La început a fost cuvântul...

„Șanse de… succes”

„Şanse de… succes”

Titlul a fost inspirat de un discurs electoral găzduit de un important post de televiziune. Candidatul care a lăsat să-i „scape” respectiva formulă a mai recurs la expresia „şansa de a pierde…”. Dar, nu numai în astfel de împrejurări, ci mult mai frecvent, bunăoară, la „Buletinele meteo” ne este dat să auzim că, de exemplu, „şansele de înrăutăţire a vremii au crescut” (sau „şansele” legate de orice alt fenomen meteorologic de nedorit).

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (IX)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (IX)

Pe firul evenimentelor am ajuns cu rememorările la începutul unei perioade tulburi din istoria naţională. Confruntările politice interne, mai ales ascensiunea partidelor extremiste, pericolul de război care plana la orizont induceau în societatea românească o atmosferă sumbră, marcată nu numai de incertitudini, ci şi de serioase temeri. Sublinierea acestui context istoric se impune pentru a releva şi mai pregnant „oaza” de stabilitate şi continuitate reprezentată de Corpul Contabililor români.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

În pregătirea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile

Techsylvania

Techsylvania

Continuând demersul nostru de a prezenta cele mai proaspete şi mai importante ştiri din domeniul ales ca temă de dezbatere pentru ediţia a XXI-a a Congresului Profesiei Contabile din România, aducem în prim-plan Techsylvania, cel mai mare eveniment internaţional din Transilvania în domeniul tehnologiei şi inovaţiei în industria IT.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Asigurarea securității informației prin utilizarea de software licențiat

Asigurarea securităţii informaţiei prin utilizarea de software licenţiat

În procesul pregătirii Congresului Profesiei Contabile, se acordă o atenţie deosebită şi modalităţilor de răspuns adecvat la provocări şi riscuri în vederea creşterii eficienţei mijloacelor tehnologice moderne în exercitarea profesiei contabile. Aceasta este o temă care vizează şi asigurarea securităţii informatice în cazul utilizării de software nelicenţiat.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Agenda CECCAR

Filiala CECCAR Vâlcea: întâlnire de lucru cu participarea Inspectoratului Teritorial de Muncă

Filiala CECCAR Vâlcea: întâlnire de lucru cu participarea Inspectoratului Teritorial de Muncă

Preşedintele filialei Vâlcea, ec. Vasile Cocoş, şi directorul executiv, ec. Valentina Crînguş, au organizat, în 20 mai, la sediul filialei, o întâlnire de lucru cu reprezentantul ITM de la nivel local, ec. Elena Livia Nicolae – inspector Relaţii de muncă. Acţiunea a fost structurată în două părţi: informare privind noutăţile legislative, actele normative care modifică sau completează legislaţia muncii şi clarificarea diferitelor speţe pe care profesioniştii contabili le întâlnesc în activitatea lor.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Filiala CECCAR Iași susține activitatea de cercetare științifică

Filiala CECCAR Iaşi susţine activitatea de cercetare ştiinţifică

Filiala CECCAR Iaşi a participat, în calitate de partener, la Seminarul ştiinţific Convergenţă şi Armonizare în Raportarea Financiară şi Audit (CARFA) 2016, eveniment organizat de studenţii din cadrul masterului Contabilitate, Expertiză şi Audit, sub coordonarea lect. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu, ce a avut loc în 23 mai.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Seminar „Călătorie către tine – puterea nemărginită a cuvântului”

Seminar „Călătorie către tine – puterea nemărginită a cuvântului”

Centrul de Excelenţă în Business şi Economie a organizat, la Iaşi, seminarul de dezvoltare personală Călătorie către tine – puterea nemărginită a cuvântului. Participanţii au descoperit şi şi-au dezvoltat, alături de formatorul seminarului, Robert Cosma – realizatorul emisiunii Călătorie către Tine (Radio LIGHT), propria putere interioară, prin cunoaşterea de sine.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Filiala CECCAR Brăila a participat la cea de-a XXIV-a ediție a Sesiunii Anuale a Cercetării Științifice Studențesti

Filiala CECCAR Brăila a participat la cea de-a XXIV-a ediţie a Sesiunii Anuale a Cercetării Ştiinţifice Studenţesti

