La început a fost cuvântul...

Solidaritatea și virtuțile comunicării

Solidaritatea şi virtuţile comunicării

Mai ales în împrejurările actuale este extrem de important să se enunţe şi să se concretizeze teme de cel mai larg interes public, astfel încât să fie inteligibile şi percutante, inclusiv prin respectarea exigenţelor impuse de regulile lingvistice şi de principiile logice. Este, însă, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Curier legislativ

ANAF: Proiect de ordin privind aprobarea formularului pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere

ANAF: Proiect de ordin privind aprobarea formularului pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat luni, 4 mai a.c., proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

HG nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020, Partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului (HG) nr. 326/2020 privind modificarea şi completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 110/2017 privind Programul ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

MFP: Aplicarea unor măsuri fiscale adoptate pe perioada stării de urgență

MFP: Aplicarea unor măsuri fiscale adoptate pe perioada stării de urgenţă

Ministerul Finanţelor Publice a emis vineri, 24 aprilie a.c., un comunicat de presă privind aplicarea unor măsuri fiscale adoptate pe perioada stării de urgenţă. Informaţii despre declararea obligaţiilor fiscale aferente indemnizaţiilor de şomaj tehnic au fost prezentate şi joi, 23 aprilie, într-un articol publicat în revista noastră, conţinând precizări ale MFP şi ANAF, rezultate în urma discuţiilor cu reprezentanţii CECCAR.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Șomaj tehnic – Declarația 112

Şomaj tehnic – Declaraţia 112

Precizări privind declararea şi plata obligaţiilor fiscale aferente indemnizaţiilor de şomaj tehnic, rezultate ca urmare a discuţiilor cu reprezentanţii ANAF. Potrivit art. XI alin. (7) din OUG nr. 30/2020 cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată şi declarare a obligaţiilor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Monografie contabilă și precizări de natură fiscală. Înregistrările specifice bonificației primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor

Monografie contabilă şi precizări de natură fiscală. Înregistrările specifice bonificaţiei primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit şi a celui pe veniturile microîntreprinderilor

Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor şi are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent. În această perioadă dificilă pentru multe societăţi comerciale, sprijinul venit din partea autorităţilor fiscale prin adoptarea ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

S-au aprobat criteriile de stabilire a federațiilor sportive naționale și cluburilor sportive care beneficiază de măsuri de amânare la plată a serviciilor de utilități sau a chiriei

S-au aprobat criteriile de stabilire a federaţiilor sportive naţionale şi cluburilor sportive care beneficiază de măsuri de amânare la plată a serviciilor de utilităţi sau a chiriei

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În Monitorul Oficial nr. 327 din 22 aprilie 2020 s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

OPANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

OPANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În noaptea dinspre 21 spre 22 aprilie a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 325/2020 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Printr-un nou ordin, publicat în Monitorul Oficial în data de 21 aprilie 2020, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat formularul 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat. Este vorba despre Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea şi completarea ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Expertiza și auditul afacerilor

Organizarea contabilității în cadrul entităților din domeniul producției (II)

Organizarea contabilităţii în cadrul entităţilor din domeniul producţiei (II)

CECCAR

Rezumat: Producţia este activitatea care susţine o dezvoltare durabilă a societăţii, motiv pentru care organizarea riguroasă a contabilităţii reprezintă un obiectiv important al managerului oricărei firme care activează în domeniu. În acest articol prezentăm aspecte relevante cu privire ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Considerații privind tratamentul contabil aplicat investițiilor imobiliare (II)

Consideraţii privind tratamentul contabil aplicat investiţiilor imobiliare (II)

CECCAR

Articolul prezintă teoretic şi practic aspecte referitoare la tratamentul contabil privind investiţiile imobiliare, potrivit reglementărilor contabile din România, atât cele care pun în practică prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013, cât şi cele conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Astfel, sunt tratate recunoaşterea şi evaluarea iniţială a investiţiilor imobiliare, evaluarea după recunoaştere – modelul bazat pe cost şi cel bazat pe valoarea justă, transferul şi cedarea acestora. În unele cazuri este prezentat şi tratamentul fiscal potrivit reglementărilor fiscale din ţara noastră

