Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

La început a fost cuvântul...

Cât de „modeste” pot fi performanțele?

Cât de „modeste” pot fi performanțele?

Pe prima pagină a unui cotidian bucureștean a atras atenția un titlu care anunța: „Performanțe modeste la ultimul concurs...”. Nu interesează, potrivit profilului rubricii de față, despre ce concurs a fost vorba, deoarece tema noastră o constituie, de obicei, respectarea proprietății termenilor. „Performanța” indică, totdeauna, rezultate deosebite, chiar de excepție, cum sunt, bunăoară, recordurile, în cele mai diverse domenii.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Agenda CECCAR

CECCAR Prahova, colaborare cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat

CECCAR Prahova, colaborare cu Asociația de Arbitraj Instituționalizat

Directorul executiv al Filialei CECCAR Prahova, Ion Iancu, s-a întâlnit recent cu reprezentanți ai conducerii Asociației de Arbitraj Instituționalizat, prilej cu care s-a discutat posibilitatea colaborării dintre cele două instituții. În urma discuțiilor s-a stabilit organizarea unui eveniment la care să participe și experți contabili, concretizat la 18 mai a.c., când Asociația de Arbitraj Instituționalizat a organizat, la Ploiești, conferința cu tema Arbitrajul – Jurisdicție alternativă cu caracter privat.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

CECCAR Bacău: Activitatea de cenzor, între reglementarea legală și profesională

CECCAR Bacău: Activitatea de cenzor, între reglementarea legală și profesională

Sala de cursuri „Ion Ionescu de la Brad” a Filialei CECCAR Bacău a găzduit, la 22 mai a.c., masa rotundă cu tema Activitatea de cenzor, între reglementarea legală și profesională. Despre acest subiect au discutat cu membrii Marcel Bulinschi, președintele Consiliului Filialei CECCAR Bacău, Constantin Păstrăv, directorul executiv al filialei, Liliana Puiu, auditorul de calitate al filialei, Gheorghiță Patrichi, directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, Eugen Popa, inginer IT.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

CECCAR Covasna: Întâlnire cu membrii pentru optimizarea businessurilor

CECCAR Covasna: Întâlnire cu membrii pentru optimizarea businessurilor

Recent, la sediul Filialei CECCAR Covasna a avut loc o întâlnire destinată comunității locale de afaceri, pe ordinea de zi aflându-se următoarele subiecte: Achiziții publice prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP); Noutăți privind impozitarea societăților comerciale și alegerea dintre (...)

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

CECCAR Gorj: Expertiza contabilă în practica judiciară

CECCAR Gorj: Expertiza contabilă în practica judiciară

Filiala Gorj a organizat, recent, o întâlnire de lucru cu magistrații instanțelor de judecată, având ca temă Expertiza contabilă în practica judiciară. Sala de Consiliu a Tribunalului Județean Gorj a găzduit întâlnirea organizată de filială în vederea identificării măsurilor de optimizare a activității de expertiză contabilă judiciară.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

CECCAR Prahova, gazda elevilor Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești

CECCAR Prahova, gazda elevilor Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești

Filiala CECCAR Prahova a găzduit, la 25 mai a.c., vizita unor elevi ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești și a cadrelor didactice care i-au însoțit, cu prilejul unei acțiuni de orientare profesională destinate acestora, organizată cu ocazia programului național Școala altfel.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

CECCAR Satu Mare: Seminar de fiscalitate

Filiala CECCAR Satu Mare organizează sâmbătă, 24 iunie a.c., în intervalul orar 10.00-14.00, un seminar de fiscalitate în a cărui agendă se înscriu subiecte precum impozitul pe profit, impozitul specific, impozitul pe microîntreprinderi și impozitul pe venit/contribuții sociale. Lect. univ. Magdalena Berce, șef birou AJFP Bihor, va expune temele profesionale și va dezbate, împreună cu participanții la seminar, subiecte de interes pentru mediul economic.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Direct de la sursă

