Conferința Națională a CECCAR

Conferința națională a CECCAR. Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al CECCAR, cu 93% din voturile valabil exprimate

Conferința națională a CECCAR. Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al CECCAR, cu 93% din voturile valabil exprimate

Profesioniști contabili, reprezentanți ai conducerii filialelor și ai conducerii centrale s-au reunit, la 8 aprilie a.c., la București, cu ocazia Conferinței Naționale a CECCAR. Lucrările Conferinței, desfășurate conform reglementărilor în vigoare, au fost structurate în 19 puncte înscrise pe ordinea de zi referitoare la activitatea desfășurată de CECCAR în 2016, precum și la obiectivele prevăzute pentru anul în curs.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Agenda CECCAR

CECCAR Argeș:  Diplomă jubiliară de onoare pentru sprijinul acordat dezvoltării învățământului superior economic în cadrul Universității din Pitești

CECCAR Argeș:  Diplomă jubiliară de onoare pentru sprijinul acordat dezvoltării învățământului superior economic în cadrul Universității din Pitești

Președintele Filialei CECCAR Argeș, Daniel Matei, și directorul executiv, Marilena Pîrvulescu, au participat, la 31 martie a.c., la ediția a V-a a evenimentului Ziua Porților Deschise la Facultatea de Științe Economice și Drept, organizat anual de Universitatea din Pitești în scopul diseminării de informații referitoare la valorile și rezultatele facultății.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Direct de la sursă

Strategia pentru 2017-2021 a Consiliului pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă

Strategia pentru 2017-2021 a Consiliului pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă (IAESB), unul dintre consiliile independente de pe lângă IFAC, este responsabil cu elaborarea standardelor de educație, a îndrumărilor și a documentelor de informare folosite de organismele membre, inclusiv de CECCAR în România, la elaborarea strategiei și programei de formare a profesioniștilor contabili.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât, în ședința din luna aprilie, următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Oportunități de carieră: PwC România recrutează minimum 120 de tineri absolvenți și masteranzi

PwC România a anunțat derularea unei campanii de recrutare de consultanți juniori și interni pentru departamentele de audit și consultanță fiscală. În urma acestui proces, care se va desfășura până în luna mai 2017, cel puțin 120 de proaspăt absolvenți și masteranzi vor fi angajați în cadrul firmei. „La PwC le oferim angajaților noștri oportunități de carieră excepționale și posibilități de dezvoltare personală continuă, nu simple slujbe.”

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

BIRD va finanța cu 60 de milioane de euro îmbunătățirea serviciilor judiciare din România

România va contracta de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) un împrumut în valoare de 60 de milioane de euro pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare, potrivit proiectului de lege pentru ratificarea acestui acord, adoptat de Guvern. Costul total estimat al proiectului este de 65 de milioane de euro, din care 60 de milioane de euro din împrumutul BIRD și 5 milioane de euro contribuția părții române, prin bugetul Ministerului Justiției.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Politica de coeziune sprijină regiunile cu venituri mici

Într-un raport publicat la 11 aprilie a.c., referitor la regiunile din UE care sunt rămase în urmă în ceea ce privește creșterea sau bogăția, Comisia Europeană (CE) a identificat modalități clare de sprijinire a strategiilor de creștere regională, cu ajutorul fondurilor UE. Raportul evaluează factorii care sprijină sau frânează competitivitatea acestor regiuni și motivele pentru care acestea nu au ajuns încă la nivelurile de creștere și venituri preconizate pentru UE.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Primăriile primesc bani de la ANCPI pentru lucrări de cadastru general

Primăriile care doresc să demareze lucrări de cadastru general primesc, și în acest an, bani de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile teritoriale de profil (OCPI). În acest sens, ANCPI a trimis către oficiile teritoriale bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Chirii mai mici pentru tinerii care închiriază locuințe ANL

Chirii mai mici pentru tinerii care închiriază locuințe ANL

Chiriile datorate de persoanele cu venituri reduse care beneficiază de locuințe ANL vor fi diminuate și vor fi calculate după noi criterii, raportate la venitul realizat pe membru de familie, potrivit unei ordonanțe adoptate de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Brexit: Parlamentul European a adoptat condiții-cheie pentru a aproba Acordul de ieșire a Marii Britanii din UE

Parlamentul European (PE) a adoptat, cu o largă majoritate, o rezoluție în care sunt prezentate oficial principiile și condițiile-cheie ale PE pentru a aproba acordul de retragere din UE a Marii Britanii. Un astfel de acord la sfârșitul negocierilor va avea nevoie de aprobarea Legislativului european.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Piața de capital

