Ziua Naţională a Contabilului Român

La început a fost cuvântul...

Provocările prezentului și viitorului

Provocările prezentului și viitorului

Nimic nu este mai firesc în exercitarea oricărei profesii, inclusiv în expresiile ei lingvistice, decât evaluarea frecventă a prezentului și viitorului din cele mai diverse perspective. Astfel, sute de cuvinte, sintagme, propoziții și fraze conțin referiri directe și indirecte la componentele de timp ale respectivelor activități profesionale.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Agenda CECCAR

CECCAR București: Prima ediție a Balului profesiei contabile

CECCAR București: Prima ediție a Balului profesiei contabile

CECCAR Filiala București organizează, la 22 septembrie a.c., prima ediție a Balului profesiei contabile. Programul artistic, decorul adecvat evenimentului, mâncărurile alese, împreună cu participanții vor crea un tablou care cu siguranță va rămâne printre frumoasele amintiri ale celor prezenți.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

Filiala CECCAR Satu Mare organizează, la 7 octombrie a.c., un seminar pe teme de fiscalitate în care vor fi prezentate noutățile legislative din domeniu. Seminarul va avea loc la sediul filialei, în intervalul orar 10.00-14.00, și va fi susținut de lect. Magdalena Berce, șeful Serviciului Asistență contribuabili – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. 

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Mehedinți: Masă rotundă privind modificările Codului muncii

CECCAR Mehedinți: Masă rotundă privind modificările Codului muncii

Filiala CECCAR Mehedinți a organizat, la 7 septembrie a.c., o masă rotundă privind modificările apărute în ultima perioadă în domeniul legislației muncii. Au participat la întrunire membri ai filialei, inspector-șef Nicea Mergeani și inspector-șef adjunct Florin Simcea – reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), directorul executiv al CECCAR Mehedinți, Monica Moț.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Buzău: Discuții consacrate modificărilor legislative privind relațiile de muncă

CECCAR Buzău: Discuții consacrate modificărilor legislative privind relațiile de muncă

CECCAR Filiala Buzău a organizat, la 5 septembrie a.c., întrunirea cu tema Noutăți legislative privind relațiile de muncă. Au participat la eveniment reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Buzău, membri ai filialei, profesioniști care aplică prevederile Codului muncii în activitatea curentă.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP

CECCAR Filiala Dolj a organizat, la 30 august a.c., în colaborare cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Craiova, un seminar pe teme de fiscalitate. Camelia Cioroianu, șeful Biroului asistență contribuabili, și Georgeta Radu, inspector superior în cadrul aceluiași serviciu, au prezentat membrilor CECCAR calendarul declarațiilor aferent lunii septembrie, precum și detalii privind spațiul public virtual.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Gorj: Modificările aduse Codului fiscal, în atenția profesioniștilor contabili

CECCAR Gorj: Modificările aduse Codului fiscal, în atenția profesioniștilor contabili

CECCAR Filiala Gorj a organizat, la 30 august a.c., o întâlnire cu membrii, la care a participat și Teodora Vlaicu Popa, șeful Serviciului Asistență contribuabili – Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj. Modificări legislative menite să contribuie la îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele fiscale, la creșterea gradului de conformare și la simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale au stat la baza discuțiilor dintre membrii CECCAR din județul Gorj și reprezentantul AJFP.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Noutățile legislative privind munca nedeclarată, dezbătute la Satu Mare

Noutățile legislative privind munca nedeclarată, dezbătute la Satu Mare

Experți contabili și contabili autorizați din Satu Mare au participat, la 30 august a.c., la o dezbatere consacrată modificărilor recente aduse Codului muncii, găzduită de filiala CECCAR. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă a discutat cu profesioniștii contabili cu privire la aplicarea corectă a noilor prevederi legislative (...)