IFRS 17 – Un nou standard pentru contractele de asigurare emis de IASB

IFRS 17 – Un nou standard pentru contractele de asigurare emis de IASB

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a emis recent IFRS 17 Contracte de asigurare, care va înlocui IFRS 4 Contracte de asigurare începând cu anul 2021. Noul standard va permite investitorilor din întreaga lume să cunoască mai bine performanța și poziția financiară a asigurătorilor, având o perspectivă mai bună asupra riscurilor la care sunt expuși aceștia din urmă.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială, pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare

Fundația IFRS a anunțat încheierea unui nou acord de cooperare cu Banca Mondială, în vederea sprijinirii economiilor în curs de dezvoltare pe parcursul procesului de implementare a standardelor IFRS®. Acordul reflectă convingerea celor două organizații că transparența, responsabilitatea și eficiența care rezultă din adoptarea standardelor IFRS au rol esențial în atragerea investițiilor externe, în susținerea dezvoltării economice și, în cele din urmă, în diminuarea sărăciei.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Demersuri pentru elaborarea Legii internshipului

Demersuri pentru elaborarea Legii internshipului

Guvernul va iniția consultări cu instituțiile publice și private, cele de învățământ și ONG-uri, pentru elaborarea unui proiect de lege care să reglementeze programele de tip internship și relația dintre interni și organizația-gazdă, printr-un nou tip de contract, cel de internship. „Măsura, adoptată de Executiv printr-un memorandum, vizează eliminarea confuziilor dintre raportul de internship și raportul de muncă, astfel încât internshipul să nu devină o formă mascată de angajare.”

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

A fost prelungit termenul privind sprijinul financiar pentru producătorii de tomate

A fost prelungit termenul privind sprijinul financiar pentru producătorii de tomate

Producătorii agricoli din România vor fi susținuți în continuare printr-un program guvernamental să cultive tomate în spații protejate, astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă. Astfel, Executivul a aprobat, printr-o hotărâre, prelungirea termenului de depunere a actelor justificative pentru ajutorul de minimis la tomate, în sensul ca valorificarea producției de tomate din cadrul programului să se facă în perioadele ianuarie – 15 iunie inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie inclusiv.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Modificări legislative privind asigurarea pazei și protecției vegetației forestiere

Guvernul a aprobat un proiect de lege care abrogă unele dispoziții legale ce stabileau obligația asigurării de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a pazei și protecției vegetației forestiere de pe terenurile retrocedate, pentru o perioadă de până la 180 de zile de la punerea în posesie a proprietarilor. Costurile erau suportate de la bugetul de stat.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Curier legislativ

Codul fiscal: Completări privind clădirile scutite de impozit

Casele parohiale au fost incluse în categoria imobilelor pentru care nu se datorează impozitul/taxa pe clădiri, potrivit unui act normativ de modificare a Codului fiscal, intrat recent în vigoare. Legea nr. 107/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/19.05.2017, modifică art. 456 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal în sensul amintit.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Spațiul privat virtual, disponibil de la 1 iunie și pentru persoanele juridice

Spațiul privat virtual, disponibil de la 1 iunie și pentru persoanele juridice

Serviciul Spațiul privat virtual (SPV) va fi disponibil, de la 1 iunie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), printr-un comunicat. Potrivit instituției, persoanele fizice pot accesa serviciul amintit direct sau prin împuternicit, iar persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică, prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Măsuri pentru sporirea protecției intereselor titularilor drepturilor de autor și ai drepturilor conexe

Măsuri pentru sporirea protecției intereselor titularilor drepturilor de autor și ai drepturilor conexe

