#CECCAR100

2021 – un secol de la reglementarea profesiei contabile în România

2021 – un secol de la reglementarea profesiei contabile în România

1921-2021 – 100 de ani de la înființarea CECCAR, un secol de la reglementarea profesiei contabile în România. Marcăm centenarul profesiei contabile printr-o serie de materiale care vin să contureze istoria profesiei contabile, din 1921 până în prezent. Să începem spunându-vă cum am pornit la drum.

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

La început a fost cuvântul...

Semnalare și semnalizare

Semnalare și semnalizare

Nu încape îndoială că în exprimarea scrisă și în cea verbală, respectarea proprietății termenilor are o importanță deosebită. Mai ales când avem de-a face cu noțiuni asemănătoare sub aspect lexical, apar confuzii care afectează calitatea comunicării. Așa, de exemplu, într-o anchetă ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Agenda CECCAR

Tiberiu Stoian, antreprenor, la CECCAR TV: „Profesioniștii din domeniul financiar-contabil sunt ca niște «îngeri» care veghează asupra businessului nostru”

Tiberiu Stoian, antreprenor, la CECCAR TV: „Profesioniștii din domeniul financiar-contabil sunt ca niște «îngeri» care veghează asupra businessului nostru”

Joi, 1 aprilie, CECCAR TV a fost gazda unei dezbateri despre business, cu prilejul unei noii ediții a emisiunii Fit for Future – Antreprenor în România. În studio au fost prezenți Tiberiu Stoian, omul de afaceri care a convins recent doi prestigioși investitori, în cadrul emisiunii Imperiul ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Expertiza și auditul afacerilor

Analiză comparativă privind evaluarea după recunoaștere a imobilizărilor corporale – IAS 16 versus OMFP nr. 1.802/2014

Analiză comparativă privind evaluarea după recunoaștere a imobilizărilor corporale – IAS 16 versus OMFP nr. 1.802/2014

CECCAR

Evaluarea după recunoaștere a imobilizărilor corporale în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale reprezintă o etapă deosebit de importantă în redarea imaginii fidele a unei entități. Astfel, societățile trebuie să țină cont de principalele metode de evaluare folosite și să întocmească politici și proceduri contabile adecvate astfel încât utilizatorii de informații financiar-contabile să fie informați corespunzător și să înțeleagă fiecare schimbare intervenită. Valoarea de inventar, respectiv valoarea contabilă, a imobilizărilor corporale este redată cu respectarea principiului prudenței, potrivit căruia se va ține seama de orice depreciere sau schimbare de valoare constatată. Eficiența cu care sunt evaluate aceste active aduce surplus de valoare entității, cu impact direct asupra situațiilor financiare.

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Rolul profesioniștilor contabili în gestionarea entităților

Rolul profesioniștilor contabili în gestionarea entităților

CECCAR

Rolul contabililor a avansat odată cu evoluția contabilității. Profesia contabilă și contabilitatea au de multă vreme o responsabilitate majoră în procesul de capital angajat. Rentabilitatea unei afaceri, creditul partenerilor și fiabilitatea financiară a întreprinderii sunt identificate prin calculul contabilității.

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Curier legislativ

Legea nr. 58/2021 privind reducerea timpului de lucru al salariaților pe durata stării de urgență sau de alertă. Sinteza principalelor prevederi

Legea nr. 58/2021 privind reducerea timpului de lucru al salariaților pe durata stării de urgență sau de alertă. Sinteza principalelor prevederi

CECCAR, Marcel Vulpoi

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Ministerul Finanțelor intenționează să modifice și să completeze unele prevederi din Codul fiscal

Ministerul Finanțelor intenționează să modifice și să completeze unele prevederi din Codul fiscal

Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de OUG, publicat pe site-ul instituției împreună cu nota de fundamentare, o serie de modificări și completări la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Proiectul transpune prevederile: ♦ Art. 2 și 3 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MF: În proiect, modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Codul fiscal

MF: În proiect, modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Codul fiscal

Ministerul Finanțelor a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de ordin pentru modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorii precizează, în ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Formularul 204 – „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

Formularul 204 – „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 336 din 2 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 470/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”. După ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Legea nr. 55/2021: Noi prevederi privind sancționarea cu amendă a unor fapte de evaziune fiscală

