#CECCAR100

2021 – un secol de la reglementarea profesiei contabile în România

2021 – un secol de la reglementarea profesiei contabile în România

1921-2021 – 100 de ani de la înfiinţarea CECCAR, un secol de la reglementarea profesiei contabile în România. Marcăm centenarul profesiei contabile printr-o serie de materiale care vin să contureze istoria profesiei contabile, din 1921 până în prezent. Să începem spunându-vă cum am pornit la drum. Primii paşi în direcţia organizării unei asociaţii de experţi contabili au loc în 1888, la aproape un deceniu de la obţinerea independenţei României, pe fondul unei societăţi aflate într-o fază accelerată de modernizare în toate domeniile de activitate.

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

La început a fost cuvântul...

Semnalare și semnalizare

Semnalare şi semnalizare

Nu încape îndoială că în exprimarea scrisă şi în cea verbală, respectarea proprietăţii termenilor are o importanţă deosebită. Mai ales când avem de-a face cu noţiuni asemănătoare sub aspect lexical, apar confuzii care afectează calitatea comunicării. Aşa, de exemplu, într-o anchetă ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Agenda CECCAR

Tiberiu Stoian, antreprenor, la CECCAR TV: „Profesioniștii din domeniul financiar-contabil sunt ca niște «îngeri» care veghează asupra businessului nostru”

Tiberiu Stoian, antreprenor, la CECCAR TV: „Profesioniştii din domeniul financiar-contabil sunt ca nişte «îngeri» care veghează asupra businessului nostru”

Joi, 1 aprilie, CECCAR TV a fost gazda unei dezbateri despre business, cu prilejul unei noii ediţii a emisiunii Fit for Future – Antreprenor în România. În studio au fost prezenţi Tiberiu Stoian, omul de afaceri care a convins recent doi prestigioşi investitori, în cadrul emisiunii Imperiul ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Expertiza și auditul afacerilor

Analiză comparativă privind evaluarea după recunoaștere a imobilizărilor corporale – IAS 16 versus OMFP nr. 1.802/2014

Analiză comparativă privind evaluarea după recunoaştere a imobilizărilor corporale – IAS 16 versus OMFP nr. 1.802/2014

CECCAR

Evaluarea după recunoaştere a imobilizărilor corporale în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale reprezintă o etapă deosebit de importantă în redarea imaginii fidele a unei entităţi. Astfel, societăţile trebuie să ţină cont de principalele metode de evaluare folosite şi să întocmească politici şi proceduri contabile adecvate astfel încât utilizatorii de informaţii financiar-contabile să fie informaţi corespunzător şi să înţeleagă fiecare schimbare intervenită. Valoarea de inventar, respectiv valoarea contabilă, a imobilizărilor corporale este redată cu respectarea principiului prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama de orice depreciere sau schimbare de valoare constatată. Eficienţa cu care sunt evaluate aceste active aduce surplus de valoare entităţii, cu impact direct asupra situaţiilor financiare.

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Rolul profesioniștilor contabili în gestionarea entităților

Rolul profesioniştilor contabili în gestionarea entităţilor

CECCAR

Rolul contabililor a avansat odată cu evoluţia contabilităţii. Profesia contabilă şi contabilitatea au de multă vreme o responsabilitate majoră în procesul de capital angajat. Rentabilitatea unei afaceri, creditul partenerilor şi fiabilitatea financiară a întreprinderii sunt identificate prin calculul contabilităţii.

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Curier legislativ

Legea nr. 58/2021 privind reducerea timpului de lucru al salariaților pe durata stării de urgență sau de alertă. Sinteza principalelor prevederi

Legea nr. 58/2021 privind reducerea timpului de lucru al salariaţilor pe durata stării de urgenţă sau de alertă. Sinteza principalelor prevederi

CECCAR, Marcel Vulpoi

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Ministerul Finanțelor intenționează să modifice și să completeze unele prevederi din Codul fiscal

Ministerul Finanţelor intenţionează să modifice şi să completeze unele prevederi din Codul fiscal

Ministerul Finanţelor propune, printr-un proiect de OUG, publicat pe site-ul instituţiei împreună cu nota de fundamentare, o serie de modificări şi completări la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Proiectul transpune prevederile: ♦ Art. 2 şi 3 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MF: În proiect, modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Codul fiscal

MF: În proiect, modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Codul fiscal

Ministerul Finanţelor a publicat, pe site-ul instituţiei, un proiect de ordin pentru modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiatorii precizează, în ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Formularul 204 – „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