Demers inedit pentru creșterea gradului de educație financiară: Instituirea Zilei Naționale a Investițiilor

Demers inedit pentru creșterea gradului de educație financiară: Instituirea Zilei Naționale a Investițiilor

Bursa de Valori București (BVB) a lansat, în premieră, o inițiativă prin care românii vor putea să susțină instituirea Zilei Naționale a Investițiilor prin semnarea unei petiții online pe www.primainvestitie.ro, parte a unui amplu proiect național demarat pentru creșterea gradului de educație financiară.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Fonduri europene

Au fost lansate Ghidul Solicitantului Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi și apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu termen-limită de depunere

Au fost lansate Ghidul Solicitantului Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi și apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu termen-limită de depunere

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Program Capital Uman, a lansat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi și apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu termen-limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

4,1 milioane de euro pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în orașe

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a redeschis două apeluri de proiecte corespunzătoare Ghidurilor de finanțare Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Conectarea la era digitală

Din 15 iunie, fără plată pentru roaming în UE

Din 15 iunie, fără plată pentru roaming în UE

Ultimul pas către eliminarea tarifelor de roaming pe teritoriul Uniunii Europene a fost făcut joi, 6 aprilie a.c., când reprezentanții Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei au convenit cu privire la modalitățile de reglementare a piețelor angro de roaming. Astfel, negociatorii părților au convenit ca plafoanele pentru tarifele de roaming să fie limitate la 3,2 eurocenți/minut pentru apelurile vocale și 1 eurocent/SMS, începând cu 15 iunie a.c.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

ANCOM: România va urma trendul anticipat la nivel european în privința traficului de date mobile

„Prin intermediul celor 19 milioane de conexiuni de internet fix și mobil în bandă largă din România, utilizatorii au generat în primele șase luni ale anului trecut un trafic de aproape 2,7 milioane TB. Deși tot mai multe persoane utilizează mobilul sau tableta pentru a accesa internetul, traficul pe aceste echipamente reprezintă doar 3% din total.”

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

CE ia măsuri împotriva site-urilor de rezervări de călătorie înșelătoare

Comisia Europeană (CE) a constatat, în urma unei anchete demarate în octombrie 2016, că nu mai puțin de 235 din 352 de site-uri de comparare a prețurilor și de rezervări de călătorie, deci 75% dintre ele, adaugă elemente suplimentare de preț într-o etapă ulterioară a procesului de rezervare, fără informarea clară a consumatorilor, sau pretind prețurile promoționale care nu corespund niciunui serviciu disponibil.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediția amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și al Interpretărilor SIC și IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Semnal editorial

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a IV-a, revizuită și adăugită

În vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale și pregătirea tehnică și deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin acest examen național, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care posedă un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaților cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, și anume Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Prim-plan decizional

CECCAR: Legea prevenției, în sprijinul mediului de afaceri

CECCAR: Legea prevenției, în sprijinul mediului de afaceri

Proiectul legii prevenției, lansat de curând în dezbatere publică de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,  presupune prevenirea de la aplicarea automată a sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții, prin întocmirea unui plan de remediere/conformare, astfel încât contribuabilul să beneficieze de un termen în care să aibă posibilitatea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Comentariul ediției

Turațiile „motoarelor” economiei românești și percepția lor externă

Teodor Brateș

Publicarea celei de-a doua variante a datelor provizorii referitoare la dinamica produsului intern brut în 2016 a fost urmată de o serie de analize care prezintă cel mai mare interes și pentru profesioniștii contabili. Se știe că, la interval de un trimestru, datele care privesc creșterea economică sunt reexaminate în funcție de sporirea volumului de informații.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Potențialul individual este totdeauna valorificat superior în echipă, prin unitate și solidaritate

Potențialul individual este totdeauna valorificat superior în echipă, prin unitate și solidaritate

Interviu cu ec. Radu Mihai Faghiean, președinte al Filialei CECCAR Bacău în mandatul 2018-2022, în prezent vicepreședinte al filialei: „Înainte de a vă răspunde, doresc să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a-mi expune punctele de vedere într-o revistă de specialitate de calibrul CECCAR Business Magazine. În ceea ce privește propria carieră, apreciez că a început odată cu înscrierea mea, în 1990, la cursurile Grupului Școlar Economic Administrativ și de Servicii – fostul liceu economic, actualul Colegiu Economic «Ion Ghica» din Bacău.”

