La început a fost cuvântul...

Afaceri și comunicare

Afaceri și comunicare

Nu este dificil de constatat că s-a readus în atenția publică, inclusiv în presă, cu o frecvență deosebită, substantivul „afaceri” (bunăoară, discuția referitoare la „impozitul pe cifra de afaceri”). Astfel, au apărut și tot felul de formulări care, în bună măsură, reprezintă abateri de la normele lingvistice și logice.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Analize și sinteze

Raportul anual ESDE al Comisiei Europene

Raportul anual ESDE al Comisiei Europene

Comisia Europeană (CE) a publicat ediția din 2017 a Analizei anuale privind situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa (ESDE). Ediția din acest an confirmă tendințele pozitive de pe piața muncii și din domeniul social, precum și continuarea creșterii economice. Cu cele peste 234 de milioane de persoane care au un loc de muncă, rata ocupării forței de muncă nu a fost niciodată atât de ridicată în UE, iar rata șomajului se situează la cel mai scăzut nivel din decembrie 2008.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Agenda CECCAR

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Dezbateri privind provocările și coordonatele actuale ale profesiei contabile

Dezbateri privind provocările și coordonatele actuale ale profesiei contabile

La Craiova a avut loc, recent, workshopul Expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar – provocări și coordonate actuale ale profesiei contabile, organizat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Camera Auditorilor ...

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

CECCAR Ialomița: Identificatorul unic la nivel european

CECCAR Ialomița: Identificatorul unic la nivel european

Filiala Ialomița a organizat, recent, seminarul cu tema Identificatorul unic la nivel european, susținut de reprezentanți ai Oficiului județean al Registrului Comerțului (ORC). Constantin Bratu, directorul ORC Ialomița, a prezentat prevederile Legii nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului și ale ordinului de ministru prin care a fost stabilită noua formă a certificatului de înregistrare la ONRC.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Controverse privind dreptul de deducere a TVA în cazul achizițiilor de bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv. Interpretare națională versus interpretare comunitară

Controverse privind dreptul de deducere a TVA în cazul achizițiilor de bunuri sau servicii de la un contribuabil declarat inactiv. Interpretare națională versus interpretare comunitară

CECCAR, Radu Ciobanu

Prezentul articol are în vedere analiza legislației europene și naționale în ceea ce privește dreptul de deducere al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cazul achizițiilor de bunuri sau servicii de la contribuabili declarați inactivi. Vom aduce în discuție două spețe, una poloneză și cealaltă românească, în cazul cărora întrebarea preliminară adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțare este dacă poate fi refuzat dreptul de deducere a taxei plătite de o firmă pentru prestarea de servicii sau livrarea de bunuri achiziționate de la un contribuabil declarat inactiv și radiat din registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Facturarea după reînregistrarea contribuabililor în scopuri de TVA

Facturarea după reînregistrarea contribuabililor în scopuri de TVA

Dumitru Macedon Motrea, Lucian Cernușca

Ca urmare a numeroaselor modificări care au avut loc în ultima perioadă în domeniul fiscal, normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost adaptate la noile re­gle­mentări. Ar­ticolul de față își propune să aducă în discuție o serie de aspecte teo­retice și prac­tice în ceea ce privește situațiile referitoare la emiterea facturilor după reînregistrarea contribuabililor în scopuri de TVA.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Protecția consumatorilor de servicii financiare la distanță

Protecția consumatorilor de servicii financiare la distanță

Luiela Magdalena Csorba

Domeniul protecției consumatorilor cunoaște, în societatea contemporană de consum, o vastă dezvoltare, ca urmare a necesității promovării intereselor consumatorilor de produse și servicii tot mai variate. Astfel, această preocupare s-a extins de la sectorul serviciilor financiar-bancare tradiționale la cel al serviciilor financiare la distanță.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Direct de la sursă

Accountancy Europe: Rolul profesioniștilor contabili în impozitare

Accountancy Europe: Rolul profesioniștilor contabili în impozitare

Accountancy Europe a publicat, la 20 iulie a.c., un nou document de poziție referitor la rolul profesioniștilor contabili în impozitare. Documentul este structurat sub formă de întrebări și răspunsuri concentrate pe trei puncte: clarificarea rolului profesioniștilor contabili în furnizarea de consultanță pentru contribuabili și autoritățile fiscale (...)