Formularul 204 – „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 336 din 2 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 470/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”. După ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Legea nr. 55/2021: Noi prevederi privind sancționarea cu amendă a unor fapte de evaziune fiscală

Legea nr. 55/2021: Noi prevederi privind sancţionarea cu amendă a unor fapte de evaziune fiscală

CECCAR, Marcel Vulpoi

Legea nr. 55/2021, ce aduce modificări Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 332 din 1 aprilie 2021. Potrivit actului normativ, anumite fapte de evaziune fiscală pot fi sancţionate numai cu amenda în următoarele ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Ministerul Finanţelor intenţionează să modifice Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Ministerul Finanţelor (MF) propune, printr-un proiect de Hotărâre  postat pe site-ul instituţiei, modificarea şi completarea HG nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Modificări privind granturile pentru capital de lucru acordate IMM-urilor: măsura este valabilă până la 30 iunie 2021

Modificări privind granturile pentru capital de lucru acordate IMM-urilor: măsura este valabilă până la 30 iunie 2021

În Monitorul Oficial nr. 335 din 1 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 218/2021 al MEAT privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Noi termene pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

Noi termene pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

În Monitorul Oficial nr. 319 din 30 martie 2021 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

OUG nr. 19/2021, care reglementează prelungirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 19/2021, care reglementează prelungirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021 a fost publicată OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal. În esenţă, potrivit Notei de fundamentare, actul normativ vizează următoarele: A. Reglementări ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

ANAF a lansat în consultare publică un nou model al formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

ANAF a lansat în consultare publică un nou model al formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituţiei, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Iniţiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Direct de la sursă

Portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS

Portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că, începând cu 1 aprilie 2021, portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS (Regim special de TVA). „În conformitate cu prevederile Directivei TVA nr. 112/2006 referitoare ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MEAT a început decontarea plăților restante pentru START UP NATION 2018

MEAT a început decontarea plăţilor restante pentru START UP NATION 2018

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) anunţă că a început decontarea cheltuielilor restante aferente Programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „START UP NATION”, ediţia 2018. „Menţionăm că plăţile au fost făcute în ordinea deconturilor ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MF: Clarificări legate de modul de aplicare a legislației fiscale privind condițiile de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operațiuni

MF: Clarificări legate de modul de aplicare a legislaţiei fiscale privind condiţiile de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operaţiuni

Pentru a clarifica modul de aplicare a legislaţiei fiscale, Ministerul Finanţelor (MF) a publicat pe site-ul propriu o circulară privind condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată (TVA), pentru anumite operaţiuni. Astfel, în materialul menţionat se găsesc: clarificări ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

ANAF a publicat Ghidul privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al instituției

ANAF a publicat Ghidul privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al instituţiei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituţiei, varianta actualizată a Ghidului de conectare a caselor de marcat. Ghidul se adresează operatorilor economici având calitatea de: ▪ distribuitori autorizaţi / unităţi acreditate pentru service; ▪ utilizatori ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a VI-a

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a VI-a

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi în ceea ce priveşte măsurile împotriva spălării banilor, CECCAR a tradus în limba română ultima parte din seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, publicată de IFAC, care tratează întreprinderile care se confruntă cu dificultăţi ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MF: Toate categoriile de contribuabili pot conecta, din 31 martie, aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF

MF: Toate categoriile de contribuabili pot conecta, din 31 martie, aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF

Ministerul Finanţelor (MF) informează că la 31 martie 2021 a început procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF. „De astăzi, toţi contribuabilii pot conecta aparatele de marcat fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF. Este un pas important ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Președintele Iohannis a promulgat Legea prin care formatul electronic al Monitorului Oficial, Partea I și a II-a, va fi disponibil în mod gratuit și liber, permanent

Preşedintele Iohannis a promulgat Legea prin care formatul electronic al Monitorului Oficial, Partea I şi a II-a, va fi disponibil în mod gratuit şi liber, permanent

Update: Legea nr. 57/2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost publicată în Monitorul  Oficial nr. 337 din 2 aprilie 2021. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi Legea pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 29 martie 2021

Noutăţi fiscale europene din buletinul de ştiri ETAF – 29 martie 2021

Comisia ECON a adoptat raportul privind impozitarea economiei digitale Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) din cadrul Parlamentului European a adoptat recent, cu o largă majoritate, proiectul de raport privind impozitarea economiei digitale întocmit de raportorii Martin ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Comisia Europeană a publicat îndrumări de aplicare a noilor reguli privind comerțul electronic