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

ASTEFIN SOLUTIONS – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare

ASTEFIN SOLUTIONS – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare

ASTEFIN SOLUTIONS SRL este o companie de consultanță în domeniile contabil, financiar și software, care își sprijină clienții pentru a lua decizii pe baza unor informații corecte și pentru a cunoaște riscurile asociate afacerii lor. Echipa sa este reprezentată de profesioniști dedicați meseriei pe care o practică, cu pregătire și experiență în domenii diverse: finanțe, contabilitate, bănci, management și consultanță în implementarea sistemelor de planificare a resurselor întreprinderii (ERP).

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale pentru exercițiul financiar 2016

Adriana Florina Popa

Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale de către entitățile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de regulă coincide cu anul calendaristic. Baza legală pentru închiderea anului financiar 2016 este Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, intrat în vigoare la data de 31 ianuarie 2017.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Proiecte românești finanțate prin Instrumentul pentru IMM-uri

Proiecte românești finanțate prin Instrumentul pentru IMM-uri

Două companii din România, Indeco Soft SRL (Baia Mare) și SC Vitality Media SRL (București), fac parte dintre cele 184 de IMM-uri selectate pentru finanțare prin instrumentul dedicat din cadrul programului Orizont 2020, a anunțat Reprezentanța Comisiei Europene în România. În total, 178 de proiecte vor primi câte 50.000 euro pentru finanțarea de studii de fezabilitate aferente introducerii unor produse inovatoare pe piață.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Curier legislativ

Se modifică Formularul 014 Notificare privind modificarea anului fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) modifică Formularul 014 Notificare privind modificarea anului fiscal, precum și instrucțiunile de completare a acestuia. Potrivit ANAF, modificările au fost determinate de prevederile OUG nr. 84/2016 referitoare la Codul fiscal. Astfel, așa cum am amintit într-un articol publicat recent la rubrica Telex, potrivit art. 16 alin. (1) al Codului fiscal, anul fiscal este anul calendaristic.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Noi prevederi pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale

Noi prevederi pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a fost modificată de Ministerul Finanțelor Publice, printr-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 543/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 243/07.04.2017, prelungește termenul de corectare a erorilor din situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale pentru anumite categorii de erori și elimină, totodată, termenul-limită pentru altele prevăzute de OMFP nr. 450/2016.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

ASF: Modificări aduse reglementărilor contabile aplicabile societăților de asigurare/reasigurare

ASF: Modificări aduse reglementărilor contabile aplicabile societăților de asigurare/reasigurare

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare au fost modificate recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Norma ASF nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea reglementărilor amintite, publicată în Monitorul Oficial nr. 245/10.04.2017, vizează clarificarea unor dispoziții, și anume cele referitoare la reevaluarea plasamentelor.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Proceduri mai simple pentru transformarea societăților agricole în societăți reglementate de Legea nr. 31/1990

Legea nr. 31/2017, care prevede o procedură simplificată de transformare a societăților agricole în entități ce intră sub incidența Legii societăților, a fost publicată în Monitorul Oficial (nr. 214/29.03.2017). Actul normativ completează Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, în sensul că introduce un nou articol, 41, potrivit căruia societățile agricole se pot transforma în societăți, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Sprijin financiar de aproximativ 57 de milioane de lei pentru sectorul zootehnic

Crescătorii de animale vor beneficia în acest an de sprijin financiar în valoare totală de 56,58 milioane de lei, potrivit unei Hotărâri aprobate de Guvern. Schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, instituită prin HG nr. 1179/2014, acoperă  integral costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, și  parțial costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Breviar statistic

INS a revizuit în urcare valoarea PIB din 2016, la 761,5 miliarde lei; rata de creștere a rămas aceeași – 4,8%

Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit, la 7 aprilie a.c., datele provizorii inițiale publicate în martie privind valoarea produsului intern brut (PIB) din trimestrul al IV-lea și din întregul an 2016, majorând valoarea PIB cu 2,25 miliarde lei, la 761,47 miliarde lei (169,6 miliarde euro), chiar dacă a menținut rata de creștere la 4,8% față de anul precedent, informează News.ro.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Ponderea pensiilor private în PIB – 4,35% la 31 decembrie 2016

Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a crescut cu 27,16% în anul 2016 față de anul anterior, atingând, la 31 decembrie 2016, 32,99 miliarde lei (7,26 miliarde euro), potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Ponderea pensiilor private în produsul intern brut a fost, la sfârșitul anului trecut, de 4,35% comparativ cu 3,64% în decembrie 2015.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Câștigul salarial mediu brut pe economie, 3.108 lei în februarie

Câștigul salarial mediu brut pe economie, 3.108 lei în februarie

În luna februarie 2017, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.108 lei, cu 1,9% mai mic decât în luna ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 2.236 lei, în scădere față de luna precedentă cu 64 lei (‐2,8%). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (5.631 lei), iar cele mai mici, în hoteluri și restaurante (1.351 lei).

