La început a fost cuvântul...

Corectură și corecție

Corectură şi corecţie

Într-un anumit sens, această rubrică este menită să determine corectarea a ceea ce este scris sau spus eronat în modul nostru de a comunica. Ne-a fost şi ne este dat, însă, ca tocmai cuvântul destinat să evite erori de exprimare să fie folosit într-un context lexical greşit. Astfel, în presa audiovizuală din ultimele zile ni s-au oferit numeroase – să le zicem – contra-exemple. Bunăoară, s-a afirmat: „S-a adus o corecţie mixului de politici monetaro-fiscale”. Mai potrivit ar fi fost să se zică „s-a corectat mixul…”, întrucât corecţie înseamnă cu totul altceva, şi anume „pedeapsă corporală”.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XII)

După ce, în numerele precedente, am conturat o imagine de ansamblu a participărilor româneşti la manifestările internaţionale ale profesioniştilor contabili, ne propunem să trecem în revistă, ceva mai pe larg, congresele desfăşurate în perioada interbelică. Vom începe cu al II-lea Congres, cel care a avut loc în 1926, cu precizarea că „numerotarea” unor astfel de reuniuni a început cu anul 1904, când s-a desfăşurat, la Saint Louis (SUA), prima reuniune mondială a experţilor contabili.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

ICEEfest 2016

ICEEfest 2016

Aşa cum precizam în numărul anterior, Bucureştiul a fost în ultimul timp gazda a numeroase evenimente semnificative care ne trimit în zona temei ediţiei a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România, printre acestea numărându-se Interactive Central & Eastern Europe Festival (ICEEfest), una dintre cele mai mari manifestări de gen dedicate internetului, tehnologiei de vârf din Europa Centrală şi de Est.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Agenda CECCAR

Filiala CECCAR Brăila: masă rotundă pe tema controlului activității agenților economici

Filiala CECCAR Brăila: masă rotundă pe tema controlului activităţii agenţilor economici

Filiala Brăila a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a organizat, la 14 iunie, masa rotundă cu tema Controlul agenţilor economici, la care a participat ec. Iolanda Ilie, şeful Serviciului control fiscal, AJFP Brăila, alături de preşedintele filialei, ec. Gheorghe Stroe, şi directorul executiv, ec. Carmen Tamaşi-Klaus.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Filiala CECCAR Brașov: întâlnire de lucru cu reprezentanți ai ITM

Filiala CECCAR Braşov: întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai ITM

Noutăţi legislative privind raporturile de muncă au fost dezbătute la Braşov, cu ocazia întâlnirii de lucru organizate de filiala CECCAR, la 10 iunie, la care au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă. Sala de cursuri a filialei „Emanoil Ioan Nechifor” a găzduit evenimentul la care participanţii au primit informaţii utile, răspunsuri pertinente la întrebările privind legislaţia muncii de la inspectorul şef Adrian Nicolae Reit şi inspectorul şef adjunct Sănătate şi Securitate în Muncă, Dorin Senchetru.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Soluții pentru evitarea insolvenței

Soluţii pentru evitarea insolvenţei

Profesioniştii contabili care au dorit să se pună la curent cu cele mai recente reglementări financiar-contabile şi fiscale în materia insolvenţei au participat, la 14 iunie, la o întâlnire de lucru organizată de Filiala CECCAR Braşov, la care a participat şi reprezentantul filialei teritoriale a Uniunii Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Noutăți legislative în domeniul asigurărilor sociale

Noutăţi legislative în domeniul asigurărilor sociale

Membrii Filialei CECCAR Braşov au participat, la 16 iunie, la o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii, desfăşurată în sala de cursuri „Emanoil Ioan Nechifor” a filialei. La acţiune a participat conducerea CECCAR Braşov, reprezentată de preşedinte, Nicolae Băjan, şi directorul executiv, Cornelia Deleanu, alături de consilierul Delia Stanciu – Casa Judeţeană de Pensii.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Filiala CECCAR Constanța: discuții pe marginea legislației muncii