Guvernul a adoptat un proiect de lege care modifică și completează Legea nr. 8/1996 și care cuprinde prevederi pentru sporirea protecției intereselor artiștilor și creatorilor, ca titulari ai drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, prin modificarea reglementărilor referitoare la organizarea, funcționarea și desfășurarea activității organismelor de gestiune colectivă.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Au fost aprobate Normele de aplicare a programului Prima chirie destinat stimulării mobilității forței de muncă

Normele de aplicare a programului Prima chirie (reglementat prin OUG nr. 6/2017), prin care se acordă o primă de relocare șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și care își schimbă domiciliul la o distanță mai mare de 50 km pentru a se încadra, au fost aprobate printr-o hotărâre de guvern.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Proiect de OUG pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală. Multinaționalele vor raporta în statul de rezidență fiscală

Proiect de OUG pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală. Multinaționalele vor raporta în statul de rezidență fiscală

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, proiect care are în vedere modalitatea de transpunere în legislația națională a schimbului automat obligatoriu de informații din rapoartele pe care grupurile de întreprinderi multinaționale urmează să le depună în statul membru al societății-mamă, așa cum este prevăzut de Directiva (UE) 2016/881 de modificare a Directivei 2011/16/UE.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

ANAF: O nouă procedură privind evaluarea și valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

ANAF: O nouă procedură privind evaluarea și valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis recent un act normativ ce conține noi prevederi privind procedura de evaluare și valorificare de către organele fiscale, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării. Ordinul nr. 1.517/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 398/26.05.2017, prevede, pe lângă procedura amintită, și modelele de formulare utilizate de organele aflate în subordinea ANAF în procesul de valorificare a acestor bunuri.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Proiect: Modificări privind acordarea voucherelor de vacanță

Proiect: Modificări privind acordarea voucherelor de vacanță

Ministerul Turismului (MT) a lansat în dezbatere publică un proiect normativ pentru modificarea și completarea OUG nr. 8/2009 privind voucherele de vacanță, ce aduce schimbări importante referitoare la acordarea acestor tichete angajaților din sistemul public. Proiectul de ordonanță de urgență are în vedere, potrivit inițiatorilor, stimularea domeniului turismului și creșterea veniturilor la bugetul de stat, în vederea asigurării respectării angajamentelor României în privința încadrării în limitele de deficit asumate.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Zilierii care lucrează în anumite domenii pot lucra până la 180 de zile pentru același beneficiar

Zilierii care lucrează în domeniul creșterii animalelor și în grădinile botanice pot presta activități pentru același beneficiar pentru o perioadă de până la 180 de zile, potrivit Legii nr. 105/2017, publicată recent în Monitorul Oficial (nr. 376/19.05.2017). Actul normativ modifică și completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Noi reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor: evaluarea se va face în funcție de gradul de risc al deficiențelor constatate

Noi reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor: evaluarea se va face în funcție de gradul de risc al deficiențelor constatate

Guvernul a aprobat modificarea și completarea cadrului general de organizare și funcționare a sistemului de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, astfel încât noile prevederi să țină cont de cele mai recente reglementări europene în domeniu.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Conectarea la era digitală

O nouă ediție a concursului Deloitte Technology Fast 50

O nouă ediție a concursului Deloitte Technology Fast 50

Deloitte România a anunțat începerea înscrierilor pentru cea de-a 18-a ediție a competiției Technology Fast 50 în Europa Centrală. Competiția regională de anvergură se adresează atât companiilor cu experiență, cât și celor recent intrate pe piață, care își desfășoară activitatea în domeniul tehnologic. Prin intermediul acestei competiții, firmele românești își vor măsura forțele alături de companii din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia și Slovenia.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

ANCOM: Rata de penetrare a internetului mobil la nivelul populației, 84,2% în 2016

Numărul conexiunilor la internet mobil prin rețele 4G a crescut în 2016 cu 113%, ajungând să reprezinte aproximativ 35% din totalul internetului mobil în bandă largă, potrivit celui mai recent raport de date statistice al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), privind piața de comunicații electronice din România.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale și pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen național, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care posedă un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Document

