La început a fost cuvântul...

Evaluare

Evaluare

Ce nu se „evaluează” în zilele noastre? Aproape totul, de la pregătirea elevilor până la modul în care demnitarii (parlamentari, miniștri, prefecți, primari etc.) își îndeplinesc mandatul. Din pricina ariei largi de persoane și activități supuse evaluării, cuvântul cu pricina are o circulație deosebită în primul rând în mijloacele de comunicare în masă.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (VI)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (VI)

După ce am conturat atât elementele definitorii care au precedat crearea CECCAR, cât și momentele cele mai importante din perioada interbelică, a venit timpul să aprofundăm modul în care profesioniștii contabili au înțeles să-și organizeze propriile congrese și să acționeze pentru îndeplinirea deciziilor adoptate cu aceste prilejuri. În conformitate cu statutul, Corpul a organizat și și-a desfășurat congresele profesiei contabile din doi în doi ani. Primul a avut loc în 1923, la București, iar ultimul din perioada interbelică în 1939, la Brașov.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Provocări ale evoluției tehnologiei informaționale și răspunsul profesiei contabile

Provocări ale evoluției tehnologiei informaționale și răspunsul profesiei contabile

Lavinia Denisia Cuc, Robert Cristian Almași

Continuăm demersul nostru de a valorifica lucrările specialiștilor în domeniul tehnologiei informației apărute în revista Corpului, Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor. Astfel, dacă în numerele precedente am văzut modul în care contabilii pot utiliza instrumentele de social media pentru a-și face cunoscute firmele de contabilitate, pentru a genera clienți și pentru a obține un avantaj asupra concurenței, în numărul de față vom prezenta evoluția sistemelor informatice până în zilele noastre, ilustrând procesul de dematerializare, dezvoltarea și baza legală în Europa și în România.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Agenda CECCAR

CECCAR Brăila – Profesioniștii contabili, în dialog cu tinerii

CECCAR Brăila – Profesioniștii contabili, în dialog cu tinerii

Filiala CECCAR Brăila a organizat, ca parte a acțiunilor dedicate Săptămânii „Școala Altfel”, o întâlnire între profesioniștii contabili și elevi ai Colegiului Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius”, care a avut loc în 21 aprilie la sediul filialei, în sala de cursuri „N.N. Constantinescu”. Un grup de 25 de elevi de la secția Științe sociale, condus de profesorii Doina Mihălceanu și Florin Cioroianu, a avut ocazia de a afla, „direct de la sursă”, avantajele oferite de calitatea de expert contabil și contabil autorizat și oportunitățile care se găsesc pe piața serviciilor contabile.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Masa rotundă Importanța calității în promovarea serviciilor contabile

Masa rotundă Importanța calității în promovarea serviciilor contabile

Profesioniștii contabili membri ai CECCAR s-au reunit, în 22 aprilie, la sediul Filialei CECCAR Brăila cu prilejul unei mese rotunde cu tema Importanța calității în promovarea serviciilor contabile, organizată de conducerea filialei. La eveniment au participat Gheorghe Stroe, președintele filialei, Carmen Tamași Klaus, directorul executiv, experți contabili și contabili autorizați membri ai filialei. Întâlnirea a fost moderată de auditorul de calitate Gheorghe Nisipeanu și a avut ca invitat de onoare pe conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decanul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila a Universității „Constantin Brâncoveanu”.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

CECCAR Prahova – Dezbatere privind Impactul modificărilor fiscale asupra profesiei contabile

CECCAR Prahova – Dezbatere privind Impactul modificărilor fiscale asupra profesiei contabile

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se preocupă permanent pentru ca tinerii membri să fie la curent cu noutățile din domeniul financiar-contabil prin organizarea de seminare, mese rotunde și workshopuri. Filiala CECCAR Prahova s-a înscris în linia acțiunilor ...

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Aspecte-cheie în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene

Aspecte-cheie în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene

Filiala București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează miercuri, 18 mai a.c., masa rotundă cu tema Aspecte-cheie în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Profesioniști în domeniu vor prezenta oportunități de finanțare nerambursabilă pentru mediul privat în perioada 2014-2020, detalii cu privire la implementarea proiectelor – managementul proiectelor cu finanțare europeană și comunicarea cu stakeholderii.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Clubul Tinerilor Experți Contabili din România – Ajută un copil să zâmbească de Paști!

Clubul Tinerilor Experți Contabili din România – Ajută un copil să zâmbească de Paști!