Filiala CECCAR Constanţa: discuţii pe marginea legislaţiei muncii

La Constanţa a avut loc, la 16 iunie, o masă rotundă organizată de filiala CECCAR, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului, acţiune care a reunit specialişti contabili de la nivelul judeţului. Alături de preşedintele Filialei CECCAR Constanţa, Gheorghe Ivaşcu, directorul executiv, Vasile Buzoescu, şi Constantin Cojocaru, şeful Biroului Stagiu şi dezvoltare profesională continuă, la întâlnirea profesională au participat reprezentanţi ai ITM Constanţa – Tiberiu Pleşu, inspector-şef adjunct, şi Didina Mititelu – şeful compartimentului Control.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Filiala CECCAR Dâmbovița: Lecție de educație financiară la Școala gimnazială „Matei Basarab” din Târgoviște

Filiala CECCAR Dâmboviţa: Lecţie de educaţie financiară la Şcoala gimnazială „Matei Basarab” din Târgovişte

Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Filialei CECCAR Dâmboviţa s-au întâlnit luni, 13 iunie, cu elevi ai clasei a VIII-a a Şcolii gimnaziale „Matei Basarab” din Târgovişte, cărora le-au prezentat tema intitulată Valoarea banilor. Subiectul a fost expus de expert contabil Gabriela Anghel, preşedintele Consiliului filialei.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Filiala CECCAR Ialomița: proba cu expertiza contabilă în cauzele civile și penale

Filiala CECCAR Ialomiţa: proba cu expertiza contabilă în cauzele civile şi penale

La Ialomiţa a avut loc, la 15 iunie, întâlnirea semestrială a membrilor GEJ cu tema intitulată Proba cu expertiza contabilă în cauzele civile şi penale. Din partea principalilor beneficiari ai lucrărilor de expertiză contabilă judiciară au răspuns invitaţiei Ion Toma, preşedintele Tribunalului Ialomiţa, şi Ioana Gavriloiu, inspector IPJ Ialomiţa.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Ședința Grupei de lucru „Sector public” a FEE

Şedinţa Grupei de lucru „Sector public” a FEE

La sediul Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE) de la Bruxelles a avut loc, la 16 iunie, şedinţa Grupei de lucru „Sector public”, la care a participat şi reprezentantul CECCAR în respectiva grupă de lucru. Pe ordinea de zi a şedinţei s-au înscris următoarele teme: implementarea IPSAS-urilor, auditul financiar în sectorul public european (...).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Bruxelles: masă rotundă pentru sectorul public – criza datoriei de stat – cum poate contabilitatea să fie o parte a soluției?

Bruxelles: masă rotundă pentru sectorul public – criza datoriei de stat – cum poate contabilitatea să fie o parte a soluţiei?

Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE) organizează anual mese rotunde pe teme legate de armonizarea contabilităţii europene din sectorul public, un potenţial cadru general conceptual şi modelele de guvernare. Evenimentele reunesc factori politici europeni şi naţionali, contabili şi auditori din întregul continent şi din alte zone ale lumii.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Conferința aniversară a Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova

Conferinţa aniversară a Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova

Cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM), a fost organizată la Chişinău, la 17 iunie a.c., o conferinţă internaţională care a marcat pe plan naţional şi regional acest moment în activitatea organismului profesional moldovean. Tema centrală a conferinţei a fost intitulată Provocările şi oportunităţile din profesia contabilă şi de audit: experienţa şi soluţiile la nivel mondial (...).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Dezvoltare personală

Primul centru pentru dezbateri publice și inițiative civice din București

Primul centru pentru dezbateri publice şi iniţiative civice din Bucureşti

Săptămâna trecută s-a lansat primul centru din Bucureşti pentru dezbateri publice şi iniţiative civice, „La firul ierbii”, găzduit într-un spaţiu neconvenţional: fosta hală industrială de la Industria Bumbacului, transformată de un grup de iniţiativă într-un loc viu şi primitor. Lansarea a avut loc cu participarea ministrului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Violeta Alexandru, precum şi a reprezentanţilor grupului de iniţiativă care a demarat proiectul (...).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

O nouă Agendă pentru competențe în UE

O nouă Agendă pentru competenţe în UE

Comisia Europeană (CE) a adoptat recent o nouă agendă cuprinzătoare pentru competenţe în Europa. Ea va contribui la realizarea primei priorităţi politice a CE intitulate Un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creştere şi investiţii prin abordarea a trei provocări presante ale economiilor actuale: lipsa competenţelor adecvate pentru a răspunde necesităţilor de pe piaţa forţei de muncă, transparenţa insuficientă a competenţelor şi a calificărilor, precum şi dificultatea de a anticipa şi de a prevedea necesităţile în materie de competenţe.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Curs: Înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), la București