Legea nr. 55/2021: Noi prevederi privind sancționarea cu amendă a unor fapte de evaziune fiscală

CECCAR, Marcel Vulpoi

Legea nr. 55/2021, ce aduce modificări Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 332 din 1 aprilie 2021. Potrivit actului normativ, anumite fapte de evaziune fiscală pot fi sancționate numai cu amenda în următoarele ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de Hotărâre  postat pe site-ul instituției, modificarea și completarea HG nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Modificări privind granturile pentru capital de lucru acordate IMM-urilor: măsura este valabilă până la 30 iunie 2021

Modificări privind granturile pentru capital de lucru acordate IMM-urilor: măsura este valabilă până la 30 iunie 2021

În Monitorul Oficial nr. 335 din 1 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 218/2021 al MEAT privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Noi termene pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

Noi termene pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

În Monitorul Oficial nr. 319 din 30 martie 2021 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

OUG nr. 19/2021, care reglementează prelungirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 19/2021, care reglementează prelungirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021 a fost publicată OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal. În esență, potrivit Notei de fundamentare, actul normativ vizează următoarele: A. Reglementări ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

ANAF a lansat în consultare publică un nou model al formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

ANAF a lansat în consultare publică un nou model al formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Direct de la sursă

Portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS

Portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că, începând cu 1 aprilie 2021, portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS (Regim special de TVA). „În conformitate cu prevederile Directivei TVA nr. 112/2006 referitoare ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MEAT a început decontarea plăților restante pentru START UP NATION 2018

MEAT a început decontarea plăților restante pentru START UP NATION 2018

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) anunță că a început decontarea cheltuielilor restante aferente Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION”, ediția 2018. „Menționăm că plățile au fost făcute în ordinea deconturilor ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MF: Clarificări legate de modul de aplicare a legislației fiscale privind condițiile de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operațiuni

MF: Clarificări legate de modul de aplicare a legislației fiscale privind condițiile de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operațiuni

Pentru a clarifica modul de aplicare a legislației fiscale, Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul propriu o circulară privind condițiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată (TVA), pentru anumite operațiuni. Astfel, în materialul menționat se găsesc: clarificări ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

ANAF a publicat Ghidul privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al instituției

ANAF a publicat Ghidul privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al instituției

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, varianta actualizată a Ghidului de conectare a caselor de marcat. Ghidul se adresează operatorilor economici având calitatea de: ▪ distribuitori autorizați / unități acreditate pentru service; ▪ utilizatori ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a VI-a

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a VI-a

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi în ceea ce privește măsurile împotriva spălării banilor, CECCAR a tradus în limba română ultima parte din seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, publicată de IFAC, care tratează întreprinderile care se confruntă cu dificultăți ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

MF: Toate categoriile de contribuabili pot conecta, din 31 martie, aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF

MF: Toate categoriile de contribuabili pot conecta, din 31 martie, aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF

Ministerul Finanțelor (MF) informează că la 31 martie 2021 a început procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF. „De astăzi, toți contribuabilii pot conecta aparatele de marcat fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF. Este un pas important ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Președintele Iohannis a promulgat Legea prin care formatul electronic al Monitorului Oficial, Partea I și a II-a, va fi disponibil în mod gratuit și liber, permanent

Președintele Iohannis a promulgat Legea prin care formatul electronic al Monitorului Oficial, Partea I și a II-a, va fi disponibil în mod gratuit și liber, permanent

Update: Legea nr. 57/2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost publicată în Monitorul  Oficial nr. 337 din 2 aprilie 2021. Președintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi Legea pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 29 martie 2021

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 29 martie 2021

Comisia ECON a adoptat raportul privind impozitarea economiei digitale Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) din cadrul Parlamentului European a adoptat recent, cu o largă majoritate, proiectul de raport privind impozitarea economiei digitale întocmit de raportorii Martin ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Comisia Europeană a publicat îndrumări de aplicare a noilor reguli privind comerțul electronic

Comisia Europeană a publicat îndrumări de aplicare a noilor reguli privind comerțul electronic