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Un nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public

Un nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Institutul Autorizat de Finanțe Publice și Contabilitate (CIPFA) au anunțat lansarea Indexului privind răspunderea financiară din sectorul public în cadrul Conferinței anuale a Institutului, care a avut loc, în perioada 12-13 iulie a.c., la Manchester. 

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Departamentul Centenar trece la Ministerul Culturii și Identității Naționale

Departamentul Centenar trece la Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) va prelua activitățile și structurile Departamentului Centenar, potrivit unei ordonanțe adoptate de Guvern. Potrivit unui comunicat al Executivului, schimbarea are în vedere capacitatea instituțională a MCIN, rolul și atribuțiile acestuia, pentru buna desfășurare a acțiunilor și manifestărilor prilejuite de marcarea, în anul 2018, a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și a Primului Război Mondial.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Centrul Național pentru Informații Financiare – o nouă structură, care va unifica bazele de date legate de fiscalitate

Centrul Național pentru Informații Financiare – o nouă structură, care va unifica bazele de date legate de fiscalitate

Centrul Național pentru Informații Financiare, structură informatică ce ar urma să unifice toate bazele de date legate de fiscalitate, cu susținerea Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), va fi constituit, potrivit unui memorandum adoptat de Guvern. Măsura își propune să contribuie la îmbunătățirea relației cetățenilor cu administrația fiscală, prin creșterea gradului de informatizare și, implicit, simplificarea procedurilor administrative.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

OSIM va acorda sprijin financiar pentru brevetarea invențiilor românești în străinătate

OSIM va acorda sprijin financiar pentru brevetarea invențiilor românești în străinătate

Guvernul a adoptat un memorandum de încadrare în politicile economico-financiare ale statului român a sprijinului financiar acordat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pentru brevetarea invențiilor românești în străinătate. Sprijinul financiar se acordă sub forma unei sume nerambursabile, prin virament bancar, persoanelor juridice solicitante ale unei cereri de brevet de invenție la OSIM, pentru care s-a constituit un depozit național reglementar și pentru care OSIM nu a luat o hotărâre de respingere sau nu a fost declarată ca fiind retrasă.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Programul de cooperare elvețiano-român. Lansarea Fondului pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile

Programul de cooperare elvețiano-român. Lansarea Fondului pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile

A fost lansat Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile (SEAF), proiect care va fi implementat până în august 2019, finanțat în cadrul ariei de concentrare tematică 4 – Mediu și infrastructură a Programului de cooperare elvețiano-român. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, principalul obiectiv este de a contribui la managementul energiei durabile în orașe (...)

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Breviar statistic

BNR: După primele cinci luni, deficitul de cont curent a crescut cu 581 milioane euro; datoria externă s-a majorat cu 1,876 miliarde euro

În perioada ianuarie-mai 2017, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 1,969 miliarde euro, comparativ cu 1,714 miliarde euro în perioada corespunzătoare a anului anterior, informează Banca Națională a României (BNR). În structură, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 581 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 294 milioane euro, respectiv cu 197 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 817 milioane euro.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

INS: 49,1% din populația rezidentă a României era conectată la sistemele de canalizare, în 2016

INS: 49,1% din populația rezidentă a României era conectată la sistemele de canalizare, în 2016

În anul 2016, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 79.677,6 km, cu 3,6% mai mare față de anul 2015, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), referitoare la utilitățile publice de interes local în anul anterior. Conform aceleiași surse, anul trecut, lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost de 34.353,4 km (cu 8,4% mai mare față de anul 2015), iar lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost de 39.668,8 km (cu 1,1% mai mare față de anul 2015).