Curs: Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), la Bucureşti

Filiala CECCAR Bucureşti organizează, în perioada 27-28 iunie a.c., cursul Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă. Cursul are ca scop actualizarea cunoştinţelor membrilor în domeniul contabilităţii internaţionale, prin exemplificarea diferitelor speţe întâlnite în practică.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Centrul de Excelență în Business și Economie în perioada 22-28 iunie

Centrul de Excelenţă în Business şi Economie în perioada 22-28 iunie

În perioada 22-28 iunie, la nivel teritorial sunt programate să se desfăşoare o serie de seminare prin Centrul de Excelenţă în Business şi Economie, în cadrul cărora specialiştii vă vor ajuta să aflaţi noutăţile din domeniu şi să eliminaţi neclarităţile existente. Seminarele sunt adresate atât membrilor CECCAR, cât şi specialiştilor din alte domenii.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

PNDPC: Cursuri de pregătire profesională în perioada 22-28 iunie 2016

PNDPC: Cursuri de pregătire profesională în perioada 22-28 iunie 2016

CECCAR se preocupă permanent de pregătirea profesională a membrilor săi, pentru ca aceştia să ofere servicii la cele mai înalte standarde. Astfel, prin activităţile întreprinse în acest sens, Corpul facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili la oportunităţile şi resursele necesare dezvoltării profesionale continue.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Nume și creații pentru eternitate

Adriano Celentano, superstar al muzicii pop italiene

Adriano Celentano, superstar al muzicii pop italiene

Pentru a completa evocările noastre privind personalităţi autentice în domeniul muzicii pop, supunem atenţiei cititorilor datele biografice ale lui Adriano Celentano, a cărui faimă a depăşit cu mult hotarele Italiei, ţara sa natală, contribuind, în mod esenţial, la afirmarea în lume a unei maniere de concepere şi prezentare a unor genuri muzicale cu mare audienţă la publicul larg.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Breviar statistic

BNR: Deficitul de cont curent, 1,843 miliarde de euro în intervalul ianuarie-aprilie 2016

BNR: Deficitul de cont curent, 1,843 miliarde de euro în intervalul ianuarie-aprilie 2016

În perioada ianuarie-aprilie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1,843 miliarde de euro, comparativ cu un excedent de 282 de milioane de euro în acelaşi interval din 2015; în structură, balanţa veniturilor primare şi balanţa bunurilor au consemnat creşteri ale deficitelor cu 1,724 miliarde de euro, respectiv cu 742 de milioane de euro, iar balanţa serviciilor şi balanţa veniturilor secundare au înregistrat excedente majorate cu 242 de milioane de euro, respectiv cu 100 de milioane de euro, relevă datele publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Raportul pensionari-salariați, 9 la 10 în primul trimestru

Raportul pensionari-salariaţi, 9 la 10 în primul trimestru

În primul trimestru al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 5,273 milioane de persoane, în scădere cu 16.000 faţă de trimestrul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Conform INS, pensia medie lunară a fost de 942 lei, mai mare cu 5,4% faţă de trimestrul precedent, pensia medie de asigurări sociale de stat – 930 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare şi câştigul salarial mediu net a fost de 56,4% (comparativ cu 54,0% în trimestrul precedent).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Resursele de energie primară, în creștere

Resursele de energie primară, în creştere

În primele patru luni ale anului, resursele de energie primară au crescut cu 0,7%, iar cele de energie electrică s-au majorat, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 2,6%. În intervalul ianuarie-aprilie 2016, principalele resurse de energie primară au totalizat 10,889 milioane tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 79,4 mii tep faţă de perioada similară din 2015.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

535.200 studenți/cursanți înscriși în învățământul superior în anul universitar 2015-2016

535.200 studenţi/cursanţi înscrişi în învăţământul superior în anul universitar 2015-2016

Populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost în anul şcolar/universitar 2015‐2016 de 3,642 milioane de copii, elevi, studenţi, cursanţi, reprezentând 72,2% din populaţia de vârstă şcolară, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Cele mai importante valori ale distribuţiei populaţiei şcolare pe niveluri educaţionale s‐au înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial (47,0%), învăţământul liceal (18,5%), învăţământul antepreşcolar şi preşcolar (15,2%).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Servicii de piață pentru întreprinderi

Servicii de piaţă pentru întreprinderi

În aprilie, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, faţă de martie a scăzut ca serie brută cu 0,7%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 1,5%. Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut atât ca serie brută cu 6,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,1%.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Axa timpului

400 de ani fără Shakespeare – Trăiască Shakespeare!

400 de ani fără Shakespeare – Trăiască Shakespeare!

2016 este anul Shakespeare, nu doar local, în ţara sa de origine, Anglia, ci pe întregul glob. În onoarea sa, teatre din diverse oraşe au declarat acest an „anul Shakespeare” şi îi pun în scenă piesele. Au trecut 400 de ani de când celebrul scriitor a oferit lumii minunatele sale opere, care dăinuie şi astăzi.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Comentariul ediției

Ipostazele predictibilității

Ipostazele predictibilităţii

Teodor Brateş

Marţi, 21 iunie, în spaţiul rezervat acestei rubrici m-am referit la înscrierea pe ordinea de zi a Parlamentului a unui important proiect de act normativ: Legea de abilitatea a Guvernului pentru emiterea de ordonanţe în lunile iulie şi august, când senatorii şi deputaţii se vor afla în vacanţă. Tot marţi, s-a petrecut un fapt fără precedent: prima Cameră care a luat în dezbatere proiectul, respectiv Senatul României, l-a respins.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Eveniment

Cumințenia pământului

Cuminţenia pământului

Alexandra Rizea

Opera marelui nostru sculptor Constantin Brâncuşi Cuminţenia pământului va putea fi admirată până la 8 iulie a.c., de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-18.00, la Muzeul Băncii Naţionale a României. Este urmarea deciziei guvernamentale adoptate împreună cu proprietarii operei de artă de a face mai accesibilă celebra sculptură pentru un număr cât mai mare de concetăţeni.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Cariere. Drumul spre performanță

Slujirea interesului public prin competență și responsabilitate

Slujirea interesului public prin competenţă şi responsabilitate

Interviu cu ec. Matei Daniel, preşedintele Filialei CECCAR Argeş: Pentru început vă spun „bună ziua!”. Cred că este clar că fiecare moment sau, mai bine spus, fiecare schimbare în carieră reprezintă trepte ale unei deveniri pe care o sintetizează foarte bine conceptul de dezvoltare profesională. În ceea ce mă priveşte, primul moment a fost marcat de intrarea mea în sistemul public de finanţe, în anul 1990.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Competent Accounting, din Oradea – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Bihor

Competent Accounting, din Oradea – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Bihor

Grupul COMPETENT a fost fondat în anul 2002, pornind la drum cu un singur expert contabil, în calitate de unic asociat. Grupul oferă servicii integrate de contabilitate primară, financiară, de gestiune, servicii de salarizare şi consultanţă, bazându-se pe activitatea a peste 15 profesionişti.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Modificări aduse de OMFP nr. 4.160/2015 privind reglementările contabile (II)

Modificări aduse de OMFP nr. 4.160/2015 privind reglementările contabile (II)

Corina Graziella Bâtcă-Dumitru

Reglementările contabile privind situaţiile fi­nan­ciare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finan­ţe­lor publice nr. 1.802/2014, publicat în Mo­ni­torul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 de­cembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se com­pletează după cum urmează (...).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Poziția CNIPMMR față de Legea pentru promovarea produselor românești în supermarketuri

Poziţia CNIPMMR faţă de Legea pentru promovarea produselor româneşti în supermarketuri

Într-un document remis presei, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) menţionează că a solicitat în mod repetat în ultimii ani modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare şi reglementarea de măsuri pentru (...).

