Un nou cadru legislativ privind detașarea salariaților în cazul prestării de servicii transnaționale

Numărul 8, 7-13 martie 2017  »  Curier legislativ

Camera Deputaților a adoptat recent un proiect de lege ce instituie un set comun de dispoziții, măsuri și mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detașării salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. Proiectul normativ, adoptat de Senat anul trecut, urmează să fie înaintat președintelui României pentru promulgare și stabilește inclusiv măsurile de prevenire și sancționare a oricărui abuz. 

Noile prevederi transpun în legislația națională două directive europene, respectiv Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI). Proiectul de act normativ va înlocui, în cazul promulgării, Legea nr. 344/2006, cu modificările și completările ulterioare, ce reglementează actualul cadru privind detașarea salariaților. 

Potrivit expunerii de motive ce a însoțit propunerea normativă, obligația transpunerii Directivei 2014/67/UE de către statele membre a condus la necesitatea reconfigurării cadrului legislativ existent, impunându-se crearea unui proiect de lege care să unifice dispozițiile referitoare la detașare cuprinse în directivele amintite.

Proiectul conține, conform expunerii mai sus menționate, dispoziții care stabilesc standarde mai înalte pentru informarea lucrătorilor și a întreprinderilor cu privire la drepturile și obligațiile lor. Totodată, se clarifică elementele care definesc noțiunea de detașare și cooperarea între autoritățile naționale responsabile de detașare, precum și posibilitățile de aplicare a măsurilor naționale de control. 

Astfel, potrivit proiectului normativ, detașare transnațională reprezintă situația în care o întreprindere stabilită într-un stat membru sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul altui stat membru salariați cu care are stabilite raporturi de muncă. Salariatul detașat pe teritoriul României este salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul țării noastre, iar salariatul detașat de pe teritoriul României este salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucrează în țara noastră, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene. 

Totodată, în expunerea de motive se precizează că prevederile proiectului întăresc respectarea drepturilor, inclusiv tratarea plângerilor și introducerea unui sistem limitat de răspundere solidară la nivelul UE. Noile dispoziții ar facilita, de asemenea, aplicarea transfrontalieră a amenzilor administrative și a penalităților impuse pentru nerespectarea directivei privind detașarea lucrătorilor, prin introducerea unui sistem de asistență reciprocă și de recunoaștere. În domeniul cooperării administrative, proiectul de lege conține prevederi cu privire la schimbul de informații, termenele de cooperare, precum și utilizarea sistemului IMI, autoritățile responsabile fiind Inspecția Muncii și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), ale cărei competențe sunt extinse. Astfel, ANAF va fi autoritatea responsabilă cu aplicarea transfrontalieră a amenzilor administrative și penalităților impuse pentru nerespectarea directivei privind detașarea lucrătorilor. 

Alte efecte preconizate ale noilor dispoziții, potrivit documentului citat, ar fi sporirea gradului de conștientizare a lucrătorilor și a întreprinderilor cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin referitor la termenii și condițiile de încadrare în muncă, îmbunătățirea cooperării între autoritățile naționale însărcinate cu detașarea, sporirea protecției drepturilor lucrătorilor detașați prin prevenirea fraudei, în special în ceea ce privește lanțurile de subcontractare. 

În același timp vor fi îmbunătățite controlul aplicării drepturilor și tratarea plângerilor, noile prevederi obligând atât statul membru gazdă, cât și pe cel de origine să garanteze că lucrătorii detașați pot să înainteze plângeri și să intenteze acțiuni juridice și/sau administrative împotriva angajatorilor lor dacă nu le sunt respectate drepturile, cu sprijinul sindicatelor și al altor părți interesate.

În cazul în care va fi promulgat prin decret prezidențial, textul proiectului de lege ar urma să intre în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. La data intrării în vigoare a noilor dispoziții se va abroga Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.