Direcția Generală impozitare și uniune vamală a Comisiei Europene a publicat îndrumări de aplicare a noilor reguli privind comerțul electronic, ce vor fi implementate începând cu data de 1 iulie 2021 pentru fiecare categorie vizată. Normele TVA privind activitățile comerciale electronice ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

BestJobs: Peste 18.000 de locuri de muncă oferite de către angajatori, în martie

BestJobs: Peste 18.000 de locuri de muncă oferite de către angajatori, în martie

Angajatorii au avut disponibile peste 18.000 de locuri de muncă, în luna martie, majoritatea în vânzări, IT și Telecom, financiar-contabil, inginerie și construcții, arată datele centralizate de platforma de recrutare online BestJobs, potrivit Agerpres. În ceea ce privește candidații, aceștia ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

CE alocă peste 28 miliarde euro prin programul Erasmus+ pentru sprijinirea mobilității și a educației pentru toți

CE alocă peste 28 miliarde euro prin programul Erasmus+ pentru sprijinirea mobilității și a educației pentru toți

Comisia Europeană (CE) a adoptat, zilele trecute, primul program de lucru anual Erasmus+ din perioada 2021-2027. Cu un buget de 26,2 miliarde euro (comparativ cu 14,7 miliarde euro alocate pentru perioada anterioară, respectiv 2014-2020), completat cu 2,2 miliarde euro din instrumentele externe ale ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Comentariul ediției

2021, între proiecții și realități via provocări și riscuri

2021, între proiecții și realități via provocări și riscuri

Teodor Brateș

În prezent, după parcurgerea primului trimestru din 2021 s-a atins „masa critică” a prognozelor care conțin estimări mai consistente privind evoluțiile economico-sociale pe întregul an – vorbim despre „masă critică” atât în sensul numărului considerabil al predicțiilor, cât și ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Eveniment

Târgul de carte Gaudeamus – ediția 2021, o veritabilă „gură de oxigen” pentru piața cărții din țara noastră

Târgul de carte Gaudeamus – ediția 2021, o veritabilă „gură de oxigen” pentru piața cărții din țara noastră

Alexandra Rizea

Întreaga lună martie din acest an a fost marcată de desfășurarea online a tradiționalului Târg de carte Gaudeamus. Cei care au accesat, de-a lungul a 31 de zile, site-ul Târgului și/sau pagina de Facebook a postului de Radio România Cultural au avut numeroase prilejuri de a afla noutăți editoriale ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Conectarea la era digitală

Kaspersky: 71% dintre companii se așteaptă ca investițiile lor în IT să crească în următorii trei ani

Kaspersky: 71% dintre companii se așteaptă ca investițiile lor în IT să crească în următorii trei ani

Securitatea cibernetică este gestionată de un departament dedicat în jumătate dintre companiile mari (52%), în timp ce doar 20% dintre companiile de acest tip au un centru de operațiuni de securitate intern (SOC) responsabil pentru monitorizarea continuă și pentru a răspunde la incidentele de ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

BCG: Europa trebuie să investească 300 miliarde euro pentru extinderea rețelei 5G

BCG: Europa trebuie să investească 300 miliarde euro pentru extinderea rețelei 5G

UE trebuie să pompeze 300 de miliarde de euro (355 de miliarde de dolari) în infrastructura de telecomunicații până în 2025, dacă vrea să dezvolte o rețea ultra rapidă 5G în cele 27 de state membre, pentru a sprijini creșterea economiei și a profita de potențialul tehnologiei, se arată ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Analize și sinteze

Comerțul cu bunuri de larg consum a crescut cu 10% în România, în 2020

Comerțul cu bunuri de larg consum a crescut cu 10% în România, în 2020

Retailul de băcănie din România a crescut cu 10%, în 2020, comparativ cu anul anterior, sporuri importante ale vânzărilor fiind consemnate la băuturile alcoolice și la produsele alimentare, conform datelor de audit de retail publicate de compania globală de măsurare și analiză de date Nielsen, ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Studiu global Deloitte: Asigurarea unui cadru de lucru flexibil și oferirea de oportunități de mentorat, între principalele măsuri menite să ajute femeile să evolueze în carieră

Studiu global Deloitte: Asigurarea unui cadru de lucru flexibil și oferirea de oportunități de mentorat, între principalele măsuri menite să ajute femeile să evolueze în carieră