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Sălaj: Dezbateri pe tema noii forme a Codului muncii

CECCAR Sălaj: Dezbateri pe tema noii forme a Codului muncii

Codul muncii actualizat a fost tema seminarului organizat de CECCAR Sălaj la sediul filialei, la sfârșitul lunii august, la care au participat atât experți contabili și contabili autorizați, cât și specialiști din alte domenii. Reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj – Mariana Pop, consilier, și Luminița Nemeș, inspector-șef, au abordate subiecte de interes cu privire la forma actuală a Codului muncii și la modalitățile corecte de aplicare a reglementărilor în vigoare.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Curier legislativ

Legislație comentată

Legislație comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, pu­blicată în Monitorul Oficial nr. 548/12.07.2017

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

ANAF propune introducerea Formularului 110 pentru facilitarea restituirii sumelor din impozitul pe venit reţinute în plus la sursă

ANAF propune introducerea Formularului 110 pentru facilitarea restituirii sumelor din impozitul pe venit reținute în plus la sursă

Agenția Națională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice proiectul Formularului 110 – Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă. Introducerea formularului urmărește remedierea situațiilor în care plătitorul de venit a reținut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat și pentru facilitatea restituirii acestor sume.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Un nou calendar pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic

Un nou calendar pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic

Calendarul introducerii caselor de marcat echipate cu jurnal electronic în locul aparatelor dotate cu role jurnal pe suport de hârtie se modifică pentru companiile mari și mijlocii, însă se menține termenul pentru contribuabilii mici și, totodată,  termenul final de implementare pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat noi, care este 1 august 2018. Măsurile au fost stabilite printr-o Ordonanță adoptată de Guvern.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Demersuri pentru îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele fiscale

Demersuri pentru îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele fiscale

O serie de modificări care contribuie la îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele fiscale, la creșterea gradului de conformare și la simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale au fost luate de Guvern, printr-o Ordonanță de modificare și completare a Codului de procedură fiscală.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Vor fi înfiinţate centre comunitare de învățare permanentă

Vor fi înființate centre comunitare de învățare permanentă

Guvernul a aprobat, prin hotărâre, procedura de constituire și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, instituții care vor contribui la îmbunătățirea continuă a calificării profesionale, potrivit cerințelor mediului de afaceri și în acord cu programele europene de educație pe tot parcursul vieții.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificate și completate de Guvern

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificate și completate de Guvern

Guvernul a modificat, printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013. Actul normativ reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificată Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Modificări în acordarea rentei viagere agricole

Modificări în acordarea rentei viagere agricole

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 699 Ordinul 296/2.327 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Rentă viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (...)

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Măsuri pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității de turism. A fost creată funcția de atașat de turism

Măsuri pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității de turism. A fost creată funcția de atașat de turism

Atașatul de turism, o nouă funcție care se înființează în cadrul Ministerului Turismului, va asigura reprezentarea României în străinătate, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor de profil, precum și a formelor de turism autohtone. Aceasta reprezintă una dintre măsurile aprobate de Executiv, prin modificarea și completarea OG nr. 58/1998, pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității de turism în România.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Noi reglementări privind garantarea serviciilor turistice

Noi reglementări privind garantarea serviciilor turistice

Executivul a adoptat, prin ordonanță, o serie de măsuri în domeniul turismului menite să contribuie, pe de o parte, la protecția turiștilor, iar pe de altă parte, la întărirea disciplinei în materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice. „Măsura răspunde cerințelor pieței, precum și celor ale Comisiei Europene, prin transpunerea noilor norme în domeniu”, precizează Guvernul, într-un comunicat.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Registrul unic al operatorilor economici, al capacităților de producție și servicii în domeniul apărării naționale

Registrul unic al operatorilor economici, al capacităților de producție și servicii în domeniul apărării naționale

Executivul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, potrivit cărora operatorii economici autorizați să desfășoare activități legate de realizarea produselor militare, sensibile și strategice sau a serviciilor aferente acestora vor fi înscriși – pe baza unei autorizații emise de Ministerul Economiei – într-un registru unic clasificat, organizat și administrat de ministerul de resort, prin direcția de specialitate.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Conectarea la era digitală

A fost lansată platforma de mentorat ProME – PROfessional Intergenerational Cooperation and MEntoring

