La început a fost cuvântul...

Management şi lingvistică

Prezentarea şi comentarea, în mass-media, a unor proiecte de acte normative au generat o „inflaţie” de formule care – într-un fel sau altul – vizează managementul şi managerii. Astfel, ne-a fost dat să citim şi să auzim sintagme de felul „manager bazat pe cunoştinţe”, „manager profesionist”, „manager privat”, „manageriatul şi gestionarea afacerilor”, „conducătorul echipei şi managerul acesteia”, „titularii posturilor manageriale şi specialiştii întreprinderii”, „capacitatea managerilor de a conduce, de a decide, de a prevedea, de a anticipa”.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Agenda CECCAR

Conferinţa Naţională a CECCAR

Profesionişti contabili din întreaga ţară, reprezentanţi ai unor instituţii şi ai conducerii CECCAR de la nivel naţional se vor reuni sâmbătă, 8 aprilie a.c., la Bucureşti, cu ocazia Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Evenimentul se va desfăşura la Rin Grand Hotel, începând cu ora 9.00.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CECCAR Argeș, partener al conferinței Contabilitatea și finanțele – Limbaje universale ale afacerilor

CECCAR Argeş, partener al conferinţei Contabilitatea şi finanţele – Limbaje universale ale afacerilor

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, prin Facultatea de Finanţe-Contabilitate şi Centrul de Cercetări Financiar-Contabile, a organizat, la 17 martie a.c., cea de-a doua ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Contabilitatea şi finanţele – Limbaje universale ale afacerilor. Filiala Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost partener al manifestării.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Accountancy Europe: Ședința Adunării Membrilor și conferința Ziua digitală

Accountancy Europe: Şedinţa Adunării Membrilor şi conferinţa Ziua digitală

Accountancy Europe a găzduit la Bruxelles, în perioada 28-29 martie a.c., Şedinţa Adunării Membrilor şi conferinţa Ziua digitală. Preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, a reprezentat profesia contabilă din România la aceste evenimente de referinţă. Dezbaterile strategice ale Şedinţei Adunării Membrilor, desfăşurată la 28 martie a.c., s-au axat pe viitorul auditului şi certificării, fiscalitate şi relaţia organismului cu EFAA (European Federation of Accountants and Auditors).

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CECCAR Dolj: Seminar pe teme de fiscalitate cu specialiști ai AJFP

CECCAR Dolj: Seminar pe teme de fiscalitate cu specialişti ai AJFP

Filiala Dolj a organizat, la 29 martie a.c., un seminar cu profesioniştii contabili, la care au participat reprezentanţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice. Viorel Ghencea, şeful Biroului asistenţă contribuabili, Mihai Cristian Vizdei, inspector principal – Direcţia asistenţă contribuabili mijlocii, şi Aura Bulicea, consilier, au discutat cu profesioniştii contabili noutăţile legislative din domeniul fiscal, discuţiile abordând atât noţiuni, concepte, cât şi aspecte practice, cu accent pe activitatea financiar-contabilă.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CECCAR Gorj: Dezbateri referitoare la înfiinţarea societăţilor de expertiză contabilă şi de contabilitate

La 27 martie a.c., experţi contabili şi contabili autorizaţi din judeţul Gorj s-au întrunit pentru a discuta procedurile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a societăţilor comerciale, a întreprinderilor individuale şi a persoanelor fizice autorizate care au obiectul de activitate corespunzător clasei CAEN 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Lucrările de expertiză contabilă judiciară, în atenția profesioniștilor contabili gorjeni

Lucrările de expertiză contabilă judiciară, în atenţia profesioniştilor contabili gorjeni

Filiala CECCAR Gorj a organizat, la 30 martie a.c., o întâlnire de lucru cu tema Expertiza contabilă – aspecte procedurale, la care au fost invitaţi experţii contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari în anul în curs. Membrii filialei au discutat cu Maria Mariana Somnea, preşedintele CECCAR Gorj, şi Elena Cîmpeanu, auditorul de calitate al filialei, diverse aspecte privind activitatea de expertiză contabilă judiciară, precum incompatibilităţile şi situaţiile în care experţii se abţin de la efectuarea unor lucrări.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CECCAR Ialomița și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură au semnat un protocol de colaborare

CECCAR Ialomiţa şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură au semnat un protocol de colaborare

Filiala Ialomiţa şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului au semnat recent, la Slobozia, un protocol ce pune bazele unei noi abordări a relaţiilor de colaborare existente între cele două instituţii. Prin semnarea protocolului amintit, filiala Ialomiţa şi CCIA se angajează să ia măsuri menite să contribuie la dezvoltarea economică a judeţului şi pregătirea managerilor din cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniul financiar-contabil.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CECCAR Ialomița: Întâlnire cu reprezentanți ai AJFP