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Declarația unică aferentă anului 2020

Declaraţia unică aferentă anului 2020

CECCAR

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 prezintă modelul, conţinutul şi modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Prin intermediul acestui formular, persoanele fizice declară impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul 2019, precum şi impozitul pe veniturile estimate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul 2020. Declaraţia unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care obţin, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal, precum şi de persoanele fizice care nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Articolul prezintă exemplificări referitoare la modalitatea de completare a declaraţiei unice şi mecanismul impozitării veniturilor şi contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice care realizează alte venituri decât cele de natură salarială.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Direct de la sursă

Proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ vine în sprijinul societății în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19. 105 noi locuri de muncă vor fi create

Proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ vine în sprijinul societăţii în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19. 105 noi locuri de muncă vor fi create

Toate statele lumii se confruntă, în contextul pandemiei de COVID-19, cu o contracţie semnificativă a activităţii economice. Răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivel mondial a adus o serie de modificări semnificative în societate, România fiind afectată şi ea. Sistarea parţială sau totală ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Solicitările pentru șomaj tehnic aferente lunii aprilie, exclusiv pe platforma www.aici.gov.ro

Solicitările pentru şomaj tehnic aferente lunii aprilie, exclusiv pe platforma www.aici.gov.ro

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă că începând cu data de 1 mai a.c. solicitările de sprijin pentru şomaj tehnic aferente lunii aprilie se vor efectua exclusiv pe platforma www.aici.gov.ro. Cele două ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 27 aprilie 2020

Noutăţi fiscale europene din Buletinul de ştiri ETAF – 27 aprilie 2020

La 20 Aprilie a.c., zece asociaţii din sectorul financiar au trimis o scrisoare către Comisarul Paolo Gentiloni în care solicită amânarea obligaţiilor de raportare a informaţiilor privind plăţile transfrontaliere până în 2021. DAC6 (Directiva UE 822/2018) a fost aprobată în martie 2018 şi prevede ca intermediarii fiscali să raporteze toate schemele de planificare fiscală transfrontalieră agresivă proiectate către autorităţile fiscale.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Violeta Alexandru: Încurajăm angajații care au fost chemați la muncă de angajatori pe perioada șomajului tehnic să sesizeze Inspectoratele Teritoriale de Muncă

Violeta Alexandru: Încurajăm angajaţii care au fost chemaţi la muncă de angajatori pe perioada şomajului tehnic să sesizeze Inspectoratele Teritoriale de Muncă

Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a făcut vineri, 24 aprilie a.c., o declaraţie de presă cu privire la persoanele sprijinite prin şomaj tehnic în perioada 16-31 martie a.c. Potrivit declaraţiilor, un bilanţ intermediar aferent perioadei amintite arată că peste 600.000 de români au fost ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Florin Cîțu: Platforma IMM Invest România va fi funcțională de marți, 28 aprilie

Florin Cîţu: Platforma IMM Invest România va fi funcţională de marţi, 28 aprilie

Luni, 27 aprilie a.c., ministrul finanţelor publice, Florin Cîţu, a anunţat pe pagina sa de Facebook că începând de marţi, 28 aprilie, ora 9.00, platforma IMM INVEST România va fi funcţională şi „toţi cei care doresc să beneficieze de linii de credit pentru investiţii/capital de lucru ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Sondaj CNIPMMR: 30% dintre antreprenori estimează o diminuare a cifrei de afaceri cu peste 70% în urma instituirii stării de urgenţă

Sondaj CNIPMMR: 30% dintre antreprenori estimează o diminuare a cifrei de afaceri cu peste 70% în urma instituirii stării de urgenţă

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat, în perioada 14-21 aprilie, un sondaj cu privire la efectele muncii la domiciliu şi necesitatea reîntoarcerii personalului în unităţile de producţie. Demersul şi-a propus să analizeze modul în ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Un nou instrument pentru susținerea digitalizării afacerilor românești: platforma online Google pentru IMM-uri

Un nou instrument pentru susţinerea digitalizării afacerilor româneşti: platforma online Google pentru IMM-uri