Comisia Europeană a publicat îndrumări de aplicare a noilor reguli privind comerţul electronic

Direcţia Generală impozitare şi uniune vamală a Comisiei Europene a publicat îndrumări de aplicare a noilor reguli privind comerţul electronic, ce vor fi implementate începând cu data de 1 iulie 2021 pentru fiecare categorie vizată. Normele TVA privind activităţile comerciale electronice ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

BestJobs: Peste 18.000 de locuri de muncă oferite de către angajatori, în martie

BestJobs: Peste 18.000 de locuri de muncă oferite de către angajatori, în martie

Angajatorii au avut disponibile peste 18.000 de locuri de muncă, în luna martie, majoritatea în vânzări, IT şi Telecom, financiar-contabil, inginerie şi construcţii, arată datele centralizate de platforma de recrutare online BestJobs, potrivit Agerpres. În ceea ce priveşte candidaţii, aceştia ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

CE alocă peste 28 miliarde euro prin programul Erasmus+ pentru sprijinirea mobilității și a educației pentru toți

CE alocă peste 28 miliarde euro prin programul Erasmus+ pentru sprijinirea mobilităţii şi a educaţiei pentru toţi

Comisia Europeană (CE) a adoptat, zilele trecute, primul program de lucru anual Erasmus+ din perioada 2021-2027. Cu un buget de 26,2 miliarde euro (comparativ cu 14,7 miliarde euro alocate pentru perioada anterioară, respectiv 2014-2020), completat cu 2,2 miliarde euro din instrumentele externe ale ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Comentariul ediției

2021, între proiecții și realități via provocări și riscuri

2021, între proiecţii şi realităţi via provocări şi riscuri

Teodor Brateş

În prezent, după parcurgerea primului trimestru din 2021 s-a atins „masa critică” a prognozelor care conţin estimări mai consistente privind evoluţiile economico-sociale pe întregul an – vorbim despre „masă critică” atât în sensul numărului considerabil al predicţiilor, cât şi ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Eveniment

Târgul de carte Gaudeamus – ediția 2021, o veritabilă „gură de oxigen” pentru piața cărții din țara noastră

Târgul de carte Gaudeamus – ediţia 2021, o veritabilă „gură de oxigen” pentru piaţa cărţii din ţara noastră

Alexandra Rizea

Întreaga lună martie din acest an a fost marcată de desfăşurarea online a tradiţionalului Târg de carte Gaudeamus. Cei care au accesat, de-a lungul a 31 de zile, site-ul Târgului şi/sau pagina de Facebook a postului de Radio România Cultural au avut numeroase prilejuri de a afla noutăţi editoriale ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Conectarea la era digitală

Kaspersky: 71% dintre companii se așteaptă ca investițiile lor în IT să crească în următorii trei ani

Kaspersky: 71% dintre companii se aşteaptă ca investiţiile lor în IT să crească în următorii trei ani

Securitatea cibernetică este gestionată de un departament dedicat în jumătate dintre companiile mari (52%), în timp ce doar 20% dintre companiile de acest tip au un centru de operaţiuni de securitate intern (SOC) responsabil pentru monitorizarea continuă şi pentru a răspunde la incidentele de ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

BCG: Europa trebuie să investească 300 miliarde euro pentru extinderea rețelei 5G

BCG: Europa trebuie să investească 300 miliarde euro pentru extinderea reţelei 5G

UE trebuie să pompeze 300 de miliarde de euro (355 de miliarde de dolari) în infrastructura de telecomunicaţii până în 2025, dacă vrea să dezvolte o reţea ultra rapidă 5G în cele 27 de state membre, pentru a sprijini creşterea economiei şi a profita de potenţialul tehnologiei, se arată ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Analize și sinteze

Comerțul cu bunuri de larg consum a crescut cu 10% în România, în 2020

Comerţul cu bunuri de larg consum a crescut cu 10% în România, în 2020

Retailul de băcănie din România a crescut cu 10%, în 2020, comparativ cu anul anterior, sporuri importante ale vânzărilor fiind consemnate la băuturile alcoolice şi la produsele alimentare, conform datelor de audit de retail publicate de compania globală de măsurare şi analiză de date Nielsen, ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Studiu global Deloitte: Asigurarea unui cadru de lucru flexibil și oferirea de oportunități de mentorat, între principalele măsuri menite să ajute femeile să evolueze în carieră