CECCAR Ialomiţa: Întâlnire cu reprezentanţi ai AJFP

Filiala Ialomiţa a găzduit, la 23 martie a.c., o întâlnire de lucru cu profesioniştii contabili, prilej cu care au fost dezbătute modificările legislative recente în domeniul financiar-contabil. La reuniune au participat reprezentanţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Procedurile privind înființarea entităților juridice, dezbătute la Ialomița

Procedurile privind înfiinţarea entităţilor juridice, dezbătute la Ialomiţa

La Slobozia a avut loc, în luna martie, seminarul cu tema Noile taxe şi proceduri privind înfiinţarea entităţilor juridice, organizat de Filiala CECCAR Ialomiţa. Au participat la dezbaterile profesionale membri ai filialei, precum şi Constantin Bratu, directorul Oficiului Registrului Comerţului (ORC) de pe lângă Tribunalul Ialomiţa.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CECCAR Mehedinți: Expertiza contabilă – trecut, prezent și viitor

CECCAR Mehedinţi: Expertiza contabilă – trecut, prezent şi viitor

Filiala Mehedinţi a organizat, în luna martie, masa rotundă cu tema Expertiza contabilă – trecut, prezent şi viitor, la care au fost invitaţi beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară întocmite de profesioniştii contabili. Au participat la reuniune oficiali ai Tribunalului Mehedinţi, Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, respectiv Judecătoria amintită, Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Oficiului Registrului Comerţului, precum şi reprezentanţi ai Baroului de Avocaţi Mehedinţi.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CECCAR Prahova: Eveniment dedicat doamnelor

Filiala CECCAR Prahova a organizat, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie (CCI), Ploieşti Shopping City şi Confeuropa Imprese, la sediul CCI Prahova, cea de-a cincea ediţie din seria de evenimente Pentru Dumneavoastră, Doamnelor, intitulată Primăvara – la feminin.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Direct de la sursă

Accountancy Europe: Un nou document din seria Viitorul raportării corporative

Accountancy Europe: Un nou document din seria Viitorul raportării corporative

Accountancy Europe a publicat recent o continuare a documentului Cogito din 2015, Viitorul raportării corporative – dinamica schimbării. Noua publicaţie reprezintă un rezumat al răspunsurilor primite la primul document, atât prin corespondenţă, cât şi pe parcursul mai multor evenimente publice şi private.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Investigație privind încrederea publicului în sistemul fiscal, publicată recent de ACCA

Investigaţie privind încrederea publicului în sistemul fiscal, publicată recent de ACCA

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor) şi CA ANZ (Institutul Contabililor Autorizaţi din Australia şi Noua Zeelandă) au publicat în parteneriat primul studiu aprofundat asupra opiniei publicului despre fiscalitate la nivel internaţional şi factorii de încredere.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CE: Consultare publică pe tema funcționării cooperării administrative și combaterii fraudei în domeniul TVA

CE: Consultare publică pe tema funcţionării cooperării administrative şi combaterii fraudei în domeniul TVA

Comisia Europeană a lansat, până la 31 mai a.c., o consultare publică pe tema funcţionării cooperării administrative şi combaterii fraudei în domeniul TVA. Demersul CE vizează colectarea de opinii din partea întreprinderilor, a cetăţenilor şi a organizaţiilor reprezentative pe temele amintite.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Studiu: Majoritatea țărilor membre OECD aplică în prezent contabilitatea de angajamente

Studiu: Majoritatea ţărilor membre OECD aplică în prezent contabilitatea de angajamente

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) au realizat recent un studiu privind modul în care statele membre OECD utilizează contabilitatea de angajamente în raportarea financiară. Potrivit rezultatelor cercetării, intitulată Practici în contabilitatea de angajamente şi cum resimt reforma statele membre OECD, aproape trei sferturi dintre membrii OECD au adoptat contabilitatea de angajamente pentru raportarea financiară de la finalul acestui an financiar şi peste un sfert îşi întocmesc în prezent bugetele anuale pe o bază de angajamente.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Catalogul serviciilor livrate contribuabililor, publicat pe site-ul ANAF

Catalogul serviciilor livrate contribuabililor, publicat pe site-ul ANAF

Catalogul serviciilor livrate contribuabililor, care oferă suport şi îndrumare pentru aplicarea legislaţiei fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor, precum şi al comunicării unor acte administrative, a fost publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Se va înfiinţa Centrul de Studii Comparative pentru Competitivitate