A fost lansată platforma de mentorat ProME – PROfessional Intergenerational Cooperation and MEntoring

Compania SIVECO a anunțat lansarea, pe piața din România, a platformei de mentorat ProME, care facilitează comunicarea și colaborarea între diferite generații profesionale, oferind persoanelor mai în vârstă posibilitatea de a  împărtăși tinerilor din experiența lor profesională.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

IGPR: Peste 150 de firme româneşti din comerţul exterior, victimele unor fraude informatice

IGPR: Peste 150 de firme românești din comerțul exterior, victimele unor fraude informatice

Peste 150 de firme românești care desfășoară activități de comerț exterior și efectuează frecvent plăți electronice către firme din străinătate au fost în ultimul an victimele unor complexe fraude informatice, potrivit News.ro. De asemenea, partenerii din străinătate ai acestor societăți au avut toate sistemele informatice compromise, în urma acestor atacuri.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Internet & Mobile World, ediția a VI-a

Internet & Mobile World, ediția a VI-a

Cea de-a VI-a ediție Internet & Mobile World (IMWorld) va avea loc în zilele de 4 și 5 octombrie a.c., la Romexpo, unde, pe cele șase scene ale evenimentului, vor fi prezenți peste 140 de speakeri. Potrivit unui comunicat de presă emis de organizatori, evenimentul se va bucura de prezența a peste 8.500 de vizitatori.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

YouTube are un nou design, un nou logo şi noi facilităţi

YouTube are un nou design, un nou logo și noi facilități

YouTube primește un design nou și, pentru prima oară în ultimii 12 ani, schimbă logoul, informează News.ro. Cel mai important site de conținut video și-a păstrat logoul din 2005, când a fost lansat, și a fost păstrat de Google după ce l-a achiziționat în 2006. Modificarea logoului este simplă, dar semnificativă. Bula roșie a fost mutată de pe cuvântul Tube și a fost transformată într-un buton care reprezintă funcția Play.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Wal-Mart-Google – asociere pentru comenzi vocale online

Wal-Mart-Google – asociere pentru comenzi vocale online

Wal-Mart Stores se asociază cu Google, divizie a grupului Alphabet, pentru a intra pe piața cumpărăturilor online prin comenzi vocale, relatează Reuters, potrivit News.ro. Potrivit aceleiași surse, în urma asocierii, Google va oferi sute de mii de produse comercializate de Wal-Mart pe platforma controlată vocal – Google Assistant, de la sfârșitul lunii septembrie, a anunțat recent directorul pentru comerț electronic al retailerului american, Marc Lore, într-o postare pe blog.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Comentariul ediției

Managerii, faţă-n faţă cu ziua de mâine

Managerii, față-n față cu ziua de mâine

Teodor Brateș

Chiar dacă, lună de lună, se publică ancheta de conjunctură derulată de ani buni de Institutul Național de Statistică (INS), de fiecare dată există motive speciale care determină manifestarea unui interes deosebit față de modul în care respondenții manageri simt ceea ce se numește „pulsul economiei”.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Eveniment

Doamna Goetz la București. Cine ne-a fost oaspete?

Doamna Goetz la București. Cine ne-a fost oaspete?

Alexandra Rizea

În zilele finalului de august a.c., lumea artiștilor vizuali din țara noastră (denumirea de „artist vizual” a înlocuit-o, în ultimii ani, pe cea de „artist plastic”) a fost puternic marcată de vizita la București a doamnei Ingvild Goetz. De mulți ani, doamna Goetz se află în Top 10 Mondial al colecționarilor de artă.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Pledez pentru munca de calitate, generatoare de maximă satisfacție, atât a profesionistului contabil, cât și a clientului”

„Pledez pentru munca de calitate, generatoare de maximă satisfacție, atât a profesionistului contabil, cât și a clientului”

Interviu cu ec. Sebastian Dumitru Popa, președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău: „Aș începe cu răspunsul la partea a doua a întrebării. Eu sunt absolvent de liceu silvic. M-am pregătit, cum s-ar spune, pentru o altfel de viață profesională, pentru un alt tip de activitate. Însă, n-a fost să fie așa! Acum, nici nu mai știu dacă mi-ar fi plăcut la fel de mult să fiu silvicultor. Viața m-a îndreptat spre profesia contabilă, pe care o consider nobilă, și nu-mi regret alegerea.”