Google a lansat un site cu instrumente şi consultanţă gratuite pentru întreprinderile mici şi mijlocii, sub numele „Google pentru IMM-uri” şi disponibil la adresa: www.events.withgoogle.com. „Noua platformă, care are şi suportul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Breviar statistic

În 2019, populația activă a României era de 9,033 milioane de persoane

În 2019, populaţia activă a României era de 9,033 milioane de persoane

În anul 2019, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,0 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

În primele două luni, deficitul de cont curent a atins 325 milioane euro, iar datoria externă a crescut cu 4,748 miliarde euro

În primele două luni, deficitul de cont curent a atins 325 milioane euro, iar datoria externă a crescut cu 4,748 miliarde euro

În perioada ianuarie-februarie 20209, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 325 milioane euro, comparativ cu 176 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2019, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). În structură, balanţa bunurilor a consemnat ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

ANCPI: Peste 48.300 tranzacții imobiliare, în luna martie

ANCPI: Peste 48.300 tranzacţii imobiliare, în luna martie

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunţat că, în luna martie, au fost vândute, la nivelul întregii ţări, 48.379 de imobile, cu 1.192 mai puţine faţă de luna februarie 2020. Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul contractelor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,2% în martie

Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,2% în martie

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a fost de 0,7% în martie, în scădere comparativ cu 1,2% luna precedentă, şi de 1,2% în Uniunea Europeană, de asemenea, în declin faţă de 1,6% în luna anterioară, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), informează Agerpres. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Conectarea la era digitală

SRI avertizează asupra unei campanii malware de furt de credențiale bancare

SRI avertizează asupra unei campanii malware de furt de credenţiale bancare

Serviciul Român de Informaţii (SRI) avertizează, printr-un comunicat, că în contextul asociat pandemiei de SARS-CoV-2 a fost identificată o campanie de distribuire de malware care vizează furtul de credenţiale bancare de pe terminalele mobile ale utilizatorilor. Potrivit ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Platformă globală privind gestionarea crizei din educație provocată de COVID-19

Platformă globală privind gestionarea crizei din educaţie provocată de COVID-19

UNICEF şi compania Microsoft au anunţat extinderea unei platforme educaţionale globale pentru a permite copiilor şi tinerilor afectaţi de COVID-19 să continue să studieze acasă. „Paşaportul educaţional este rezultatul unui parteneriat încheiat între UNICEF, Microsoft şi Universitatea Cambridge, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Visa: Recomandări pentru cumpărături online în siguranță

Visa: Recomandări pentru cumpărături online în siguranţă

Valoarea medie a unei tranzacţii online cu cardurile Visa din România a crescut cu 10% în martie faţă de aceeaşi perioadă din 2019, a anunţat compania de tehnologii digitale de plată. „Cele mai mari creşteri ale tranzacţiilor online au putut fi observate în cazul restaurantelor (+524%), ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Roza vânturilor

O nouă emisiune de mărci poștale, având ca temă Aviația – Aeromfila 2020

O nouă emisiune de mărci poştale, având ca temă Aviaţia – Aeromfila 2020

Romfilatelia a introdus în circulaţie, la 23 aprilie, emisiunea de mărci poştale Aeromfila 2020, având ca temă Aviaţia. Iniţiativa a avut loc în contextul împlinirii a 100 de ani de când, la iniţiativa diplomatului Nicolae Titulescu, în timpul Conferinţei de la Trianon - la 23 aprilie 1920 ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Comisia Europeană: Indicaţiile geografice reprezintă un tezaur european în valoare de 75 miliarde euro

Comisia Europeană: Indicaţiile geografice reprezintă un tezaur european în valoare de 75 miliarde euro

Produsele agroalimentare şi băuturile protejate de Uniunea Europeană ca „indicaţii geografice” (IG) reprezintă o valoare a vânzărilor de 74,76 miliarde de euro, se arată într-un studiu publicat de Comisia Europeană, citat de Agerpres. Peste o cincime din această sumă provine din exporturile ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Fotografia de presă a anului: Straigh Voice, a japonezului Yasuyoshi Chiba

