„Ceea ce contează cu adevărat este performanța profesională”

„Ceea ce contează cu adevărat este performanța profesională”

Numărul 25, 20-26 septembrie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Marta-Csilla Popa-Aved, director executiv al Filialei CECCAR Harghita

Alexandra Rizea: Seria de interviuri publicate până acum de CECCAR Business Magazine a confirmat și reconfirmat importanța experiențelor personale atât în afirmarea profesională, cât și civică a colegilor noștri de breaslă. Care ar fi elementele cele mai importante care vă caracterizează pe dvs. în propria carieră?

Marta-Csilla Popa-Aved: De-a lungul întregii mele activități de până acum m-am convins că elementele esențiale ale exercitării profesiei contabile sunt seriozitatea și responsabilitatea, sintetizate în conceptul de profesionalism. Am început să lucrez în anul 1981, după absolvirea Facultății de Industrializare a Lemnului de la Universitatea din Brașov. Am îmbinat meseria de inginer cu cea de cadru didactic la un liceu de profil. A venit, însă, un moment când, în calitate de șef de producție în fabrică, m-am confruntat cu situația în care trebuia să cunosc și unele elemente privind contabilitatea de gestiune. Atunci am înțeles mai bine că eficiența oricărei activități se poate măsura prin științele economice. A fost o provocare pentru mine și am început să studiez contabilitatea, fiind susținută și de tatăl meu, care a lucrat toată viața în acest domeniu.

Prin urmare, a fost un cumul de factori care v-au influențat în opțiunea dvs.

Toți acești factori au un singur nume: viața însăși. Așa am ajuns să îndeplinesc condițiile pentru a deveni contabil autorizat, membru al CECCAR. Pentru a mă perfecționa profesional m-am înscris la cursurile Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău. Astfel, am obținut licența în științe economice în 2002, iar doi ani mai târziu am devenit expert contabil. Am renunțat la profesia de inginer și m-am dedicat în totalitate profesiei contabile. Am ocupat diverse funcții economice și, în același timp, am profesat și prin propria societate de expertiză.

Înțeleg că a fost vorba despre descoperirea unei vocații care s-a împlinit prin șansele oferite de ceea ce dvs. ați numit viață.

Sigur, vocația este o premisă fundamentală, însă ea nu se poate împlini decât prin multă muncă, pasiune pentru ceea ce faci și, nu în ultimul rând, așa cum am mai spus, prin seriozitate și responsabilitate. Am beneficiat de îndrumarea unor profesori excepționali, am avut totodată posibilitatea să valorific cunoștințele mele teoretice, la momente potrivite, dar ceea ce este mai important vizează faptul că am înțeles, în toate aceste împrejurări, în ce constă puterea exemplului personal.

Apropiindu-ne mai mult de modul în care vă exercitați profesia, vă supun atenției următoarea temă: cu toate că fiecare zonă a țării are specificitatea ei, există, cu siguranță, elemente comune care definesc relația dintre profesionistul contabil și întreprinzători. După părerea dvs., care sunt acestea?

În opinia mea, principalul element prin care se definește relația dintre expertul contabil și întreprinzător este tot profesionalismul. În acest sens, noi contribuim la sprijinirea și dezvoltarea afacerilor prin organizarea și conducerea unor sisteme de gestiune, evidență contabilă, raportare, prin consiliere calificată. Ideea de bază este aceea că suntem sau trebuie să fim principalul consilier al întreprinzătorului. Nu doar deciziile curente, ci și cele strategice pot fi temeinic fundamentate numai pe baza informațiilor pe care le oferim și a interpretării lor corecte. Când mă refer la interpretare, implic nu numai aspectele microeconomice, ci și cele macroeconomice, precum și conexiunea dintre situația financiară a întreprinderii și ansamblul de relații din mediul de afaceri.

Adică simțiți pulsul pieței și îi transmiteți întreprinzătorului mesajele adecvate...

Așa este, iar acest mod de gândire și comportament este rezultanta directă a activității CECCAR, ca organism profesional care gestionează profesia noastră, prin emiterea de norme cu caracter general, inclusiv din sfera deontologiei. De altfel, comandamentele de bază ale profesiei contabile sunt reprezentate de conceptele calitate, etică și educație. Pot spune, deci, că relația dintre noi și întreprinzători are finalitatea dorită în spirit de parteneriat, fundamentat, la rândul lui, de normele promovate de CECCAR, respectiv integritate, obiectivitate, independență, secret profesional, și, bineînțeles, pe respectarea riguroasă a legislației în vigoare. În concluzie, răspunsul meu la întrebarea dvs. este acela că apartenența la CECCAR, o apartenență care presupune îndeplinirea riguroasă a exigențelor profesiei, generează un puternic sentiment de încredere în rândurile întreprinzătorilor, ceea ce consolidează și statutul nostru de principali consilieri ai acestora.