Programul de convergență 2017-2020 (III)

Continuăm prezentarea unor subcapitole ale Programului de convergență 2017-2020, aprobat, prin memorandum, de Executiv. Documentul confirmă menținerea angajamentului Guvernului României de aderare la Zona Euro.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Analize și sinteze

BNR: Raport asupra stabilității financiare

Zilele trecute a fost dat publicității Raportul BNR asupra stabilității financiare, document oficial care reprezintă o analiză detaliată și efectuează un demers foarte important în vederea sintetizării stărilor de fapt și riscurilor la adresa unei componente fundamentale a economiei nominale. Prezentăm, în numărul de față, Sinteza raportului.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Semestrul european 2017

Comisia Europeană (CE) a prezentat recent recomandările specifice fiecărei țări din 2017, în care definește orientările de politică economică pentru fiecare stat membru pentru următoarele 12-18 luni. Economia se dovedește a fi rezilientă în UE și în zona euro, însă continuă să se confrunte cu unele provocări, cum ar fi creșterea lentă a productivității, consecințele crizei – inclusiv inegalitățile care persistă – și incertitudinea generată în principal de factori externi.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Comentariul ediției

Profitul-record al băncilor vs economia reală

Profitul-record al băncilor vs economia reală

Teodor Brateș

În ultimele zile au avut loc mai multe manifestări publice dedicate activității bancare, una dintre ideile centrale ale intervențiilor în temă fiind necesitatea accelerării procesului de finanțare a firmelor, de asigurare a unor condiții mai favorabile de susținere a economiei reale. Un loc de seamă în seria respectivelor manifestări l-a avut Forumul Pieței Financiare, organizat de Asociația Română a Băncilor (ARB).

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Eveniment

Ziua Europeană a Parcurilor Naționale

Ziua Europeană a Parcurilor Naționale

Alexandra Rizea

La 24 mai a fost marcată prin manifestări publice și înscrisă în calendare Ziua Europeană a Parcurilor Naționale. Ca în anii precedenți, în 2017 a fost mediatizată modest o zi a cărei semnificație merită, din plin, să fie relevată. De ce, când, unde, cum s-a ajuns la concluzia că este utilă instituirea Zilei Europene a Parcurilor Naționale? Aici nu este vorba despre o anumită sferă a culturii generale, ci despre infinit mai mult.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Colaborarea între generații ne ajută să obținem performanțe în exercitarea profesiei contabile

Colaborarea între generații ne ajută să obținem performanțe în exercitarea profesiei contabile

Interviu cu Mugur Durgheu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Bihor: „Sunt absolvent al Liceului «Aurel Lazăr» din Oradea, profil matematică-fizică, promoția 1996. În alegerea profesiei, momentul cel mai important l-a reprezentat începutul cursurilor la clasa a X-a, când am considerat că trebuie să iau o decizie în legătură cu facultatea pe care o voi urma și, implicit, cu profesia pe care s-o exercit de-a lungul întregii vieți.”

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

AUDIT ȘI EXPERTIZĂ – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Dolj

AUDIT ȘI EXPERTIZĂ – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Dolj

AUDIT ȘI EXPERTIZĂ SRL este o societate de contabilitate, consultanță financiar-contabilă și expertiză contabilă înființată în octombrie 2001, având sediul și locul de desfășurare a activității în Craiova. Serviciile firmei sunt asigurate de personal cu înaltă calificare și experiență în domeniul economic și cel juridic.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Condiționarea înregistrării în scopuri de TVA în lumina legislației comunitare

Condiționarea înregistrării în scopuri de TVA în lumina legislației comunitare

CECCAR, Radu Ciobanu

Prezentul articol are în vedere analiza procedurilor de acordare și retragere a codului de TVA, a oportunității existenței unei astfel de reglementări, dar și viziunea asupra acestor aspecte prin prisma Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie, reflectată prin Cauza C-527/11, Valsts ienemumu dienests împotriva Ablessio SIA. 