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

În T4 2016, veniturile totale ale populației, medii lunare pe o gospodărie – 3.085 lei, iar cheltuielile – 2.692 lei

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul IV 2016, în termeni nominali, 3.085 lei pe gospodărie și 1.168 lei pe persoană, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cheltuielile totale ale populației au fost, în trimestrul IV 2016, în medie, de 2.692 lei lunar pe gospodărie (1.019 lei pe persoană) și au reprezentat 87,2% din nivelul veniturilor totale.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

România are cele mai multe podgorii din UE

Cu nu mai puțin de 855.000 de zone individuale înregistrate, România deține cel mai mare număr de podgorii din Uniunea Europeană. Această cifră reprezintă nu mai puțin de 36% din totalul acestora la nivel european, potrivit Eurostat. În ceea ce privește numărul total de hectare de podgorie, cifrele Eurostat plasează România pe locul 5, cu 6% din suprafața totală cultivată cu viță-de-vie din Europa.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Roza vânturilor

Festivalul Luminii – Spotlight începe la București

Festivalul Luminii – Spotlight începe la București

A treia ediție a Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight debutează joi, 20 aprilie a.c., în Piața George Enescu, cu spectacolul de lasere Illuminaire al companiei austriece Phoenix Fire Dancers, programat să înceapă la ora 20.30. Timp de 4 zile, până la 23 aprilie a.c., festivalul va aduce în atenția publicului bucureștean o nouă interpretare a peisajului urban prin intermediul artei digitale și multimedia.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Experimentele a cinci echipe de elevi români vor rula la bordul Stației Spațiale Internaționale

Experimentele a cinci echipe de elevi români vor rula la bordul Stației Spațiale Internaționale

Cinci echipe de elevi români s-au calificat în faza finală a competiției spațiale Astro Pi, organizată de Agenția Spațială Europeană (ESA) și promovată în țara noastră de ESERO România, Biroul European de Resurse pentru Educație Spațială – un proiect de colaborare între ESA și Agenția Spațială Română (ROSA).

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Expoziția Ceruri de purpură. Văluri liturgice cu tema Plângerii, la MNAR

Expoziția Ceruri de purpură. Văluri liturgice cu tema Plângerii, la MNAR

Cu prilejul sărbătorilor pascale, Muzeul Național de Artă al României (MNAR) invită publicul la expoziția Ceruri de purpură. Văluri liturgice cu tema Plângerii, deschisă începând de miercuri, 12 aprilie a.c., în Galeria de Artă Veche Românească. Vizitatorii vor putea redescoperi capodopere ale artei medievale românești, conectate prin semnificație și funcționalitate la ciclul liturgic al Patimilor și Învierii Domnului.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Hărți cu parfum de legendă, expuse la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

Hărți cu parfum de legendă, expuse la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

O serie de hărți pictate pe piele preparată după o rețetă a lui Leonardo da Vinci vor putea fi admirate în cadrul expoziției Istorii vizuale în jurul lumii – de la hartă la artă, deschisă publicului începând de joi, 13 aprilie a.c., la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București. Lucrările expuse sunt semnate de artista Vali Irina Ciobanu și redau parfumul și misterul unor legende din timpuri îndepărtate.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017

Novacul afumat din Țara Bârsei, un alt produs alimentar românesc inclus de CE pe lista produselor cu indicație geografică protejată

Novacul afumat din Țara Bârsei, un alt produs alimentar românesc inclus de CE pe lista produselor cu indicație geografică protejată

Comisia Europeană a aprobat adăugarea Novacului afumat din Țara Bârsei în registrul produselor alimentare de calitate certificate cu indicație geografică protejată (IGP). Acesta este un file de pește afumat la cald, obținut din specia crap novac, care este crescut timp de trei ani în ferme piscicole situate în comunele din zona de centru-vest a României.

Nr. 13-14, 11-24 aprilie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.