Campania inițiată de Fundația Măreție și Talent alături de Clubul Tinerilor Experți Contabili din România, intitulată Ajută un copil să zâmbească de Paști!, a continuat, în 22 aprilie, copiii din Centrul de plasament „Casa Iosif” din București bucurându-se de darurile aduse de iepuraș în preajma Paștelui. De asemenea, Filiala CECCAR Mehedinți a organizat, ca parte a acestei campanii, o acțiune menită să le dea un strop de bucurie unor copii din Drobeta-Turnu Severin provenind din familii cu posibilități materiale reduse.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Dezvoltare personală

Transferul de cunoștințe științifice

Transferul de cunoștințe științifice

Gheorghe Zaman

Încercarea de a previziona sistemele economice complexe prin modelare se bazează pe adaptarea unor modele ale științelor exacte, precum și ale biologiei și psihologiei (F.A. Hayek, 1974) la specificul fenomenelor și proceselor economice complexe. Pe această bază se pot face previziuni ale tendințelor structurale, și nu predicții în cazul sistemelor sau fenomenelor complexe.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Centrul de Excelență în Business și Economie în perioada 11 – 17 mai

Centrul de Excelență în Business și Economie în perioada 11 – 17 mai

În perioada 11 – 17 mai, la nivel teritorial sunt programate să se desfășoare o serie de seminare prin Centrul de Excelență în Business și Economie, în cadrul cărora specialiștii vă vor ajuta să aflați noutățile din domeniu și să eliminați neclaritățile existente. Seminarele sunt adresate atât membrilor CECCAR, cât și specialiștilor din alte domenii.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

PNDPC: Cursuri de pregătire profesională în perioada 11 – 17 mai 2016

PNDPC: Cursuri de pregătire profesională în perioada 11 – 17 mai 2016

CECCAR se preocupă permanent de pregătirea profesională a membrilor săi, pentru ca aceștia să ofere servicii la cele mai înalte standarde. Astfel, prin activitățile întreprinse în acest sens, Corpul facilitează accesul tuturor profesioniștilor contabili la oportunitățile și resursele necesare dezvoltării profesionale continue.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

A fost adoptată Strategia educației și formării profesionale din România pentru 2016-2020

A fost adoptată Strategia educației și formării profesionale din România pentru 2016-2020

Guvernul a adoptat Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020. Documentul – așteptat de multă vreme – are în vedere adaptarea programelor în domeniu la tendințele de pe piața muncii, mai ales cea din țara noastră, astfel încât să fie concordante cu prioritățile de dezvoltare economică și socială. Soluțiile propuse au la bază o analiză a sistemului actual de educație și formare profesională, precum și recomandările UE în domeniu.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Angajatorii germani susțin că învățământul dual se poate construi numai cu implicarea mediului privat

Angajatorii germani susțin că învățământul dual se poate construi numai cu implicarea mediului privat

Recent, s-a înființat Grupul de Lucru Româno-German pentru Învățământ Profesional, format din Camera de Comerț Româno-Germană (AHK România) și Cluburile Economice Germane din țară, cu susținerea Ambasadei Republicii Federale Germania. Acesta reprezintă experiențele companiilor care au implementat proiecte de succes în învățământul profesional, cum ar fi cele din Brașov, Sibiu sau Timișoara.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Ziua Antreprenoriatului, la Brăila

Ziua Antreprenoriatului, la Brăila

Acțiuni dedicate dezvoltării personale au fost organizate în Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” de Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila a Universității „Constantin Brâncoveanu” și au cuprins evenimentul Ziua Antreprenoriatului, desfășurat la 21 aprilie, cu participarea, în calitate de invitat, a președintelui Filialei CECCAR Brăila, Gheorghe Stroe.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

CECCAR București: cursuri de pregătire profesională în perioada 12-17 mai

CECCAR București: cursuri de pregătire profesională în perioada 12-17 mai

Misiunea CECCAR este de a servi interesul public și de a consolida profesia contabilă la nivel național, motiv pentru care filialele teritoriale ale Corpului organizează cursuri de pregătire profesională cu tematici de interes pentru profesioniști. Astfel, în perioada 12-13 mai este programat să se desfășoare, în cadrul Filialei CECCAR București, cursul de pregătire profesională Expertiză contabilă – Standardul profesional nr. 35, care are ca scop actualizarea cunoștințelor în domeniul expertizei contabile, precum și clarificarea unor aspecte legate de raportul de expertiză contabilă.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Nume și creații pentru eternitate