Universitatea Constantin Brâncoveanu, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila – Centrul de cercetări economice şi sociale Brăila a organizat în 24 mai, în Aula Universităţii din sediul său, Sesiunea Anuală a Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti ediţia a XXIV-a, eveniment organizat în fiecare an cu participarea cadrelor universitare, studenţilor, elevilor, dar şi a reprezentanţilor instituţiilor şi a mediului de afaceri local.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Filiala CECCAR Arad: Prețurile de transfer – de la opțional la obligatoriu

Filiala CECCAR Arad: Preţurile de transfer – de la opţional la obligatoriu

Filiala CECCAR Arad a organizat, împreună cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, seminarul cu tema Preţurile de transfer – de la opţional la obligatoriu, desfăşurat în 13 mai la sediul Camerei de Comerţ. Lavinia Bartoş şi Iulia Butnaru, specialiste în domeniu, au prezentat legislaţia privind preţurile de transfer în România, cuprinsul unui dosar de preţuri de transfer,  cum se desfăşoară un control în sfera preţurilor de transfer, ce ajustări au fost efectuate de către inspectorii fiscali în sfera preţurilor de transfer.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Bacău: elevi ai Colegiului Economic au „explorat” filiala CECCAR

Bacău: elevi ai Colegiului Economic au „explorat” filiala CECCAR

Elevi ai claselor a IX-a şi a X-a ale Colegiului Economic „Ion Ghica” din Bacău au fost oaspeţii filialei judeţene a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, însoţiţi de colegi care activează în Programul de orientare profesională elveţiano-român JOBS, la care colegiul a aderat. Sub îndrumarea profesoarelor Aneta Radu şi Cartas Vasilica, în vizita pe care cadrele didactice au numit-o „de explorare”, elevii au avut şansa de a afla mai multe despre profesia contabilă chiar de la profesionişti care o practică.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Angajați ai unor primării din Satu Mare, prezenți la seminarul privind contabilitatea instituțiilor publice

Angajaţi ai unor primării din Satu Mare, prezenţi la seminarul privind contabilitatea instituţiilor publice

CECCAR – Centrul de Excelenţă în Business şi Economie a organizat, la Satu Mare, în zilele de 20 şi 21 mai, seminarul cu tema Contabilitatea instituţiilor publice, susţinut de prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor, la care au participat angajaţi ai sectorului financiar-contabil din 29 de primării ale judeţului Satu-Mare.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Ședința Consiliului administrativ al Federației Internaționale a Experților Contabili și Auditorilor Francofoni

Şedinţa Consiliului administrativ al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili şi Auditorilor Francofoni

Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili şi Auditorilor Francofoni (FIDEF) a organizat prima şedinţă a Consiliului administrativ din acest an la Tunis (Tunisia), în 25 mai, şedinţă la care a fost prezent şi reprezentantul experţilor contabili din România, membru în Consiliu. Membrii Consiliului au discutat şi analizat proiectele în curs ale Federaţiei şi planul de activitate din acest an, au supus aprobării aspecte de organizare şi guvernare, precum şi viitoare evenimente ale Federaţiei (Conferinţa anuală şi alte evenimente internaţionale).

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Dezvoltare personală

Centrul de Excelență în Business și Economie în perioada 1-7 iunie

Centrul de Excelenţă în Business şi Economie în perioada 1-7 iunie

În perioada 1-7 iunie, la nivel teritorial sunt programate să se desfăşoare o serie de seminare prin Centrul de Excelenţă în Business şi Economie, în cadrul cărora specialiştii vă vor ajuta să aflaţi noutăţile din domeniu şi să eliminaţi neclarităţile existente. Seminarele sunt adresate atât membrilor CECCAR, cât şi specialiştilor din alte domenii.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

La București va avea loc seminarul cu tema Prețuri de transfer

La Bucureşti va avea loc seminarul cu tema Preţuri de transfer

Centrul de Excelenţă în Business şi Economie organizează la Bucureşti, în 9 iunie, începând cu ora 16.30, seminarul cu tema Preţuri de transfer, susţinut de lect. univ. dr. Florentin Caloian.  Seminarul se va desfăşura la sediul Filialei CECCAR Bucureşti, în Amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin Toma”. Cu această ocazie vor fi dezbătute principalele aspecte legate de dosarul preţurilor de transfer, seminarul fiind adresat atât membrilor CECCAR, cât şi specialiştilor din alte domenii.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