Identificarea şi implementarea soluţiilor pentru optimizarea mediului de afaceri au constituit principala temă de discuţie din cadrul întâlnirii pe care Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, a avut-o cu conducerea INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Demersuri pentru promovarea în străinătate a proiectelor majore de cercetare-inovare, iniţiate şi derulate de România

Ministrul Cercetării şi Inovării, Şerban Valeca, şi ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, au semnat un protocol de colaborare între instituţiile pe care le conduc, în vederea promovării în străinătate a proiectelor majore de cercetare-inovare, iniţiate şi derulate de România.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

România va participa la Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor – PISA 2018, dezvoltat de OECD

România va participa la Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor – PISA 2018, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern. Programul PISA este un studiu comparativ internaţional, iniţiat de OECD, care măsoară dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor de 15 ani, aflaţi la finalul învăţământului obligatoriu, în trei domenii principale: citire/lectură, matematică, ştiinţe.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Ministerul Sănătăţii îmbunătăţeşte accesul pacienţilor la terapii inovative

Încă 4 noi denumiri comune internaţionale (DCI) au fost introduse în Lista medicamentelor compensate şi gratuite, de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, în sistemul public de sănătate, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern. Noile medicamente sunt destinate tratamentului pacienţilor cu afecţiuni oncologice şi ciroză hepatică.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Orașele României, uriaș potențial urbanistic

Oraşele României, uriaş potenţial urbanistic

Oraşele României dispun de un uriaş potenţial urbanistic, este de părere prof. Peter Zlonicky, directorul Biroului de Studii Urbane din München. Afirmaţia a fost făcută cu prilejul celei de-a cincea ediţii a conferinţei Cities of Tomorrow, eveniment organizat săptămâna trecută de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România).

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

CE stimulează mobilitatea tineretului în Europa

Comisia Europeană (CE) a prezentat o iniţiativă în cadrul programului Erasmus+ care sprijină în continuare dobândirea de competenţe şi mobilitatea tinerilor europeni. Denumită Move2Learn, Learn2Move, iniţiativa va permite ca cel puţin 5.000 de cetăţeni tineri să călătorească în altă ţară din UE într-o manieră durabilă – individual sau împreună cu colegii de clasă.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Fonduri europene

POR: A fost modificat Ghidul Solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate clădirilor publice

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/Bucureşti - Ilfov ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Administraţia publică locală se va putea împrumuta din Trezoreria Statului pentru cofinanţarea proiectelor europene

Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2017, contractarea de împrumuturi cu dobândă din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500 de milioane de lei. Sumele vor putea fi folosite pentru asigurarea prefinanţării/cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Prim-plan decizional

Proiectul Legii prevenţiei, în dezbatere publică până la 1 mai

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a lansat în dezbatere publică proiectul Legii prevenţiei, care se bazează pe doi piloni, şi anume: necesitatea unei bune informări a agenţilor economici şi crearea cadrului optim de informare a acestora prin mai multe instrumente şi identificarea zonei de rezonabilitate în actul de control.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Plan de acţiuni pentru reducerea birocraţiei

Planul de acţiuni pentru 2017 privind reducerea sarcinilor administrative impuse mediului de afaceri, document subscris obiectivelor de debirocratizare, a fost aprobat de Guvern, printr-un memorandum, la propunerea Secretariatului General al Guvernului şi a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

ANAF solicită simplificarea procesului de administrare a impozitului pe veniturile persoanelor fizice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că propune Ministerului Finanţelor Publice (MFP) simplificarea procesului de administrare a impozitului pe veniturile persoanelor fizice. Totodată, la cererea MFP, ANAF a transmis şi câteva observaţii la amendamentele primite de la Comisia de buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pe care le prezentăm în continuare:

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Comentariul ediției

„Mai târziu” să nu însemne „prea târziu”

Teodor Brateş

Orice demers analitic legat de profesie ajunge, în cele din urmă, la constatarea că avem obligaţia (fiecare în parte şi toţi laolaltă) să luăm în considerare mutaţiile de pe piaţa muncii, fireşte – în primul rând – în context naţional, dar şi dintr-o perspectivă mai largă, europeană şi mondială. Repet asemenea adevăruri dintr-un motiv foarte simplu: ceea ce astăzi pare un obiectiv îndepărtat, dacă nu este luat în seamă ca o prioritate, ca o urgenţă, ne pune în situaţia să pierdem „trenul” progresului economic şi social.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Eveniment