Presiunea pe care o resimt femeile care lucrează cu normă întreagă a crescut semnificativ de la declanșarea pandemiei de COVID-19, în contextul în care acestea se confruntă cu mai multe responsabilități casnice (65%) și cu un volum total de muncă mai mare (33%), conform studiului Deloitte ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Societățile de asigurare din România au subscris anul trecut prime brute în valoare de 11,5 miliarde de lei

Societățile de asigurare din România au subscris anul trecut prime brute în valoare de 11,5 miliarde de lei

Piața de profil a rămas orientată spre activitatea de asigurări generale Societățile de asigurare din România au subscris în 2020 prime brute în valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei, în creștere cu circa 4,6% față de valoarea înregistrată în anul anterior, conform unui raport publicat ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Colliers: Piața hotelieră din România și-ar putea reveni în partea a doua a anului 2021

Colliers: Piața hotelieră din România și-ar putea reveni în partea a doua a anului 2021

Piața hotelieră din România ar putea începe să-și revină în a doua jumătate a acestui an, susținută de un avans al turismului internațional, sunt de părere consultanții Colliers, în raportul anual de specialitate, citat de Agerpres. „Unii dezvoltatori și-au continuat proiectele din ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Sondaj global PwC: Mai mult de jumătate dintre angajați cred că puțini oameni vor mai avea un loc de muncă stabil pe termen lung, în viitor

Sondaj global PwC: Mai mult de jumătate dintre angajați cred că puțini oameni vor mai avea un loc de muncă stabil pe termen lung, în viitor

Mai mult de jumătate dintre angajații chestionați (56%) cred că puțini oameni vor mai avea un loc de muncă stabil, pe termen lung, în viitor. Aproape jumătate (48%) consideră că angajările tradiționale nu vor mai exista și că abilitățile vor fi „vândute” pe termen scurt companiilor ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

KPMG: Aproape jumătate dintre liderii în afaceri din lume anticipează pentru 2022 revenirea la normal

KPMG: Aproape jumătate dintre liderii în afaceri din lume anticipează pentru 2022 revenirea la normal

Aproape jumătate dintre liderii în afaceri de pe plan global anticipează pentru 2022 revenirea la normal, arată ediția 2021 a studiului KPMG CEO Outlook Pulse. Potrivit unui comunicat al companiei, citat de Agerpres, pandemia a declanșat o schimbare definitivă a modelului de afaceri pentru 24% ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Breviar statistic

România a încheiat anul 2020 cu un deficit de aproape 2 miliarde de euro în comerțul cu produse agroalimentare

România a încheiat anul 2020 cu un deficit de aproape 2 miliarde de euro în comerțul cu produse agroalimentare

România a încheiat anul 2020 cu un deficit de aproape două miliarde de euro în comerțul cu produse agroalimentare, în condițiile în care importurile au urcat până la 8,9 miliarde de euro, iar exporturile s-au diminuat până la 6,9 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

ONRC: 787 firme și PFA au intrat în insolvență în primele două luni din 2021

ONRC: 787 firme și PFA au intrat în insolvență în primele două luni din 2021

Numărul societăților comerciale și persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență a scăzut cu 8,06% în primele două luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2020, fiind înregistrate 787 de insolvențe, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

În T4 din 2020, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în scădere față de trimestrul anterior

În T4 din 2020, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în scădere față de trimestrul anterior

În ultimul trimestru al anului trecut, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Naținal de Statistică (INS). În intervalul analizat, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,9%, cu 0,9 puncte ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

5,128 milioane pensionari, în anul 2020; pensia medie lunară, 1.500 lei

5,128 milioane pensionari, în anul 2020; pensia medie lunară, 1.500 lei

În anul 2020, numărul mediu de pensionari a fost de 5,128 milioane, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,675 milioane, în creștere cu 3.000 față de 2019. Pensia medie lunară (determinată ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Lumea în care trăim

Comerțul UE, declin sever în 2020

Comerțul UE, declin sever în 2020

În 2020, comerțul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), fiind înregistrate scăderi semnificative atât la exporturi (9,4%), cât și importuri (11,6%), comparativ cu 2019, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