Fotografia de presă a anului: Straigh Voice, a japonezului Yasuyoshi Chiba

Organizaţia World Press Photo a anunţat rezultatele celei de-a 63-a ediţii anuale a concursului pe care îl dedică fotografiei de presă. Juriul competiţiei a declarat imaginea surprinsă de japonezul Yasuyoshi Chiba, „Straigh Voice”, drept Fotografia de presă a anului, informează Mediafax. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Berea ar putea să îşi piardă efervescenţa deoarece pandemia reduce livrările de CO2

Berea ar putea să îşi piardă efervescenţa deoarece pandemia reduce livrările de CO2

Diminuarea livrărilor de dioxid de carbon de la instalaţiile de producţia a etanolului a dat naştere la îngrijorări cu privire la apariţia unei crize de aprovizionare cu bere, băuturi răcoritoare şi apă minerală în SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres. Berarii şi producătorii de ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Document

Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

După cum am mai anunţat, Comisia Europeană, în cooperare cu preşedintele Consiliului European, a prezentat o foaie de parcurs europeană pentru ridicarea treptată a măsurilor de izolare luate în urma pandemiei cauzate de coronavirus. Potrivit reprezentanţilor Executivului comunitar, „revenirea ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Comentariul ediției

Cei trei „R” esențiali: Regândire, Relaxare, Relansare

Cei trei „R” esenţiali: Regândire, Relaxare, Relansare

Teodor Brateş

Dorinţa firească de a se reveni la normal în toate componentele vieţii personale, familiale şi publice, în toate sferele de activitate, a adus în prim-planul preocupărilor cei trei R esenţiali – Regândire, Relaxare, Relansare. În condiţiile actuale, cele trei obiective au, deopotrivă, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Cariere. Drumul spre performanță

„Cunoașterea permanentă a realităților economice, a legislației, capacitatea de a anticipa efectele actului managerial al clienților – cerințe de bază ale profesiei noastre”

„Cunoaşterea permanentă a realităţilor economice, a legislaţiei, capacitatea de a anticipa efectele actului managerial al clienţilor – cerinţe de bază ale profesiei noastre”

Interviu cu dr. ec. Ion Stroescu, vicepreşedinte al Consiliului Filialei CECCAR Vâlcea: „ Am absolvit cursurile Facultăţii de Planificare şi Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1981. În anii 1981-1985 am lucrat ca economist la IUA Slatina, iar în perioada 1986-1995 ca economist, şef serviciu aprovizionare, desfacere şi transporturi, respectiv director comercial la Întreprinderea nr. 3 Băbeni – Uzina Mecanică Băbeni.”

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Eveniment

Farmecul discret al normalității

Farmecul discret al normalităţii

Alexandra Rizea

Ceea ce, până nu demult, reprezenta o simplă, o banală obişnuinţă, a căpătat, în prezent, semnificaţia unor adevărate evenimente. Bunăoară, mii şi mii de oameni treceau zilnic pe lângă diverse zone şi puncte turistice (parcuri, edificii arhitecturale de excepţie, monumente istorice, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Analize și sinteze

Studiu: Măsurile de izolare ar putea afecta un sfert dintre locurile de muncă în Europa

Studiu: Măsurile de izolare ar putea afecta un sfert dintre locurile de muncă în Europa

Aproximativ 60 de milioane de lucrători europeni vor avea locurile de muncă afectate de măsurile de izolare impuse de majoritatea ţărilor europene, de la scăderea salariilor şi până la concedieri, indică un studiu publicat de Institutul Global McKinsey (MGI), transmite AFP, citată de Agerpres. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Studiu: Piaţa spaţiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021

Studiu: Piaţa spaţiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021

Un sfert dintre chiriaşii din piaţa de birouri se aşteaptă să îşi reia activitatea începând cu luna mai, în timp ce peste două treimi (67%) cred că acest lucru se va întâmpla pe perioada verii, relevă un studiu publicat de agenţia de consultanţă imobiliară Colliers International, citat ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Lumea în care trăim