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a crescut, în luna mai, cu 17,7% comparativ cu aceeași lună a anului trecut

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a crescut, în luna mai, cu 17,7% comparativ cu aceeași lună a anului trecut

În luna mai 2017, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, față de luna precedentă a crescut atât ca serie brută, cu 9,9%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 3,4%, conform informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Fonduri europene

Propuneri de simplificare a accesului la fondurile UE

Propuneri de simplificare a accesului la fondurile UE

Grupul de experți independenți pentru politica de coeziune și-a prezentat recent raportul final referitor la un cadru simplificat privind fondurile UE după 2020. „Deși realizările politicii de coeziune a UE sunt incontestabil pozitive, numărul mare de norme care există în prezent nu facilitează întotdeauna activitatea administrațiilor locale care gestionează fondurile UE sau pe cea a întreprinderilor care doresc să solicite finanțare din partea UE.”

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

BEI cofinanțează proiecte de infrastructură de transport în România cu subvenții europene

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de un miliard de euro pentru cofinanțarea proiectelor prioritare de infrastructură de transport cu fonduri structurale și de investiții (EFSI) în valoare totală de 6,8 miliarde de euro. Aceste proiecte urmează să fie implementate pe întregul teritoriu al României în perioada de programare UE 2014-2020.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

AFIR: Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru dezvoltarea fermelor mici

AFIR: Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru dezvoltarea fermelor mici

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanțare aferente submăsurii 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). Astfel, depunerea proiectelor pentru investiții în ferme mici se poate face până la 31 august a.c., ora 16.00.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Conectarea la era digitală

Studiu PwC: Inteligența artificială ar putea genera câștiguri de 15,7 trilioane de dolari la nivelul PIB-ului global prin creșterea productivității

Studiu PwC: Inteligența artificială ar putea genera câștiguri de 15,7 trilioane de dolari la nivelul PIB-ului global prin creșterea productivității

PIB-ul la nivel global va înregistra o creștere de 14% până în 2030 datorită tehnologiilor de inteligență artificială (IA) – echivalentul a 15,7 trilioane de dolari, relevă un recent studiu al PwC. Potrivit cercetării, aceasta reprezintă cea mai mare oportunitate de piață în contextul economic de astăzi. Pornind de la o analiză detaliată a impactului tehnologiilor IA asupra mediului de afaceri, studiul Sizing the prize evidențiază economiile cu cel mai mare potențial de câștig de pe urma IA.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Numărul de conexiuni mobile afectate de incidente de securitate s-a dublat în 2016

Numărul de conexiuni mobile afectate de incidente de securitate s-a dublat în 2016

Conform Raportului privind incidentele care au afectat securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), 279 de incidente cu impact semnificativ au afectat în anul 2016 securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, afectând în total peste 12 milioane de conexiuni, de două ori mai multe față de anul 2015.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Peste 8 milioane de specialiști IT&C în UE, în 2016

Peste 8 milioane de specialiști IT&C în UE, în 2016

La nivelul Uniunii Europene lucrau, în 2016, 8,2 milioane de specialiști în IT&C, respectiv 3,7% din totalul populației active, conform unui comunicat al biroului european de statistică, Eurostat. România se află sub media europeană la acest capitol, însă a realizat progrese importante în ultimii cinci ani.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Analize și sinteze

PwC: Statele din Europa Centrală și de Est au nevoie de 615 miliarde de euro pentru a-și finanța proiectele de infrastructură până în 2025

Țările din Europa Centrală și de Est reprezintă 28% din teritoriul Uniunii Europene, 22% din populația acesteia, dar numai 10% din PIB-ul UE. Iar una dintre principalele provocări cu care se confruntă regiunea în prezent este să găsească surse de finanțare pentru proiectele de infrastructură de transport.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Deloitte: Efervescență pe piața de fuziuni și achiziții din România în trimestrul al II-lea al anului

Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România s-a ridicat la 889 de milioane de euro în al doilea trimestru al anului, conform surselor publice, mai mult decât dublu față de trimestrul precedent, potrivit unei analize realizate de Deloitte România. Numărul de tranzacții relevante a fost de 19. Comparativ cu trimestrul al doilea al anului trecut, anul acesta a avut loc o tranzacție în plus, însă valoarea a crescut de trei ori.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Comentariul ediției