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Eliminarea formularului 088 – avantaj sau dezavantaj?

Eliminarea formularului 088 – avantaj sau dezavantaj?

Nicolae-Cristian Juscu, Letiția Cătuțoiu

Formularul 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” a fost eliminat din data de 1 februarie 2017 prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210/2017. Procedura actuală privind înregistrarea entităților în scopuri de taxă, deși s-a dorit a fi una simplificată, care să le ofere contribuabililor posibilitatea de a obține codul de TVA într-o perioadă cât mai scurtă, se dovedește a fi foarte complexă, întrucât nu există un tratament unitar care să specifice criteriile de obținere a certificatului de TVA.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Rubik Hub – primul incubator de afaceri regional

Rubik Hub – primul incubator de afaceri regional

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADRNE) a inaugurat Rubik Hub, primul incubator de afaceri din regiune, situat în Piatra Neamț. „Înființarea Rubik Hub a pornit de la nevoia identificată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est de a oferi stakeholderilor regionali (antreprenori, mentori, universități, start-up-uri, companii mature, investitori și autorități publice) oportunitatea de a se conecta și implica, de a contribui la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial inovator și competitiv”, precizează ADRNE, într-un comunicat.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Oportunități de finanțare pentru IMM-urile deținute sau conduse de femei

International Finance Corporation (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale, a acordat un împrumut în valoare de 5,5 milioane de euro Garanti Leasing (parte a Garanti Group România) în vederea finanțării companiilor mici și mijlocii deținute sau conduse de femei. Astfel, Garanti Leasing devine prima companie de leasing din țara noastră care finanțează IMM-uri deținute sau conduse de femei.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Program de acțiune pentru IMM-uri la nivel european

Program de acțiune pentru IMM-uri la nivel european

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a prezentat o serie de propuneri formulate de rețeaua de reprezentanți ai întreprinzătorilor pentru completarea Small Business Act (SBA) – legea privind întreprinderile mici. SBA este, în fapt, piatra de temelie a actualelor politici europene în domeniu.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Breviar statistic

MFP: Excedent bugetar de 1,35 miliarde de lei după primele patru luni

Execuția bugetului general consolidat pe primele patru luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un excedent de 1,35 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB, iar veniturile, de 80,1 miliarde lei (9,8% din PIB), au fost cu 8,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, informează Ministerul Finanțelor Publice (MFP), într-un comunicat.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

BNR: Indicatori monetari – aprilie 2017

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna aprilie 2017 cu 0,1% (-0,2% în termeni reali) față de luna martie 2017, până la nivelul de 223,266 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Creditul în lei s-a majorat cu 1,1% (0,8% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,3% (exprimat în euro, a scăzut cu 1%).

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

ONRC: În primele patru luni ale anului s-au înființat 45.345 de firme, în creștere cu 6,4%

ONRC: În primele patru luni ale anului s-au înființat 45.345 de firme, în creștere cu 6,4%

În primele patru luni din acest an s-au înființat 45.345 de companii noi, în creștere cu 6,4% față de aceeași perioadă din 2016, în special ca urmare a avansului de aproape 4% al înregistrării de societăți cu răspundere limitată (SRL), arată statisticile publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), preluate de News.ro.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depășit pentru prima dată numărul de cartele preplătite active

Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depășit pentru prima dată numărul de cartele preplătite active

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) informează că, pe parcursul anului 2016, s-a menținut tendința de creștere a numărului utilizatorilor de abonamente la serviciile de telefonie mobilă, în detrimentul utilizatorilor pe bază de cartele preplătite active, ajungându-se, pentru prima dată, la un număr de abonamente mai mare decât cel de cartele preplătite active.,,

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Fonduri europene

POR – A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.1.A ITI - Microîntreprinderi

POR – A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.1.A ITI - Microîntreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a anunțat modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operațiunea A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