PNDPC: Cursuri de pregătire profesională în perioada 1-7 iunie 2016

PNDPC: Cursuri de pregătire profesională în perioada 1-7 iunie 2016

CECCAR se preocupă permanent de pregătirea profesională a membrilor săi, pentru ca aceştia să ofere servicii la cele mai înalte standarde. Astfel, prin activităţile întreprinse în acest sens, Corpul facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili la oportunităţile şi resursele necesare dezvoltării profesionale continue.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

CECCAR: Oportunități de angajare

CECCAR: Oportunităţi de angajare

Filiala Satu Mare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România oferă oportunitatea persoanelor cu studii economice superioare de a ocupa postul de Şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă. Pentru ocuparea postului sunt necesare studii superioare economice şi calitatea de expert contabil. De asemenea, candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe de operare PC, capacitate de organizare, analiză şi sinteză, dar şi abilităţi de comunicare.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Curs Inspector/referent resurse umane

Curs Inspector/referent resurse umane

Fundaţia Măreţie şi Talent, având ca scop sprijinirea eficientă şi afirmarea mai puternică a profesioniştilor din toate domeniile, prin potenţarea talentelor lor pe întreaga arie a creaţiei umane, organizează programul de perfecţionare/specializare Inspector/referent resurse umane, cu durata de 40 de ore.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Nume și creații pentru eternitate

Andy Williams, performerul muzicii live la nivel mondial

Andy Williams, performerul muzicii live la nivel mondial

Se poate afirma cu certitudine că dintre toţi marii artişti americani care au trăit şi s-au afirmat la mijlocul secolului trecut unul dintre cei mai cunoscuţi de publicul român a fost Andy Williams. Mai ales odată cu apariţia Televiziunii Române, în multe emisiuni muzicale, Andy Williams a fost o vedetă de necontestat. Bineînţeles, ne referim la persoane care au astăzi o anumită vârstă. Pentru generaţiile mai tinere se impun câteva note biografice care relevă, incontestabil, o carieră de succes binemeritat.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Breviar statistic

Tendinţe în evoluţia activităţii economice până în luna iulie

Tendinţe în evoluţia activităţii economice până în luna iulie

În cadrul anchetei de conjunctură din luna mai 2016, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni creşterea volumului producţiei (sold conjunctural +19%). Pentru activitatea de fabricare a altor produse din minerale nemetalice se va înregistra tendinţă de creştere accentuată (sold conjunctural +51%), în timp ce pentru fabricarea tutunului tendinţa va fi de scădere (sold conjunctural -39%).

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Evoluția principalilor indicatori monetari

Evoluţia principalilor indicatori monetari

Banca Naţională a României a dat publicităţii un comunicat privind evoluţia principalilor indicatori monetari la finalul celei de-a patra luni a anului. Astfel, se arată că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2016 un sold de 285,451 miliarde lei. Faţă de luna martie 2016 aceasta a crescut cu 1,7% (1,8% în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2015 masa monetară s-a majorat cu 10,8% (14,5% în termeni reali).

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Numărul autorizaţiilor de construire, în creştere

Numărul autorizaţiilor de construire, în creştere

INS informează că, în luna aprilie 2016, s‐au eliberat 3.740 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 12% faţă de luna martie 2016 şi cu 11,5% faţă de luna aprilie 2015. În primele patru luni ale anului s‐au eliberat 11.017 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,6% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Lumea în care trăim

Ziua Românilor de Pretutindeni

Ziua Românilor de Pretutindeni

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni (29 mai), preşedintele Klaus Iohannis a dat publicităţii un mesaj în care se spune, între altele: „Am cerut deja Guvernului o Foaie de Parcurs pentru a face din Diaspora o «prioritate naţională» în mod real. Astfel, nu vom irosi potenţialul românilor de peste hotare, care pot contribui la dezvoltarea României, fie întorcându-se în ţară, fie reprezentând imaginea ei în lume.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Autoritățile de la București reacționează la declarațiile președintelui Rusiei cu privire la sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu

Autorităţile de la Bucureşti reacţionează la declaraţiile preşedintelui Rusiei cu privire la sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut cele mai dure declaraţii la adresa scutului american, atrăgând atenţia că Moscova a afirmat în repetate rânduri că va lua măsuri de retorsiune, însă Washingtonul şi aliaţii săi au ignorat avertismentele. „Dacă ieri în aceste zone din România oamenii pur şi simplu nu ştiau ce înseamnă să fii în raza de acţiune, de astăzi suntem forţaţi să luăm anumite măsuri pentru a ne asigura securitatea”, a declarat Vladimir Putin la Atena într-o conferinţă de presă, organizată în comun cu premierul grec, Alexis Tsipras.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Primul summit mondial privind acțiunile umanitare

Primul summit mondial privind acţiunile umanitare

Peste 50 de lideri mondiali şi 5.000 de actori din domeniile umanitar, al dezvoltării şi politic s-au reunit la primul summit mondial privind acţiunile umanitare, care a avut loc la Istanbul, în perioada 23-24 mai, pentru a identifica modalităţi de inversare a tendinţei actuale de creştere continuă a nevoilor umanitare şi pentru a stabili măsuri prin care sistemul de ajutor internaţional să devină mai eficient.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Comentariul ediției

Nod în papură

Nod în papură

Teodor Brateş

După publicarea primelor estimări privind creşterea produsului intern brut în perioada ianuarie-martie 2016, s-au reluat confruntările de idei privind caracterul sustenabil al creşterii economice înregistrate de ţara noastră. Cei care se declară adepţii unui spor de PIB cât mai mare îi acuză pe cei care solicită temperarea ritmului drept căutători de nod în papură.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Eveniment

Muzeul Satului, opt decenii de existenţă

Muzeul Satului, opt decenii de existenţă

Alexandra Rizea

Pe tot parcursul săptămânii trecute s-au desfăşurat, la Bucureşti, manifestări dedicate împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Naţional al Satului, care poartă numele celui care l-a conceput şi i-a conturat, practic, cele dintâi dimensiuni, marele sociolog Dimitrie Gusti. Evident, nu numai „vârsta” venerabilă, o „vârstă rotundă” care fie că priveşte instituţii, fie că vizează semeni de-ai noştri, conferă aniversării despre care relatăm trăsăturile unui autentic eveniment, nu numai pentru bucureşteni, ci pentru toţi trăitorii pe pământul românesc; cred, deci, că n-ar fi greşit să spun că este vorba şi despre un eveniment important pentru ştiinţa sociologică universală.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Cariere. Drumul spre performanță

„Carierele de succes se construiesc dacă ai modele demne de urmat”

„Carierele de succes se construiesc dacă ai modele demne de urmat”

Interviu cu conf. univ. dr. Elena Diaconu, expert contabil, Filiala CECCAR Vâlcea: „Încep prin a preciza că, în anul 1985, am absolvit cursurile Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate a Universităţii din Craiova. Mi-am perfecţionat pregătirea academică prin absolvirea, în 1997, a cursurilor de contabil la Bursa de Valori Bucureşti”.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Horga Consulting – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Arad

Horga Consulting – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, filiala Arad

Excelenţa înseamnă să faci lucrurile obişnuite neobişnuit de bine.” Horga Consulting SRL este o societate profesională de expertiză contabilă, audit financiar şi consultanţă fiscală cu acoperire în zona de vest a ţării, prin cele două birouri din Arad şi Timişoara. Societatea a fost înfiinţată în anul 2011, cu scopul de a oferi servicii de calitate pe piaţa serviciilor contabile. Astăzi, în cadrul echipei Horga Consulting îşi desfăşoară activitatea 15 profesionişti contabili calificaţi ca experţi contabili, auditori financiari, evaluatori ANEVAR, consultanţi fiscali, cât şi stagiari în aceste profesii.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Expertiza și auditul afacerilor

Tratamentul avansurilor comerciale

Tratamentul avansurilor comerciale

Adriana Florina Popa

În relaţiile comerciale, clienţii le pot acorda fur­­nizorilor sume de bani cu titlu de avans, în vederea achiziţiei de bunuri sau a primirii de servicii. Din punct de vedere contabil, avansurile acordate furni­­zorilor, precum şi cele primite de la clienţi se în­re­gis­trează în contabilitate în conturi distincte. De asemenea, avansurile acordate furnizorilor de imo­bi­­li­zări se reflectă distinct de cele acordate altor fur­ni­zori.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Forumul Național al IMM-urilor și Ziua Întreprinzătorilor