Autofinanțarea – „lung prilej de vorbe și de ipoteze”

Autofinanțarea – „lung prilej de vorbe și de ipoteze”

Teodor Brateș

Pentru titlul însemnărilor de față am ales celebrul vers din opera, nu mai puțin celebră, a lui George Topârceanu, dintr-un motiv lesne de imaginat: când se desfășoară, în spațiul public, mai ales în anumite segmente ale presei, print și audiovizuale (în care își găsesc nejustificat locul și abordări neprofesioniste), „lungi prilejuri de vorbe și de ipoteze”, este reconfortant să găsești abordări lucide, raționale asupra unor teme de cel mai larg interes și pentru profesioniștii contabili.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Eveniment

Pavilionul României la EXPO Astana 2017 – anticipare a includerii țării noastre în „noul drum al mătăsii”

Pavilionul României la EXPO Astana 2017 – anticipare a includerii țării noastre în „noul drum al mătăsii”

Alexandra Rizea

Zilnic, peste 1.500 de turiști din întreaga lume vizitează Pavilionul României din EXPO Astana 2017, cea mai mare manifestare expozițională din acest an. Astfel, țara noastră este mai bine cunoscută de oameni de pe toate meridianele globului, mai ales prin contribuțiile la ceea ce constituie tema centrală a acestei expoziții, și anume Energia viitorului.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Capacitatea de a te adapta la schimbări – provocare-test pentru adevărații profesioniști

Capacitatea de a te adapta la schimbări – provocare-test pentru adevărații profesioniști

Interviu cu Florin Știucă, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Mehedinți: „Dat fiind faptul că m-am născut în anul 1950, este de reamintit că am absolvit facultatea la secția contabilitate în condițiile specifice de la mijlocul anilor ’70 din secolul trecut. Am întâmpinat numeroase dificultăți deoarece absolvisem un liceu teoretic și – mai în glumă, mai în serios – trebuie să vă spun că, în primul semestru (...)”

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Curier legislativ

Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal

Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care a fost modificat, la începutul acestui an, Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017. Actul normativ aduce unele completări OUG nr. 3/2017 care, reamintim, introduce prevederi referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii, scutirea de la plata impozitului pe profit, în primii 10 ani de activitate, pentru societățile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Noi atribuții de control pentru Inspecția Muncii

Noi atribuții de control pentru Inspecția Muncii

Inspecția Muncii va avea noi competențe în activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a acestei instituții din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, aprobat de Guvern. „Prin reglementarea organizării și competențelor Inspecției Muncii se au în vedere întărirea rolului acestei structuri cu atribuții de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, precum și creșterea calității și eficienței actului de control”, precizează Executivul, într-un comunicat.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Ajutor de minimis pentru crescătorii de ovine care comercializează lână

Ajutor de minimis pentru crescătorii de ovine care comercializează lână

Crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern. Este vorba despre o schemă de ajutor de minimis care are o finanțare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute pe anul 2018.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

ANCOM propune revizuirea indicatorilor de calitate aferenți serviciului de acces la internet

ANCOM propune revizuirea indicatorilor de calitate aferenți serviciului de acces la internet

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune consultării publice un proiect de decizie care revizuiește legislația secundară în vigoare privind indicatorii de calitate (tehnici și administrativi) pentru furnizarea serviciului de acces la internet, precum și condițiile și modalitățile de publicare de către furnizori a valorilor parametrilor aferenți acestor indicatori, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

A fost lansată Carta albă a IMM-urilor din România 2017. Evenimentul a marcat și împlinirea a 25 de ani de la înființarea CNIPMMR

A fost lansată Carta albă a IMM-urilor din România 2017. Evenimentul a marcat și împlinirea a 25 de ani de la înființarea CNIPMMR

Sub semnul împlinirii a 25 de ani de la înființarea Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), recent a avut loc lansarea versiunii în limba română a Cartei albe a IMM-urilor din România 2017, editată de CNIPMMR în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