Serge Gainsbourg, un artist controversat, o valoare autentică

Serge Gainsbourg, un artist controversat, o valoare autentică

În galeria personalităților incontestabile din domeniul culturii și artei se află, la loc de seamă, și Serge Gainsbourg. Numele său a fost și este asociat nu numai cu muzica de calitate, ci și cu artele plastice, cu cinematografia, cu arta spectacolului, în general. Nu au lipsit și nu lipsesc controversele pe seama sa, dar, totdeauna, personalitățile autentice au făcut și fac obiectul unor confruntări de idei și al manifestării unor sentimente variate, de la admirație până la invidie.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Direct de la sursă

Guvernul a aprobat Programul de Convergență 2016-2019

Guvernul a aprobat Programul de Convergență 2016-2019

În conformitate cu Acordul de aderare a României la Uniunea Europeană, în fiecare an, până la sfârșitul lunii aprilie, Guvernul are obligația să actualizeze Programul de Convergență (obiectivele esențiale ale procesului de integrare în UE). Termenele au fost totdeauna respectate riguros, deoarece depășirea lor atrage – tot în conformitate cu amintitul acord – o serie de sancțiuni.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Politica monetară: stabilitate și consecvență

În ședința din 5 mai 2016, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Noi norme la nivelul UE pentru o uniune vamală mai simplă, mai rapidă și mai sigură

La 1 mai a intrat în vigoare o nouă legislație vamală, care va ușura sarcina întreprinderilor care desfășoară schimburi comerciale în Europa și va proteja mai bine consumatorii de mărfurile ilegale și contrafăcute. Noul Cod vamal al Uniunii (CVU) reprezintă o revizuire majoră a legislației de profil a UE, care data din 1992. Acesta este un moment de cotitură pentru uniunea vamală europeană, cadrul care permite în fiecare an circulația către și dinspre UE a unor mărfuri în valoare de peste 3 mii de miliarde de euro.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Breviar statistic

În martie, șomajul, relativ staționar

În martie, șomajul, relativ staționar

Rata șomajului în martie 2016 a înregistrat o valoare mai mică cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna anterioară (6,5%). Numărul șomerilor (în vârstă de 15‐74 de ani) estimat pentru luna martie din anul curent este de 592.000 de persoane, în scădere atât față de februarie (597.000 de persoane), cât și față de aceeași lună a anului anterior (613.000 de persoane).

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Continuă procesul de concentrare a întreprinderilor

Continuă procesul de concentrare a întreprinderilor

În România, în 2014 au fost identificate 51.484 de grupuri de întreprinderi, din care 5.325 grupuri de întreprinderi rezidente și 46.159 grupuri de întreprinderi multinaționale (106 controlate din interior, respectiv 46.053 controlate din străinătate). În 2014, din totalul grupurilor de întreprinderi identificate în România, aproximativ 10% erau rezidente, 90% dintre acestea fiind constituite din două sau trei întreprinderi.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Mai mulți turiști decât în anul precedent

Mai mulți turiști decât în anul precedent

În martie 2016, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, atât sosirile, cât și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 11,1%, respectiv cu 6,8%. Comparativ cu martie 2015, în martie 2016 la punctele de frontieră s-au înregistrat creșteri atât la sosirile vizitatorilor străini cu 16,1%, cât și la plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 18,7%.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Înmatriculările de autobuze și microbuze, în creștere

Înmatriculările de autobuze și microbuze, în creștere

În primul trimestru din 2016, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 24,7%, iar cele pentru transportul mărfurilor cu 20,6% față de trimestrul corespunzător al anului precedent. În primele trei luni ale anului curent, comparativ cu același interval din anul 2015, înmatriculările de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creșteri la toate categoriile, cel mai semnificativ spor fiind la categoria autobuze și microbuze cu 33,7%.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Comentariul ediției

Undele de șoc

Undele de șoc

Teodor Brateș

Sunt convins că foarte mulți profesioniști contabili (ca să nu spun cvasitotalitatea lor) urmăresc sistematic documentele date publicității de Curtea de Conturi. Este instituția care – conform Constituției României – exercită controlul asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Eveniment

Excepții care tind să devină reguli

Excepții care tind să devină reguli

Alexandra Rizea

Recent a fost (re)inaugurat Palatul Culturii din Iași. Edificiul – de dimensiuni impresionante –, fost sediu administrativ, s-a transformat, în urma unor investiții de circa 26 de milioane de euro, într-un centru cultural de prim rang. Nu ne propunem să-l prezentăm, deși acest simbol al municipiului merită să fie (re)adus în atenția publică, mai ales că procesul de modernizare l-a ridicat la standarde înalte comparativ cu instituții similare din numeroase alte țări.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

CNIPMMR: Parteneriat public-privat pentru promovarea investițiilor și exporturilor românești

CNIPMMR: Parteneriat public-privat pentru promovarea investițiilor și exporturilor românești

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a susținut, cu prilejul unei recente conferințe de presă, necesitatea organizării și funcționării în regim de urgență a Agenției pentru atragerea investițiilor străine și promovarea exportului, având în vedere preluarea de la fostul Departament pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat a activităților privind investițiile străine de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (în baza OUG nr. 11/2016).