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Fonduri europene

Managementul riscurilor

Managementul riscurilor

Alexandru Paru

În calitate de beneficiari ai proiectelor europene trebuie să ne asumăm o serie de riscuri, care, dacă le vom identifica încă din faza iniţială, le vom putea reduce considerabil, cu un impact minim asupra rezultatelor proiectului. Pentru a avea o abordare profesionistă va trebui să parcurgem patru etape esenţiale în gestionarea riscurilor.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Curier legislativ

Noi acte normative

Noi acte normative

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial: Circulara Băncii Naţionale a României nr. 14 din 7 iunie 2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2016 (Monitorul Oficial nr. 438/13.06.2016)

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Proiecte aflate în dezbatere publică

Proiecte aflate în dezbatere publică

O serie de proiecte de acte normative de interes sunt supuse dezbaterii publice pe site-urile ministerelor de resort: Ministerul Finanţelor Publice – Proiect de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Direct de la sursă

Evoluția creditării, obiect de controverse și clarificări

Evoluţia creditării, obiect de controverse şi clarificări

Cu prilejul deschiderii seminarului regional la nivel înalt privind rezoluţia creditelor neperformante, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus, printre altele: „Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale Europene, spunea zilele trecute că politica monetară poate stimula cererea şi stabiliza aşteptările inflaţioniste, dar viteza cu care se atinge potenţialul de creştere economică este influenţată de mixul de politici (...)”.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Guvernul a adoptat noul Contract-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Guvernul a adoptat noul Contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Guvernul României a aprobat în şedinţa de săptămâna trecută noul Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 va intra în vigoare la 1 iulie 2016. Principalul obiectiv al acestui Contract-cadru este acela de a asigura funcţionarea coerentă a sistemului sanitar românesc.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Împrumut BDCE de 175 de milioane de euro pentru construcția de locuințe ANL destinate tinerilor

Împrumut BDCE de 175 de milioane de euro pentru construcţia de locuinţe ANL destinate tinerilor

România va împrumuta 175 de milioane de euro pentru construcţia de locuinţe pentru persoane sau familii tinere din ţara noastră, destinate închirierii, potrivit unui proiect de lege adoptat de Executiv în şedinţa de săptămâna trecută. Guvernul propune Parlamentului aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru realizarea unui proiect de construire/renovare/modernizare a unui număr de aproximativ 6.990 de locuinţe destinate închirierii de către persoane şi familii tinere, ale căror venituri nu permit închirierea unei locuinţe de pe piaţa liberă.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Revista presei economice

Leul vs. valutele de pe piață

Leul vs. valutele de pe piaţă

Ziarul Bursa din 16 iunie a.c. le oferă cititorilor câteva răspunsuri la îngrijorările lor provocate de faptul că în ultimele zile raportul de schimb între moneda noastră naţională şi principalele valute din piaţă s-a deteriorat. Un punct de vedere interesant este exprimat de cunoscutul analist Aurelian Dochia, care consideră că „nu există niciun fel de bază şi raţionalitate pentru scăderea leului; totul are o componentă emoţională”.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Din nou consumul, „bată-l vina”

Din nou consumul, „bată-l vina”

Presa economică autohtonă continuă să prezinte date şi să comenteze procese şi fenomene legate de evoluţia produsului intern brut în primul trimestru al anului. În dezbaterile pe această temă s-au înscris şi mai multe analize din Ziarul Financiar. Astfel, în numărul din 16 iunie a.c., Roxana Rotaru şi Iuliana Anghel afirmă că „România a ajuns în 2015 la 57% din media Uniunii Europene în privinţa PIB-ului, raportat la paritatea standard a puterii de cumpărare (TPS), faţă de 55% în 2014”.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Lumea în care trăim

Apel NATO către Rusia

Apel NATO către Rusia

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat, săptămâna trecută, un nou apel către Rusia să renunţe la susţinerea separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei şi să îşi retragă forţele şi echipamentele militare din această ţară, precum şi din Crimeea anexată.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Referendumul britanic din 23 iunieAsasinarea deputatei laburiste britanice Jo Cox, militantă pentru rămânerea țării în UE

Referendumul britanic din 23 iunie
Asasinarea deputatei laburiste britanice Jo Cox, militantă pentru rămânerea ţării în UE

Întreaga lume este consternată de asasinarea deputatei laburiste britanice Jo Cox, care a fost împuşcată şi înjunghiată în Birstall de un bărbat care s-a declarat favorabil ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. În acest context, zilele premergătoare referendumului au devenit tot mai tensionate. Liderii celor două curente şi-au radicalizat discursurile.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Persistă pericolul de atentate în Franța