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Analize și sinteze

Insolvențele, la nivelul minim din ultimul deceniu

Insolvențele, la nivelul minim din ultimul deceniu

Coface a dat publicității rezultatele unei ample analize referitoare la dinamica insolvențelor din țara noastră. Prima constatare este aceea că numărul insolvențelor din primul semestru al anului 2017 este similar cu cel al anului trecut, și anume 4.442 de proceduri noi. În schimb, numărul companiilor cu cifra de afaceri de peste 1 milion euro care au intrat în insolvență în intervalul analizat a crescut cu aproape 20%, ajungând la 180 de firme.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Abordări teoretice și practice privind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat – partea a II-a –

Abordări teoretice și practice privind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat – partea a II-a –

Lucian Cernușca

Articolul urmărește să pună în evidență o serie de abordări teoretice și practice pri­vind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit și cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Ra­por­tare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Evidența evenimentelor ulterioare datei bilanțului

Evidența evenimentelor ulterioare datei bilanțului

Claudia Grigore

O importanță deosebită trebuie acordată evenimentelor, indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nefavorabile, care apar între data închiderii unui exercițiu financiar și data autorizării situațiilor financiare și care furnizează informații suplimentare referi­toa­re la perioada raportată față de cele cunoscute la data bilanțului, deoarece gene­rează ajustări ale situațiilor financiare. Aceste evenimente vor face obiectul articolului de față.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Drumul spre performanță. Inovarea în IMM-uri: percepții, realități, perspective

Drumul spre performanță. Inovarea în IMM-uri: percepții, realități, perspective

După cum se știe, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) publică, anual, rezultatele unei investigații de amploare bazate exclusiv pe metodologii științifice – Carta Albă a IMM-urilor din România. Ediția din acest an a studiului (despre a cărei lansare publicația noastră a relatat recent) acordă o importanță specială activității de inovare.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-urile IMM

Oportunități de finanțare pentru start-up-urile IMM

CEC Bank a anunțat lansarea Pachetului Start-Up IMM, destinat persoanelor juridice care se încadrează în categoria start-up și sunt înființate de maximum 12 luni de la data solicitării pachetului. Potrivit reprezentanților băncii, pachetul beneficiază de documentație simplificată și costuri competitive și include următoarele produse și servicii (...)

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Direct de la sursă

Se înfiinţează Direcția generală de programare economică în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză

Se înființează Direcția generală de programare economică în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză

În cadrul Comisiei Naționale de Prognoză (CNP) va fi înființată Direcția generală de programare economică, care va realiza analize de impact și de fundamentare a orientărilor strategice și politicilor publice ale României, potrivit unei ordonanțe adoptate de Guvern, act normativ despre al cărui proiect CECCAR Busines Magazine a informat într-un număr anterior.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

În dezbatere publică, proiectul de lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. (FSDI)

În dezbatere publică, proiectul de lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. (FSDI)

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind înființarea FSDI, elaborat împreună cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, consultând, totodată, reprezentanți ai altor instituții publice, în cadrul unui grup de lucru și al unei comisii interministeriale aprobate în acest sens de Guvern.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2018-2019

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2018-2019

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională (American Councils for International Education) și de Ministerul Educației Naționale, invită liceenii cu cetățenie română să participe la programul Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2018-2019.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Breviar statistic

Populația rezidentă s-a diminuat în 2016 cu 122.000 de persoane

Populația rezidentă s-a diminuat în 2016 cu 122.000 de persoane

La 1 ianuarie 2017, populația rezidentă a României (care cuprinde totalitatea persoanelor – cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie – care au reședința obișnuită în România, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni) a fost de 19,638 milioane persoane, în scădere cu 122.000 față de 1 ianuarie 2016, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Rata șomajului în formă ajustată sezonier, 5,2% în iulie