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Inovarea – provocare și resursă pentru PMM-uri

Inovarea – provocare și resursă pentru PMM-uri

În ansamblul forțelor care dinamizează socie­tatea, firma reprezintă factorul decisiv, având în vedere că orice afacere este rezultatul unei inovații generate de competitivitatea concurențială specifică spațiului economic contemporan. Interacțiunea dintre mediul extern și firmă ca entitate generatoare de progres și valoare adăugată globală influențează și transformă dimensiunea acesteia, strategia și amploarea rezultatelor. Evoluția firmei se explică astfel prin efectul inovării ca proces.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Gestionarea eficientă a raporturilor dintre continuitate și schimbare, «motor» al dezvoltării economice și sociale”

„Gestionarea eficientă a raporturilor dintre continuitate și schimbare, «motor» al dezvoltării economice și sociale”

Interviu cu Gabriela Anghel, expert contabil, președintele Filialei CECCAR Dâmbovița: „Pentru mine, contabilitatea este, în primul rând, o pasiune și apoi o ocupație. După ce am absolvit Facultatea de Științe Economice, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, în anul 2002, am avut mai multe interviuri, dar fără succes. Știm cu toții că începutul de drum este greu, așa că am fost nevoită să accept un prim post de casier la o instituție publică”.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

CRG Nexia EXPERT – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Constanța

CRG Nexia EXPERT – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Constanța

CRG Nexia Expert SRL oferă servicii integrate de contabilitate, audit, consultanță fiscală și consultanță în afaceri. Din anul 2004, compania a devenit membră a Nexia International, o importantă rețea de contabilitate și consultanță, înființată în Anglia în anul 1971 și poziționată în prezent, conform International Accounting Bulletin, în Top 10 rețele internaționale.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Regimul microîntreprinderilor conform noului Cod fiscal

Regimul microîntreprinderilor conform noului Cod fiscal

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, regulile fiscale aplicabile microîntreprinderilor fac obiectul titlului III (anterior titlul IV1) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. O serie de precizări se regăsesc și în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Fonduri europene

Două vești bune, la începutul lunii mai

Alexandru Paru

Cea dintâi vizează trecutul, respectiv progresele realizate de autoritățile române cu privire la deblocarea întreruperii plăților de la Comisia Europeană pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În urma întâlnirii din 3 mai, care a avut loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene, și a misiunii comune derulate de Autoritatea de Audit și Comisia Europeană, s-a constatat un progres în ceea ce privește rata de eroare preliminară pentru aplicația transmisă în 31 decembrie 2015 la Comisia Europeană (valoare de 167,9 milioane de euro).

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Conectarea la era digitală

Atelier Digital pentru studenți și antreprenori

Atelier Digital pentru studenți și antreprenori

În completarea scurtei informații publicate la rubrica Telex, precizăm că platforma online gratuită lansată recent de Google (care oferă tinerilor pregătire în domeniul marketingului digital și în dezvoltarea afacerii cu ajutorul Internetului) are următoarea adresă: atelieruldigital.withgoogle.com. Este vorba despre un demers inițiat în contextul în care nevoia de competențe digitale este una dintre cele mai mari provocări ale Uniunii Europene și ale Europei Centrale și de Est în particular.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Curier legislativ

Noutăți legislative 25 aprilie – 6 mai 2016

Noutăți legislative 25 aprilie – 6 mai 2016

În perioada 25 aprilie – 6 mai 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.193 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea și monitorizarea utilizării deciziilor privind informațiile tarifare obligatorii în România (Monitorul Oficial nr. 314/25.04.2016)

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Proiecte normative aflate în dezbatere publică

Proiecte normative aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte de acte normative de interes pentru profesioniștii contabili se află în dezbatere publică pe site-urile ministerelor de resort: Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Revista presei economice