Persistă pericolul de atentate în Franţa

În pofida măsurilor de securitate sporite adoptate de autorităţile de la Paris, şeful guvernului francez se aşteaptă la noi atentate soldate cu pierderi de vieţi omeneşti pe teritoriul ţării. „Trebuie să strângem laţul şi să lăsăm Poliţiei şi Serviciilor Speciale libertatea de a acţiona, dar vor mai fi şi alte atacuri. Mulţi nevinovaţi îşi vor pierde viaţa”, a anunţat premierul Valls într-o intervenţie la Radio France International.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Roza vânturilor

Filmul Câini deschide TIFF Sibiu 2016

Filmul Câini deschide TIFF Sibiu 2016

Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) revine la Sibiu, în perioada 22-26 iunie, pentru al zecelea an la rând. Evenimentul se va deschide miercuri, 22 iunie, la ora 22.00, cu filmul Câini, în regia lui Bogdan Mirică, marele câştigător al Trofeului Transilvania 2016 şi una dintre cele mai apreciate producţii româneşti ale anului. TIFF Sibiu 2016 este organizat de Asociaţia Festivalul Internaţional de Film Transilvania, cu sprijinul Ministerului Culturii şi cofinanţat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Expoziția România – civilizații suprapuse, la Muzeul Național de Istorie a României

Expoziţia România – civilizaţii suprapuse, la Muzeul Naţional de Istorie a României

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) vă invită miercuri, 22 iunie, începând cu ora 17.00, la vernisajul expoziţiei România – civilizaţii suprapuse, găzduită de instituţie. Expoziţia reuneşte artefacte arheologice şi istorice de primă importanţă din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României şi ale altor muzee româneşti. Adevărate capodopere aparţinând patrimoniul naţional, obiectele stau mărturie a numeroase civilizaţii care s-au succedat de-a lungul timpului în spaţiul actual al României, loc de convergenţă culturală.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Noaptea Institutelor Culturale

Noaptea Institutelor Culturale

Vineri, 24 iunie, instituţii culturale din Bucureşti organizează cea de-a X-a ediţie a Nopţii Institutelor Culturale, informează un comunicat al ICR. British Council, Centrul Ceh, Centrul Cultural Turc „Yunus Emre”, Delegaţia Valonia-Bruxelles, Forumul Cultural Austriac, Fundaţia Culturală Greacă, Instituto Cervantes de Bucarest, Institutul Cultural Român şi Institutul Francez sunt câteva dintre cele 15 instituţii participante la eveniment care le propun vizitatorilor un program variat, cu spectacole de teatru, recitaluri şi proiecte expoziţionale.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

vibrate!festival

vibrate!festival

Zilele acestea, Braşovul este gazda celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră şi Arte vibrate!festival, eveniment care aduce laolaltă tinere staruri ale muzicii clasice europene şi publicul oraşului de la poalele Tâmpei în spaţii neconvenţionale şi în alte zone relevante din localitate. vibrate!festival este organizat de Asociaţia Culturală „Paul Constantinescu 2009”, în colaborare cu Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură şi Depoul de Artă Urbană.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Alaiul Sânzienelor, la Muzeul Național de Artă al României

Alaiul Sânzienelor, la Muzeul Naţional de Artă al României

Joi, 23 iunie, Asociaţia Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” şi Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) organizează noaptea magică a Sânzienelor în curtea de onoare a muzeului (Calea Victoriei nr. 49-53). Ediţia din acest an îi este dedicată lui Constantin Brâncuşi, pe parcursul întregii manifestări vizitatorii având posibilitatea să admire lucrări create sau inspirate de marele sculptor, informează un comunicat de presă, citat de Agerpres. Invitaţi la eveniment sunt Victor Rebengiuc, Irina Sârbu & Ethnotic Project, Liliana Iorgulescu, Mihaela Vosganian, Corul „Sound” condus de Voicu Popescu şi mulţi alţii.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a V-a, revizuită

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – Ediţia a V-a, revizuită

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Ca urmare, CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire, şi anume Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Nr. 13, 21 iunie - 4 iulie 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.