială (preţ 25 lei) şi IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediţie oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediţia amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi al Interpretărilor SIC şi IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Semnal editorial

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

Ediţia 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziţia candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a VI-a, revizuită.

Nr. 30-31, 8-21 august 2017

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.