FMI: Băncile din zona euro au suficient capital pentru a face față impactului pandemiei

FMI: Băncile din zona euro au suficient capital pentru a face față impactului pandemiei

Băncile din zona euro dispun de suficient capital pentru a face față impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) și pentru a finanța redresarea economiei, deși ele sunt extrem de expuse la sectoare afectate sever de criză, se arată într-un raport publicat de Fondul Monetar Internațional, ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Franța: Nivel record al datoriei publice în 2020, dar sub estimările Guvernului

Franța: Nivel record al datoriei publice în 2020, dar sub estimările Guvernului

Franța a înregistrat anul trecut un nivel record al datoriei și al deficitului sectorului public, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (Insee) din această țară, dar datele sunt sub estimări după ce economia s-a contractat mai puțin decât se estima în planificarea ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Activitatea economică în zona euro s-a redresat în martie

Activitatea economică în zona euro s-a redresat în martie

Activitatea economică în zona euro a crescut neașteptat luna aceasta, arată datele preliminare publicate de compania de analize financiare Markit, dar evoluția bună nu va continua probabil în aprilie, în condițiile în care cea mai mare parte a Europei este afectată de restricțiile severe ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Roza vânturilor

Banca Angliei a dezvăluit designul viitoarei bancnote de 50 de lire, care îl omagiază pe matematicianul Alan Turing

Banca Angliei a dezvăluit designul viitoarei bancnote de 50 de lire, care îl omagiază pe matematicianul Alan Turing

Banca Angliei a dezvăluit designul viitoarei bancnote de 50 de lire sterline, cu chipul lui Alan Turing, matematicianul care, prin abilitățile sale de descifrare a codurilor, a contribuit la victoria aliaților în cel de-Al Doilea Război Mondial, informează Reuters, preluată de Agerpres. Pe bancnota ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Germania: Cetățenii dețin la bănci mii de miliarde de euro, după ce pandemia a dus la reducerea cheltuielilor

Germania: Cetățenii dețin la bănci mii de miliarde de euro, după ce pandemia a dus la reducerea cheltuielilor

Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) a anunțat că sumele deținute în conturile private au crescut în cursul anului trecut cu 182 de miliarde de euro, experții apreciind că economiile cetățenilor s-au majorat în urma reducerii ocaziilor de a cheltui banii și a prudenței din partea băncilor, ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Mașinile Google Street View revin în România pentru actualizarea imaginilor din peste 100 de localități

Mașinile Google Street View revin în România pentru actualizarea imaginilor din peste 100 de localități

Mașinile Google Street View se întorc în România și vor ajunge, în următoarele luni, în peste 100 de localități, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrăzi pe Google Maps, a anunțat compania de tehnologie într-un comunicat citat de Agerpres. Preluarea ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Piața globală de muzică înregistrată a raportat venituri record în 2020

Piața globală de muzică înregistrată a raportat venituri record în 2020

Piața globală de muzică înregistrată a raportat o creștere de 7,4% pentru anul 2020 datorită veniturilor obținute din serviciile de streaming, potrivit raportului anual al Federației Internaționale a Industriei Fonografice (IFPI), informează Reuters, preluată de Agerpres. Industria muzicii ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Publicații de specialitate

Noi manuale pentru stagiarii CECCAR

Noi manuale pentru stagiarii CECCAR

Stagiarii CECCAR au acum la dispoziție noi ediții ale unor publicații dedicate pregătirii acestora. Edițiile 2021 ale manualelor CECCAR cuprind informații revizuite, adaptate conform modificărilor legislative din domeniile tratate. Sunt acum disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Noile ediții ale unor publicații dedicate stagiarilor CECCAR, disponibile la filialele Corpului

Noile ediții ale unor publicații dedicate stagiarilor CECCAR, disponibile la filialele Corpului

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor noile ediții ale publicațiilor Contabilitate și raportare financiară, Contabilitatea altor tipuri de entități și Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare. ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

O nouă ediție a lucrării Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară

O nouă ediție a lucrării Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu o nouă ediție a lucrării „Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, ediția în vigoare, elaborat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) și publicat de IFAC, a fost tradus în limba română de ...

Nr. 12, 31 mar.-6 apr. 2021


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.