Redeschiderea Muzeului Literaturii Române

Redeschiderea Muzeului Literaturii Române

Alexandra Rizea

Cei care au participat la inaugurarea clădirii menite să găzduiască Muzeul Naţional al Literaturii Române au trăit, cum se spune, sentimente „amestecate”. În bună parte, erau oameni de cultură, oficialităţi care fuseseră de multe ori în vechiul sediu, cel de pe Bulevardul Dacia, un edificiu ideal pentru un muzeu, cu amenajări specifice, cu mai mult decât celebra „Rotondă 13” unde se desfăşurau manifestări de excepţie, sediu părăsit în urma unei retrocedări discutabile.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Performanța – rezultantă a luptei pentru depășirea propriilor limite

Performanţa – rezultantă a luptei pentru depăşirea propriilor limite

Interviu cu dr. ec. Ana-Maria Tatoiu, membru al Filialei CECCAR Hunedoara: „Vă răspund simplu, deschis şi sintetic la această întrebare, chiar dacă ceea ce voi afirma poate părea banal: parcursul meu profesional înseamnă muncă, muncă şi iar muncă. Sigur că orice profesie, dacă doreşti să o practici la un nivel superior, impune şi mult studiu, procesul de educare fiind continuu, neîntrerupt, iar un exemplu edificator în acest sens este obţinerea titlului de doctor în fiscalitate în anul 2008.”

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

PRO STRATEGY EXPERT CONTAB – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Mureș

PRO STRATEGY EXPERT CONTAB – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Mureş

PRO STRATEGY EXPERT CONTAB SRL este o societate înfiinţată în anul 2008, care oferă servicii personalizate de contabilitate, expertiză contabilă, consultanţă fiscală şi contabilă, salarizare şi personal, la un raport preţ/calitate foarte avantajos, în prezent având în ţară trei birouri, în Bucureşti, Târgu Mureş şi Miercurea Ciuc.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Tratamentul contabil şi fiscal al subvenţiilor

Claudia Grigore

Subvenţiile reprezintă resurse financiare nerambursabile primite de o entitate sub re­zerva îndeplinirii anumitor condiţii, printre care şi destinaţia lor. Din punct de ve­dere contabil, se poate vorbi atât despre subvenţii aferente activelor sau pentru investiţii, cât şi despre subvenţii aferente veniturilor sau din exploatare. Aceste forme de ajutor nerambursabil se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale pe­ri­oadelor co­respunzătoare cheltuielilor pe care subvenţiile urmează să le compenseze.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Curier legislativ

Modificări privind distribuirea rezervelor acumulate de societățile/regiile cu capital de stat și ale legislației instituțiilor de credit

Modificări privind distribuirea rezervelor acumulate de societăţile/regiile cu capital de stat şi ale legislaţiei instituţiilor de credit

Guvernul a modificat, prin ordonanţă de urgenţă, legislaţia (OG nr. 64/2001) privind rentabilizarea structurii de capital deţinut de stat la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale care au capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, introducând posibilitatea distribuirii sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, şi a rezervelor acumulate în timp repartizate din profitul net realizat de aceste societăţi/companii/regii.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Programele naţionale de sănătate pentru anii 2017-2018, aprobate

Programele naţionale de sănătate care vor fi derulate şi finanţate în 2017 şi în 2018 de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi structura şi obiectivele acestora au fost aprobate de Guvern. Hotărârea prevede continuarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate aflate în derulare în condiţiile asigurării sustenabilităţii financiare a acestora.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Statul va deconta salariul minim pe economie pentru ucenici şi stagiari

Guvernul a adoptat un proiect de lege potrivit căruia statul va suporta, practic, salariul minim pe economie pentru ucenicii şi stagiarii care sunt încadraţi de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe perioada derulării acestuia (între 1 şi 3 ani), de 1.125 lei/lună (net),  echivalentul în lei a 250 euro/lună, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriți cu terenuri vor fi despăgubiți financiar

Veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriţi cu terenuri vor fi despăgubiţi financiar

Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, suma minimă cu care vor fi despăgubiţi veteranii de război care, din cauza deficitului de terenuri în localităţile de domiciliu, nu au putut fi împroprietăriţi. Astfel, persoanele îndreptăţite vor primi o sumă determinată conform grilelor notariale, actualizate în condiţiile legii, dar nu mai puţin de 1.564 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Breviar statistic

Eurostat: Trei regiuni din România au un PIB pe cap de locuitor sub 50% din media UE