71 de milioane de lei pentru susținerea internaționalizării IMM-urilor

71 de milioane de lei pentru susținerea internaționalizării IMM-urilor

Accesul pe piața externă al IMM-urilor va fi susținut de la bugetul de stat cu suma de 71 de milioanede lei, pentru perioada 2017-2020, potrivit unui act normativ aprobat de Guvern. Astfel, Executivul a adoptat normele metodologice de aplicare a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, prin care se reglementează modul de instituire a respectivei scheme de ajutor de minimis.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

O nouă procedură pentru soluționarea rapidă a litigiilor transfrontaliere sub 5.000 euro

O nouă procedură pentru soluționarea rapidă a litigiilor transfrontaliere sub 5.000 euro

O nouă procedură de soluționare rapidă a litigiilor transfrontaliere de mică valoare a intrat în vigoare la 14 iulie a.c. Grație acesteia, consumatorii și companiile, în special IMM-urile, vor putea să soluționeze mai rapid și mai puțin costisitor litigiile care depășesc granițele naționale. Astfel, dacă un client cumpără online o pereche de schiuri, de exemplu, din altă țară europeană, iar vânzătorul nu i le livrează, dar nici nu vrea să-i restituie suma plătită, se poate apela la această procedură.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Banca Mondială: Evaluări privind ușurința cu care se pot derula afacerile

Capitala României, București, se situează în prima jumătate a clasamentului orașelor din țară în ceea ce privește indicatorii care relevă ușurința cu care se pot iniția și desfășura afaceri, atestând, astfel, un real potențial pentru gestionarea eficientă a unui volum mare de solicitări de servicii din partea sectorului privat, se arată într-un recent raport al Grupului Banca Mondială.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Lumea în care trăim

Studiu E.ON: Românii ar investi bani cu precădere pentru eficiența energetică a locuinței

Studiu E.ON: Românii ar investi bani cu precădere pentru eficiența energetică a locuinței

Potrivit sondajului Living in Europe, realizat la nivel european de E.ON, dacă ar avea o sumă de bani considerabilă la dispoziție, 34% dintre români ar investi respectiva sumă pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței. Pe de altă parte, 16% dintre cei chestionați au menționat că ar fi mai degrabă tentați să își schimbe mobilierul din casă cu unul elegant, în vreme ce 11% și-ar cumpăra aparatură electronică high-tech.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Corpul european de solidaritate: primele plasamente de muncă/stagii

Corpul european de solidaritate: primele plasamente de muncă/stagii

Comisia europeană (CE) informează că, în intervalul scurt de la crearea Corpului european de solidaritate, din decembrie 2016 încoace, au fost realizați pași importanți: în luna martie au început demersurile pentru primele stagii de voluntariat, iar acum urmează să fie lansate mii de locuri de muncă și de stagii.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Noi măsuri pentru dezvoltarea de economii reziliente în era globalizării

Noi măsuri pentru dezvoltarea de economii reziliente în era globalizării

Comisia Europeană (CE) a propus recent un nou set de măsuri pentru a susține regiunile Europei în dezvoltarea domeniilor de nișă, care reprezintă atuurile lor concurențiale și pentru a favoriza inovarea, reziliența și creșterea economică necesare. „Pentru a răspunde provocării modernizării economiei, Europa trebuie să consolideze capacitatea regiunilor sale și să le ajute să creeze valoare.”

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Studiu Mastercard: Confortul, cel mai mare avantaj al soluțiilor bancare digitale

Studiu Mastercard: Confortul, cel mai mare avantaj al soluțiilor bancare digitale

Potrivit unui nou studiu Mastercard, intitulat European Digital Banking, desfășurat în 11 țări europene, șase din 10 consumatori salută soluțiile digitale și cred că digitalizarea industriei bancare le face viața mai ușoară și mai sigură. Studiul, realizat în rândul clienților băncilor europene, arată că, de departe, confortul este cel mai reprezentativ avantaj al soluțiilor bancare digitale, urmat de economia de timp (70%) și ușurința utilizării (59%).

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Publicații de specialitate

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaționale de Raportare Financiară. Publicațiile Contabilitate și raportare financiară (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediția amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și al Interpretărilor SIC și IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Semnal editorial

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.