AM POCU elimină unele criterii de evaluare în scopul simplificării procedurilor pentru depunerea proiectelor

AM POCU elimină unele criterii de evaluare în scopul simplificării procedurilor pentru depunerea proiectelor

Modificarea metodologiei de verificare, evaluare și selecție, prin eliminarea unor criterii restrictive de eligibilitate și a unora dintre documentele care au o relevanță redusă pentru proiect, a fost principala temă pe agenda reuniunii extraordinare a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

AFIR: Lista intermediară a proiectelor – o nouă măsură de accelerare a procesului de evaluare

AFIR: Lista intermediară a proiectelor – o nouă măsură de accelerare a procesului de evaluare

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet lista intermediară a proiectelor care vor fi evaluate pentru submăsurile ale căror depuneri au depășit 200% din alocarea sesiunii, în primele cinci zile de la deschiderea acesteia sau a unei etape lunare.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

A fost lansat modulul online Date deschise AFIR pentru proiectele finanțate prin PNDR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat aplicația online Date deschise AFIR prin care cei interesați pot consulta mult mai ușor informații publice privind beneficiarii și proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). „Transparența în accesarea și în derularea fondurilor europene nerambursabile, disponibile prin PNDR 2020, este deosebit de importantă.”

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Lumea în care trăim

Studiu: Generația următoare de lideri ai companiilor de familie se așteaptă la schimbări majore ale modelului de business

46% dintre reprezentanții viitorilor proprietari de afaceri se așteaptă la schimbări majore ale modelului de business în piețe în care operează în următorii doi-trei ani, iar 27% se așteaptă, de asemenea, să piardă cotă de piață în favoarea noilor intrați, arată studiul Deloitte NextGen 2017. Pentru realizarea studiului, Deloitte a vorbit cu 268 de succesori ai companiilor deținute de familii din regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu, Africa) despre schimbări specifice precum succesiunea și creșterea, strategia și viteza cu care piețele se schimbă în zilele noastre.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

România va avea în doi-trei ani o hartă a radiațiilor cu radon în încăperile locuite

România va avea în doi-trei ani o hartă a radiațiilor cu radon în încăperile locuite

România va avea în doi-trei ani o hartă a radiațiilor cu radon, concentrații ce se vor calcula în încăperile locuite, în prezent existând astfel de informații doar la nivelul atmosferei, a declarat președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), Rodin Traicu, citat de News.ro.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Roza vânturilor

Festivalul Internațional de Statui Vivante, la a VII-a ediție

Festivalul Internațional de Statui Vivante, la a VII-a ediție

Personalități celebre precum Alfred Nobel, Henry Ford, Thomas Edison, Coco Chanel, Walt Disney sau Alexander Graham Bell vor fi întruchipate în diverse locații din București, cu prilejul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Statui Vivante, ce se desfășoară până la 5 iunie. 

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Evoluție – istoria unui muzeu, povestită în imagini

Evoluție – istoria unui muzeu, povestită în imagini

Vizitatorii Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pot face o călătorie în timp, zilele acestea, prin fotografiile prezentate în cadrul expoziției Evoluție, deschisă recent – o rememorare a celor 182 de ani scurși de la înființarea instituției și, totodată, un omagiu adus părintelui spiritual al muzeului, dr. Grigore Antipa, anul acesta împlinindu-se 150 de ani de la nașterea sa. 

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Platforma Netflix a lansat interfața de utilizare pentru România – filme și seriale, subtitrate și dublate

Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume, a lansat interfața de utilizare pentru România, împreună cu subtitrări și dublaje în limba română pentru mii de ore de seriale și filme, inclusiv pentru programele originale, informează News.ro. Pe lângă numeroase filme și seriale originale Netflix, abonații vor avea acces și la seriale și filme exclusive în format 4K Ultra HD și HDR. 

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediția amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și al Interpretărilor SIC și IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.