Forumul Naţional al IMM-urilor şi Ziua Întreprinzătorilor

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Buzău, a organizat, la 27 mai, cea de-a XXIII-a ediţie a Forumului Naţional al IMM-urilor şi marcarea Zilei Întreprinzătorilor. Evenimentul, desfăşurat la Buzău, a avut ca teme piaţa forţei de muncă, situaţia capitalului autohton şi modalităţile de îmbunătăţire a accesării fondurilor europene.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

PwC: Investigație în rândul viitorilor lideri ai afacerilor de familie

PwC: Investigaţie în rândul viitorilor lideri ai afacerilor de familie

88% dintre reprezentanţii viitoarei generaţii de lideri ai afacerilor de familie intenţionează să întreprindă ceva deosebit pentru companiile lor, nu doar să le facă mai mari şi mai puternice, dar şi să le lanseze pe plan internaţional, să le diversifice şi să le modernizeze. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale unui recent raport realizat de compania de consultanţă şi audit PricewaterhouseCoopers (PwC).

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

În pregătire: o schemă de ajutor de stat pentru proiecte de mici dimensiuni

În pregătire: o schemă de ajutor de stat pentru proiecte de mici dimensiuni

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) lucrează, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP), la o nouă schemă de ajutor de stat pentru proiecte de mici dimensiuni, astfel încât şi investitorii care nu au forţa necesară să se asocieze la proiecte mari să poată beneficia de ajutor, a anunţat Ministrul Economiei, Costin Borc.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Fonduri europene

Managementul modern de proiect

Managementul modern de proiect

Alexandru Paru

Săptămâna care a trecut a fost dedicată IMM-urilor, în ceea ce priveşte lansarea anumitor linii de finanţare, mult aşteptate de către antreprenori, aşa cum rezultă şi din alte articole din numărul de faţă. Amintim aici lansarea Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

234 de milioane de euro, pentru primul apel POR 2014-2020 destinat microîntreprinderilor

234 de milioane de euro, pentru primul apel POR 2014-2020 destinat microîntreprinderilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat, săptămâna trecută, primul apel de proiecte pentru microîntreprinderile care vor primi finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Astfel, în perioada 27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017, se pot depune spre finanţare proiecte – prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” (...).

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Curier legislativ

MFP: Precizări legate de propunerile de modificare a Codului de procedură fiscală

MFP: Precizări legate de propunerile de modificare a Codului de procedură fiscală

Pentru o corectă informare a contribuabililor, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a formulat o serie de lămuriri legate de comunicarea actelor administrative fiscale: În prezent, Codul de procedură fiscală prevede două modalităţi de comunicare directă a actelor administrative fiscale emise pe suport hârtie respectiv: prin poştă cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire, prin remiterea actului dacă se asigură primirea sub semnătură a acestuia.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Noi reglementări la nivel comunitar privind comerțul electronic

Noi reglementări la nivel comunitar privind comerţul electronic

Comisia Europeană (CE) a prezentat, săptămâna trecută, un pachet de măsuri menite să le permită consumatorilor şi întreprinderilor să efectueze cu mai multă uşurinţă şi încredere achiziţii şi vânzări online de produse şi servicii, pe întreg teritoriul UE. Concretizând strategiile sale privind piaţa unică digitală şi piaţa unică, Comisia Europeană a prezentat un plan alcătuit din trei piloni, având drept obiectiv stimularea comerţului electronic prin abordarea problemei geoblocării, prin asigurarea unei livrări transfrontaliere de colete mai accesibile şi mai eficiente, precum şi prin promovarea încrederii consumatorilor ca urmare a îmbunătăţirii protecţiei şi a aplicării legii.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Legislație comentată

Legislaţie comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.162 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial nr. 292/18.04.2016. Ordinul prevede în detaliu drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice care sunt supuse ve­rificării situaţiei fiscale personale cu privire la impozitul pe venit, ve­rificare pre­văzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modi­fi­cările şi com­pletările ulte­rioare.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Noutăți legislative 23-27 mai 2016

Noutăţi legislative 23-27 mai 2016

În perioada 23-27 mai 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes: Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (Monitorul Oficial nr. 392/23.05.2016). Actul normativ reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Direct de la sursă