Sănătatea – teoretic, prioritatea zero

Sănătatea – teoretic, prioritatea zero

O temă de cel mai larg interes public vizează stările de fapt din domeniul sănătății. Aproape că nu există zi în care să nu apară informații despre nereguli care afectează grav unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor, acela de a beneficia de ocrotire medicală. Consemnăm în acest sens și editorialul semnat în revista Capital (9-15 mai a.c.) de Claudiu Șerban.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Investițiile, nevoia de viziune

Investițiile, nevoia de viziune

Toate publicațiile cu profil economic analizează sistematic starea actuală și perspectivele politicilor investiționale din țara noastră. Una dintre cele mai recente luări de poziție aparține cunoscutului analist economic Ionel Blănculescu. Astfel, în Ziarul Financiar din 9 mai a.c. sunt consemnate opiniile sale care prezintă un incontestabil interes.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Lumea în care trăim

Militari români căzuți la datorie în Afganistan

Militari români căzuți la datorie în Afganistan

Doi militari români și-au pierdut viața și un al treilea a fost rănit în urma unui incident care a avut loc sâmbătă, 7 mai, ora 10.45 (ora locală), în apropiere de localitatea Kandahar, în timpul executării unei misiuni de instruire a polițiștilor afgani. În urma incidentului, celor trei militari de la forțele pentru operații speciale, care au fost răniți, li s-a acordat primul ajutor la fața locului și au fost transportați imediat la spitalul militar cel mai apropiat.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Primul summit mondial împotriva corupției

Primul summit mondial împotriva corupției

Lideri de pe întregul mapamond se vor reuni joi, 12 mai, în capitala Marii Britanii, cu prilejul unei manifestări fără precedent, respectiv summitul mondial anticorupție. Premierul britanic David Cameron a precizat că este vorba despre o acțiune comună, care se înscrie „în fruntea agendei internaționale”. El și-a exprimat dorința ca liderii prezenți la summit să semneze „prima declarație mondială împotriva corupției”.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Polonia: anti și pro apartenența la UE

Polonia: anti și pro apartenența la UE

Peste 240.000 de persoane au manifestat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Varșovia, pentru ca „Polonia să își păstreze locul în Uniunea Europeană”, amenințat, potrivit acestora, de politica promovată de conservatorii aflați la putere, relatează AFP. A fost una dintre cele mai mari manifestații din această țară după căderea comunismului.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Axa timpului

Harriet Tubman și drumul spre libertate

Harriet Tubman și drumul spre libertate

Andreea Cârstea

În luna iunie 2015, Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Jacob J. Lew a fost criticat pentru declarația potrivit căreia este timpul ca o femeie să apară pe bancnota de 10 dolari care îl înfățișează în prezent pe Alexander Hamilton, influentul părinte fondator ce și-a recâștigat din popularitate datorită succesului pe care l-a avut pe Broadway musicalul Hamilton.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Roza vânturilor

Festivalul de Arte Vizuale unfinished, la București

Festivalul de Arte Vizuale unfinished, la București

În luna mai, cei mai mari creatori vizuali din artă și jurnalism la nivel internațional ocupă centrul Bucureștiului aducând cu ei o viziune ce integrează cele mai inovatoare, captivante și interactive proiecte ale momentului, viziune ce se traduce prin prima ediție a Festivalului de Arte Vizuale unfinished. Desfășurat până la 29 mai, unfinished aduce în prim-plan producții revoluționare ale ultimilor ani în materie de jurnalism multimedia, instalații, film, realitate virtuală și artă digitală.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Luna Oedip la Londra

Luna Oedip la Londra

Institutul Cultural Român de la Londra organizează, în parteneriat cu Opera Regală Covent Garden, Luna Oedip la Londra, un program menit să celebreze capodopera enesciană prin evenimente muzicale, expoziții, conferințe și proiecții speciale, având ca protagoniști vedete ale scenei de operă, muzicologi de anvergură internațională și artiști de prim rang.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Timișoara Rocks 2016

Timișoara Rocks 2016

În zilele de 13 și 14 mai, festivalul Timișoara Rocks, aflat la a doua ediție, va oferi ocazia fanilor muzicii rock timișoreni să-și întâlnească unele dintre formațiile favorite. Organizat de Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, evenimentul are cap de afiș celebra trupă rock Guano Apes, care va susține un concert în prima zi de festival, programat la ora 21.30, pe scena din Piața Victoriei din Timișoara.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Ro­mânia organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotă­rârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

Nr. 7, 10-16 mai 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roșie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Nr. 7, 10-16 mai 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.