Studiu global Deloitte: Asigurarea unui cadru de lucru flexibil şi oferirea de oportunităţi de mentorat, între principalele măsuri menite să ajute femeile să evolueze în carieră

Presiunea pe care o resimt femeile care lucrează cu normă întreagă a crescut semnificativ de la declanşarea pandemiei de COVID-19, în contextul în care acestea se confruntă cu mai multe responsabilităţi casnice (65%) şi cu un volum total de muncă mai mare (33%), conform studiului Deloitte ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Societățile de asigurare din România au subscris anul trecut prime brute în valoare de 11,5 miliarde de lei

Societăţile de asigurare din România au subscris anul trecut prime brute în valoare de 11,5 miliarde de lei

Piaţa de profil a rămas orientată spre activitatea de asigurări generale Societăţile de asigurare din România au subscris în 2020 prime brute în valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei, în creştere cu circa 4,6% faţă de valoarea înregistrată în anul anterior, conform unui raport publicat ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Colliers: Piața hotelieră din România și-ar putea reveni în partea a doua a anului 2021

Colliers: Piaţa hotelieră din România şi-ar putea reveni în partea a doua a anului 2021

Piaţa hotelieră din România ar putea începe să-şi revină în a doua jumătate a acestui an, susţinută de un avans al turismului internaţional, sunt de părere consultanţii Colliers, în raportul anual de specialitate, citat de Agerpres. „Unii dezvoltatori şi-au continuat proiectele din ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Sondaj global PwC: Mai mult de jumătate dintre angajați cred că puțini oameni vor mai avea un loc de muncă stabil pe termen lung, în viitor

Sondaj global PwC: Mai mult de jumătate dintre angajaţi cred că puţini oameni vor mai avea un loc de muncă stabil pe termen lung, în viitor

Mai mult de jumătate dintre angajaţii chestionaţi (56%) cred că puţini oameni vor mai avea un loc de muncă stabil, pe termen lung, în viitor. Aproape jumătate (48%) consideră că angajările tradiţionale nu vor mai exista şi că abilităţile vor fi „vândute” pe termen scurt companiilor ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

KPMG: Aproape jumătate dintre liderii în afaceri din lume anticipează pentru 2022 revenirea la normal

KPMG: Aproape jumătate dintre liderii în afaceri din lume anticipează pentru 2022 revenirea la normal

Aproape jumătate dintre liderii în afaceri de pe plan global anticipează pentru 2022 revenirea la normal, arată ediţia 2021 a studiului KPMG CEO Outlook Pulse. Potrivit unui comunicat al companiei, citat de Agerpres, pandemia a declanşat o schimbare definitivă a modelului de afaceri pentru 24% ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Breviar statistic

România a încheiat anul 2020 cu un deficit de aproape 2 miliarde de euro în comerțul cu produse agroalimentare

România a încheiat anul 2020 cu un deficit de aproape 2 miliarde de euro în comerţul cu produse agroalimentare

România a încheiat anul 2020 cu un deficit de aproape două miliarde de euro în comerţul cu produse agroalimentare, în condiţiile în care importurile au urcat până la 8,9 miliarde de euro, iar exporturile s-au diminuat până la 6,9 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

ONRC: 787 firme și PFA au intrat în insolvență în primele două luni din 2021

ONRC: 787 firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele două luni din 2021

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a scăzut cu 8,06% în primele două luni din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, fiind înregistrate 787 de insolvenţe, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

În T4 din 2020, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în scădere față de trimestrul anterior

În T4 din 2020, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în scădere faţă de trimestrul anterior

În ultimul trimestru al anului trecut, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţinal de Statistică (INS). În intervalul analizat, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,9%, cu 0,9 puncte ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

5,128 milioane pensionari, în anul 2020; pensia medie lunară, 1.500 lei

5,128 milioane pensionari, în anul 2020; pensia medie lunară, 1.500 lei

În anul 2020, numărul mediu de pensionari a fost de 5,128 milioane, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,675 milioane, în creştere cu 3.000 faţă de 2019. Pensia medie lunară (determinată ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Lumea în care trăim

Comerțul UE, declin sever în 2020

Comerţul UE, declin sever în 2020

În 2020, comerţul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), fiind înregistrate scăderi semnificative atât la exporturi (9,4%), cât şi importuri (11,6%), comparativ cu 2019, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

FMI: Băncile din zona euro au suficient capital pentru a face față impactului pandemiei

FMI: Băncile din zona euro au suficient capital pentru a face faţă impactului pandemiei