O nouă sesiune de ajutor de stat

O nouă sesiune de ajutor de stat

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a anunţat o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 11 iulie – 22 august 2016. Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

MENCS, în sprijinul părinților de preșcolari

MENCS, în sprijinul părinţilor de preşcolari

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a lansat pagina de Facebook „Pregătiţi pentru grădiniţă”, prin care doreşte să vină în sprijinul părinţilor, dar şi al tuturor celor interesaţi, în alegerea celei mai bune grădiniţe pentru copiii de vârstă preşcolară. „Grija pentru siguranţa spaţiului educaţional, dar şi pentru calitatea educaţiei, este primordială şi orice sesizare primită va fi analizată şi soluţionată de către minister, prin instituţiile din subordine sau aflate în coordonare”.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Revista presei economice

Cotele speranţei

Cotele speranţei

Editorialul din revista Capital (30 mai – 5 iunie a.c.) este consacrat speranţelor generate de evoluţia economiei româneşti în prima parte a anului. Cu precădere, autorul Ciprian Mailat se referă la timida relansare a producţiei industriale şi la speranţele pe care o asemenea dinamică le generează.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

25 de ani de la înfiinţarea primei asociaţii bancare postdecembriste

25 de ani de la înfiinţarea primei asociaţii bancare postdecembriste

Întreaga presă economică a marcat împlinirea unui sfert de secol de la crearea Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), cu ample relatări de la manifestarea dedicată evenimentului. Cea mai mare atenţie a fost acordată unor intervenţii care s-au remarcat prin refuzul de a adopta un ton festivist.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Axa timpului

Emily Dickinson – Poeta și florile din viața ei

Emily Dickinson – Poeta şi florile din viaţa ei

Andreea Cârstea

O ştire apărută în New York Times vorbeşte despre recrearea grădinii lui Emily Dickinson, Amherst. Istoricii au descoperit aşezarea conservatoare şi plantaţia de pomi fructiferi ai familiei ce ar fi crescut în livadă. Se pare că Dickinson se pricepea la grădinărit. Ea era o talentată naturalistă amatoare care se îngrijea cu atenţie de studiile ei despre lumea naturală.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Roza vânturilor

B-FIT in the Street! – patru zile de spectacole de teatru

B-FIT in the Street! – patru zile de spectacole de teatru

Contese, girafe, arlechini sau balerine gigantice şi spectacole nocturne cu jocuri de foc şi acrobaţii aeriene sau cai uriaşi vor transforma Bucureştiul într-un decor fantastic la începutul verii. Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street! va aduce în Capitală 21 de reprezentaţii, nouă ţări participante şi sute de artişti.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Revoluție în realism. Noul cinema românesc

Revoluţie în realism. Noul cinema românesc

În perioada mai-iunie 2016, la Londra se desfăşoară Revoluţie în realism. Noul cinema românesc, unul dintre cele mai mari proiecte dedicate cinematografiei româneşti realizate vreodată în Marea Britanie. Pregătit de Institutul Cultural Român din Londra în parteneriat cu British Film Institute (BFI), cu sprijinul mai multor instituţii şi organizaţii publice şi private, proiectul este menit să pună în valoare, în primul rând, creativitatea şi originalitatea „noului cinema românesc”, dar fără a pierde din vedere relaţia dintre filmele generaţiei tinere şi capodoperele deceniilor anterioare.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Expoziție Ștefan Luchian, la Muzeul Municipiului București

Expoziţie Ştefan Luchian, la Muzeul Municipiului Bucureşti

La împlinirea unui secol de la moartea lui Ştefan Luchian şi a 120 de ani de la vernisajul din 2 mai 1896 al Expoziţiei Artiştilor Independenţi, organizată sub formă de manifest faţă de Expoziţia oficială şi faţă de autorităţi şi al cărei iniţiator a fost pictorul, Muzeul Municipiului Bucureşti prezintă 9 picturi realizate de artist în diferite tehnici. Expoziţia Ştefan Luchian este găzduită de Palatul Şuţu şi poate fi vizitată până la 27 noiembrie.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Semnal editorial

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Ro­mânia organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotă­rârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

În vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale, pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc. Volumul Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, cunoscut sub denumirea de Cartea roşie, include cele mai recente versiuni consolidate ale tuturor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

  Nr. 10, 31 mai - 6 iunie 2016


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.