Trei regiuni din România au un PIB pe cap de locuitor de sub 50% din media Uniunii Europene, şi anume Nord-Est, Sud-Est Oltenia şi Sud-Muntenia, iar cel mai ridicat nivel, de 580% din medie, este în Inner London-West, potrivit datelor aferente anului 2015 publicate de biroul european de statistică Eurostat, citate de News.ro.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Pensia medie lunară, 948 lei în 2016

Pensia medie lunară, 948 lei în 2016

În anul 2016, numărul mediu de pensionari a fost de 5,257 milioane de persoane, în scădere cu 49.000 de persoane faţă de anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10. Pensia medie lunară a fost de 948 lei, mai mare cu 6,3% faţă de anul precedent.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Numărul mediu al locurilor de muncă vacante în 2016 – 59.800

În anul 2016, rata medie anuală a locurilor de muncă vacante a fost de 1,28%, în creştere cu 0,16 puncte procentuale faţă de anul precedent, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a fost de 59.800, în creştere cu 9.800 locuri de muncă vacante faţă de anul anterior.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Conectarea la era digitală

Coface deschide, în aprilie, un centru IT la Bucureşti

Grupul Coface, expert în asigurarea de credit, a anunţat că va deschide un centru de dezvoltare IT în Bucureşti, la începutul lunii aprilie, urmând să fie angajate 80 de persoane. „Crearea unui nou centru de dezvoltare IT cu sediul în Bucureşti face parte din planul strategic Coface de a deveni cel mai agil partener de credit comercial global din industrie”, se precizează într-un comunicat al grupului.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Guvernul a aprobat continuarea programului Euro 200

Programul Euro 200 pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare continuă şi în anul 2017. Guvernul a adoptat, prin hotărâre, modelul bonului valoric de care vor beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Mastercard: Unul din patru europeni cumpără online în fiecare săptămână

Europenii sunt cumpărători online pasionaţi, cu cele mai multe achiziţii transfrontaliere înregistrate în Austria şi Irlanda, iar cele mai puţine – în Polonia şi România, arată primul studiu Masterindex despre comerţul electronic paneuropean şi noile tendinţe de plată. În timp ce comerţul online este aşteptat să aibă o creştere de 45% între 2015 şi 2018, cercetarea Mastercard, efectuată în peste 20 de ţări din Spaţiul Economic European – EEA (respectiv, de pe întregul continent, şi nu numai din UE), sugerează că unul din patru europeni cu acces la Internet a cumpărat produse sau servicii online cel puţin o dată pe săptămână în anul 2016.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Medalii de aur şi argint pentru inventatorii români, la cel de-al 45-lea Salon Internaţional de Invenţii de la Geneva

România a obţinut 34 de medalii de aur şi 8 medalii de argint la cel de-al 45-lea Salon Internaţional de Invenţii de la Geneva, informează Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI), printr-un comunicat. Salonul este organizat sub înaltul patronaj conferit de Guvernul Federal Elveţian, statul şi oraşul Geneva, precum şi de Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală – OMPI.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Roza vânturilor

Ouă încondeiate cu ajutorul unor roboți, la un atelier organizat de MNIR

Ouă încondeiate cu ajutorul unor roboţi, la un atelier organizat de MNIR

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) va găzdui un atelier inedit de Paşte, Eggbots istorice, în care vizitatorii pot cumpăra ouă încondeiate cu ajutorul unor roboţi, informează News.ro. Atelierul, organizat în parteneriat cu Micro 3D Techlab, se va desfăşura miercuri, 12 aprilie a.c., între orele 12.00 şi 17.00. 

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Festivalul de Film Cinepolitica, la a VI-a ediție

Festivalul de Film Cinepolitica, la a VI-a ediţie

Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Cinepolitica se va desfăşura între 20 şi 23 aprilie, la Bucureşti. Evenimentul este organizat de Asociaţia Cultură şi Imagine şi este patronat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” (UNATC) şi de Universitatea Naţională de Arte (UNArte).

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Târg de Florii, la Muzeul Țăranului Român

Târg de Florii, la Muzeul Ţăranului Român

În perioada 7-9 aprilie, Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MŢR) îşi aşteaptă vizitatorii la primul târg cu meşteri de peste an, Târgul de Florii. Ouă încondeiate, icoane, obiecte din lemn, ceramică, ţesături, jucării, instrumente muzicale, podoabe, mobilier pictat şi multe altele îi vor aştepta pe vizitatori, care vor avea ocazia să-i cunoască şi pe cei care le-au realizat: încondeietoare, ţesătoare, cusătorese, iconari, lingurari, pielari etc.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediţie oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediţia amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi al Interpretărilor SIC şi IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale şi pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care posedă un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Nr. 12, 4-10 aprilie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.