Băncile din zona euro dispun de suficient capital pentru a face faţă impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) şi pentru a finanţa redresarea economiei, deşi ele sunt extrem de expuse la sectoare afectate sever de criză, se arată într-un raport publicat de Fondul Monetar Internaţional, ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Franța: Nivel record al datoriei publice în 2020, dar sub estimările Guvernului

Franţa: Nivel record al datoriei publice în 2020, dar sub estimările Guvernului

Franţa a înregistrat anul trecut un nivel record al datoriei şi al deficitului sectorului public, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (Insee) din această ţară, dar datele sunt sub estimări după ce economia s-a contractat mai puţin decât se estima în planificarea ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Activitatea economică în zona euro s-a redresat în martie

Activitatea economică în zona euro s-a redresat în martie

Activitatea economică în zona euro a crescut neaşteptat luna aceasta, arată datele preliminare publicate de compania de analize financiare Markit, dar evoluţia bună nu va continua probabil în aprilie, în condiţiile în care cea mai mare parte a Europei este afectată de restricţiile severe ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Roza vânturilor

Banca Angliei a dezvăluit designul viitoarei bancnote de 50 de lire, care îl omagiază pe matematicianul Alan Turing

Banca Angliei a dezvăluit designul viitoarei bancnote de 50 de lire, care îl omagiază pe matematicianul Alan Turing

Banca Angliei a dezvăluit designul viitoarei bancnote de 50 de lire sterline, cu chipul lui Alan Turing, matematicianul care, prin abilităţile sale de descifrare a codurilor, a contribuit la victoria aliaţilor în cel de-Al Doilea Război Mondial, informează Reuters, preluată de Agerpres. Pe bancnota ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Germania: Cetățenii dețin la bănci mii de miliarde de euro, după ce pandemia a dus la reducerea cheltuielilor

Germania: Cetăţenii deţin la bănci mii de miliarde de euro, după ce pandemia a dus la reducerea cheltuielilor

Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) a anunţat că sumele deţinute în conturile private au crescut în cursul anului trecut cu 182 de miliarde de euro, experţii apreciind că economiile cetăţenilor s-au majorat în urma reducerii ocaziilor de a cheltui banii şi a prudenţei din partea băncilor, ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Mașinile Google Street View revin în România pentru actualizarea imaginilor din peste 100 de localități

Maşinile Google Street View revin în România pentru actualizarea imaginilor din peste 100 de localităţi

Maşinile Google Street View se întorc în România şi vor ajunge, în următoarele luni, în peste 100 de localităţi, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din oraşe, şosele şi autostrăzi pe Google Maps, a anunţat compania de tehnologie într-un comunicat citat de Agerpres. Preluarea ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Piața globală de muzică înregistrată a raportat venituri record în 2020

Piaţa globală de muzică înregistrată a raportat venituri record în 2020

Piaţa globală de muzică înregistrată a raportat o creştere de 7,4% pentru anul 2020 datorită veniturilor obţinute din serviciile de streaming, potrivit raportului anual al Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice (IFPI), informează Reuters, preluată de Agerpres. Industria muzicii ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Publicații de specialitate

Noi manuale pentru stagiarii CECCAR

Noi manuale pentru stagiarii CECCAR

Stagiarii CECCAR au acum la dispoziţie noi ediţii ale unor publicaţii dedicate pregătirii acestora. Ediţiile 2021 ale manualelor CECCAR cuprind informaţii revizuite, adaptate conform modificărilor legislative din domeniile tratate. Sunt acum disponibile la filialele CECCAR din întreaga ţară ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Noile ediții ale unor publicații dedicate stagiarilor CECCAR, disponibile la filialele Corpului

Noile ediţii ale unor publicaţii dedicate stagiarilor CECCAR, disponibile la filialele Corpului

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţia stagiarilor noile ediţii ale publicaţiilor Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitatea altor tipuri de entităţi şi Contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare. ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

O nouă ediție a lucrării Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară

O nouă ediţie a lucrării Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR din întreaga ţară

CECCAR, prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu o nouă ediţie a lucrării „Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibil acum și în ediție electronică

Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, disponibil acum şi în ediţie electronică

Tu îţi doreşti o carieră de succes, noi îţi oferim şansa! Pentru a creşte şansele celor care urmăresc angajarea în domeniul financiar-contabil, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), organism profesional înfiinţat în urmă cu aproape o sută de ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia în vigoare, elaborat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) şi publicat de IFAC, a fost tradus în limba română de ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.