Tot pe baza experienței personale, dar și la nivel de filială se desprind o serie de aspecte concrete care vizează creșterea vizibilității activităților CECCAR. Cum valorificați posibilitățile de aprofundare a cunoașterii de către întreprinzători a serviciilor oferite acestora în vederea creșterii performanțelor lor economice?

Cunoaștem cu toții postulatul potrivit căruia performanța este fundamentală în orice activitate. Ceea ce contează cu adevărat este performanța profesională. Toți ne dorim să fim performanți, iar căile de atingere a acestui deziderat sunt diverse, un loc important revenindu-i managementului, în condițiile pieței concurențiale. Contribuția noastră la creșterea performanțelor clienților este definită prin aria și eficiența serviciilor, un accent deosebit fiind pus pe consultanța în probleme de gestiune și analiză economico-financiară, control și audit intern, certificare, expertiză. În cadrul Filialei CECCAR Harghita avem profesioniști contabili bine pregătiți, care pot contribui la creșterea performanțelor economice ale întreprinzătorilor și, implicit, la dezvoltarea economică a comunităților teritoriale exact pe baza elementelor pe care le-am menționat.

Cum se valorifică acest potențial?

Prin cele mai diverse modalități, o importanță deosebită având acțiunile desfășurate în vederea întăririi legăturilor cu întreprinzătorii prin inițierea de dezbateri și conferințe, multe dintre ele organizate în comun cu Biroul atragere investiții și relația cu parteneri sociali al Consiliului Județean Harghita. Cu asemenea ocazii, am constatat cu satisfacție că investitorii manifestă interes față de acțiunile noastre și sunt tot mai multe solicitări privind furnizarea de informații referitoare la activitatea membrilor CECCAR.

Incontestabil, creșterea vizibilității CECCAR depinde, în mare măsură, de raporturile filialei cu autoritățile locale, cu alte structuri profesionale și patronale din județ. Cum acționați pentru dezvoltarea acestor relații?

Putem spune că la nivelul filialei Harghita avem o relație bună cu autoritățile locale precum ITM, ONRC, Tribunalul județean, AJOFM. Concretizez prin menționarea colaborării cu ITM Harghita, reprezentanți ai acestei instituții participând frecvent la întâlnirile cu membrii filialei, ceea ce ne oferă posibilitatea să ne consultăm permanent și să găsim soluții pentru rezolvarea problemelor ridicate de membrii noștri. De asemenea, este de subliniat faptul că la acțiunile organizate de Biroul atragere investiții și relația cu parteneri sociali al Consiliului Județean Harghita participă, de regulă, reprezentanții tuturor instituțiilor locale, precum și mulți întreprinzători. Astfel, crește și vizibilitatea CECCAR, numeroși experți contabili și contabili autorizați din județ demonstrând, prin competență, prin exemplul lor personal, cât de folositor este pentru întreprinzători, pentru alte structuri patronale și profesionale, pentru autoritățile locale să promoveze și să consolideze relațiile cu filiala noastră. Toate informațiile recepționate cu aceste ocazii, inclusiv cele care privesc poziția CECCAR la nivel central, sunt transmise membrilor pentru a-i sprijini în activitatea lor. O altă formă de colaborare o reprezintă acțiunile susținute prin portalul economic al Consiliului Județean Invest In Harghita.

Vă rugăm, în încheiere, să le prezentați cititorilor noștri, implicit colegilor din celelalte filiale, principalele dvs. obiective pentru perioada următoare.

Un loc important îl ocupă intensificarea, consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri, implicit prin îmbunătățirea calității serviciilor oferite de membrii filialei. Suntem cu toții conștienți că pentru a ne desfășura activitatea în această profesie nobilă trebuie să depunem eforturi mai mari în sferele educației, ale formării permanente, ceea ce implică și un efort deosebit pentru cunoașterea și aplicarea legislației, pentru alinierea la cele mai înalte standarde ale profesiei. Vorbind despre educație, trebuie să subliniez că prin serviciile prestate, prin exemplul nostru personal influențăm puternic și comportamentul întreprinzătorilor. Astfel, informația contabilă, raportările noastre nu reprezintă doar un exemplu concret, palpabil privind modul în care trebuie îndeplinite obligațiile legale, ci și furnizează soluții pentru fundamentarea deciziilor clienților noștri, toate subordonate conceptului promovat consecvent de CECCAR, respectiv conceptul exprimat sintetic prin sintagma slujirea interesului public.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.