Rata șomajului în formă ajustată sezonier, 5,2% în iulie

În luna iulie 2017, rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 5,2%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare față de cea înregistrată în luna precedentă (5%), potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Rata șomajului la bărbați a fost cu 2,3 puncte procentuale mai mare decât la femei.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur), 38,620 miliarde euro la 31 august 2017

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur), 38,620 miliarde euro la 31 august 2017

Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) se situau la nivelul de 34,955 miliarde euro la 31 august 2017, față de 34,636 miliarde euro la finalul lunii anterioare, potrivit informațiilor publicate de BNR. În cursul lunii au avut loc următoarele operațiuni: (...)

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Indicatori monetari – iulie 2017: soldul creditului neguvernamental, 227,969 miliarde lei; depozitele în lei ale persoanelor fizice – 107,716 miliarde lei

Indicatori monetari – iulie 2017: soldul creditului neguvernamental, 227,969 miliarde lei; depozitele în lei ale persoanelor fizice – 107,716 miliarde lei

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în iulie 2017 cu 0,5% (0,2% în termeni reali) față de luna anterioară, până la nivelul de 227,969 miliarde lei, potrivit Băncii Naționale a României (BNR). Creditul în lei s-a majorat cu 1,3% (1% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,7% (exprimat în euro, a scăzut cu 0,8%).

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Fonduri europene

Măsuri pentru simplificarea accesului la fondurile europene

Măsuri pentru simplificarea accesului la fondurile europene

Guvernul a modificat OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Potrivit Executivului, demersul are ca scop accelerarea absorbției de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaționale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă).

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CE: Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru România a fost ajustat şi au fost extinse categoriile de beneficiari eligibili

CE: Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru România a fost ajustat și au fost extinse categoriile de beneficiari eligibili

Comisia Europeană (CE) a adoptat propunerea de modificare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru România. „Modificările programului operațional vizează o serie de ajustări tehnice, menite a clarifica aspecte de eligibilitate în cadrul  unor axe prioritare, pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor”, a declarat comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Piața de capital

Valoarea companiilor românești listate la bursă a crescut cu 8 miliarde de euro în patru ani

Valoarea companiilor românești listate la bursă a crescut cu 8 miliarde de euro în patru ani

Bursa de Valori București (BVB) informează, într-un comunicat, că valoarea de piață a tuturor companiilor listate la BVB a crescut semnificativ în ultimii patru ani. Astfel, companiile românești și străine listate la BVB la finalul lunii iulie 2013 aveau o capitalizare cumulată de 23,2 miliarde de euro. De atunci și până la 31 iulie 2017, capitalizarea lor totală a urcat cu 53%, până la 35,5 miliarde de euro.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Lumea în care trăim

Studiu: Agricultura a contribuit la încălzirea globală aproape la fel de mult ca defrişările

Studiu: Agricultura a contribuit la încălzirea globală aproape la fel de mult ca defrișările

Agricultura a contribuit la schimbările climatice aproape la fel de mult ca defrișările, prin intensificarea încălzirii globale, potrivit unei cercetări americane care a măsurat cantitatea de carbon preluată din sol prin cultivarea acestuia, relatează Reuters, citată de News.ro. Aproximativ 133 de milioane de tone de carbon au fost înlăturate până la o adâncime de doi metri de pe suprafața Pământului, în ultimele două secole, prin agricultură, ritm care s-a intensificat, se arată în studiul prezentat de PNAS, o publicație a Academiei Naționale de Științe.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Roza vânturilor

Clădirea Primăriei Capitalei va deveni obiectiv turistic

Clădirea Primăriei Capitalei va deveni obiectiv turistic

Clădirea Primăriei Capitalei va deveni obiectiv turistic, putând fi vizitată atât de turiști, cât și de bucureșteni, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate, menționează News.ro.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Publicații de specialitate

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaționale de Raportare Financiară. Publicațiile Contabilitate și raportare financiară (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediția amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și al Interpretărilor SIC și IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Semnal editorial

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.