ACEA: Vânzările auto în Europa au scăzut cu 51,8% în martie, din cauza pandemiei

ACEA: Vânzările auto în Europa au scăzut cu 51,8% în martie, din cauza pandemiei

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au scăzut cu 51,8% în martie, în urma restricţiilor impuse pentru limitarea extinderii pandemiei de COVID-19, a anunţat Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citată de Reuters, informează ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

UE, principalul donator mondial de asistență oficială pentru dezvoltare, cu 75,2 miliarde de euro în 2019

UE, principalul donator mondial de asistenţă oficială pentru dezvoltare, cu 75,2 miliarde de euro în 2019

Conform cifrelor preliminare publicate de Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (CAD) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD) colectivă din partea Uniunii Europene şi a statelor sale membre s-a ridicat la 75,2 miliarde de ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Vânzările online continuă să crească pentru companiile din Uniunea Europeană

Vânzările online continuă să crească pentru companiile din Uniunea Europeană

Companiile din Uniunea Europeană sunt din ce în ce mai dependente de vânzările online, cu scopul de a-şi maximiza profiturile, iar în 2018 aproximativ 17% din firmele din UE au raportat vânzări online de cel puţin 1% din cifra lor de afaceri, un procentaj similar cu cel din 2016 şi 2017, dar ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Raport: Consumul de vin în UE ar urma să scadă la 108 milioane hectolitri anul acesta, din cauza restricţiilor pentru stoparea pandemiei

Raport: Consumul de vin în UE ar urma să scadă la 108 milioane hectolitri anul acesta, din cauza restricţiilor pentru stoparea pandemiei

Pandemia de coronavirus (Covid-19) provoacă dificultăţi fără precedent pentru sectorul agroalimentar al UE. Acest sector răspunde şi se adaptează noilor circumstanţe cu eficienţă, susţinut de măsurile adoptate de Comisia Europeană, se arată într-un raport publicat de Executivul comunitar, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

FMI: Coronavirusul va paraliza economia Asiei, o premieră în ultimii 60 de ani

FMI: Coronavirusul va paraliza economia Asiei, o premieră în ultimii 60 de ani

Economia Asiei va înregistra o creştere zero în acest an, pentru prima dată în ultimii 60 de ani, a apreciat Fondul Monetar Internaţional, într-un raport referitor la regiunea Asia-Pacific, informează Reuters, citată de Agerpres. Chiar dacă stagnarea preconizată de FMI pentru regiunea Asia-Pacific ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Austria a închis toate termocentralele pe bază de cărbune

Austria a închis toate termocentralele pe bază de cărbune

Austria a închis, la mijlocul lunii aprilie a.c., ultima sa termocentrală care funcţiona pe bază de cărbune, o etapă simbolică în strategia acestei ţări care intenţionează ca, în anul 2030, să producă întreaga energie electrică din surse regenerabile, transmite AFP, citată de Agerpres. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

PAM: Numărul global al persoanelor afectate de foamete s-ar putea dubla din cauza pandemiei

PAM: Numărul global al persoanelor afectate de foamete s-ar putea dubla din cauza pandemiei

Numărul persoanelor afectate de nesiguranţă alimentară acută ar putea să se dubleze în acest an şi să ajungă la 265 de milioane din cauza efectelor economice negative provocate de pandemia de COVID-19, potrivit unui raport publicat de Programul Alimentar Mondial (PAM), o agenţie specializată ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Publicații de specialitate

Ghid privind raportarea financiară în cazul entităților care aplică IFRS, în contextul crizei generate de coronavirus

Ghid privind raportarea financiară în cazul entităţilor care aplică IFRS, în contextul crizei generate de coronavirus

În România, doar anumite entităţi pot utiliza în contabilitatea curentă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Printre acestea se numără societăţile listate pe o piaţă reglementată, instituţiile de credit, societăţile de asigurare, anumite companii cu capital de ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid privind raportarea financiară conform reglementărilor contabile naționale, în contextul crizei generate de coronavirus

Ghid privind raportarea financiară conform reglementărilor contabile naţionale, în contextul crizei generate de coronavirus

Ceea ce ar fi putut fi un caz izolat generat de un virus inedit s-a transformat în câteva luni într-o criză globală care atinge aproape fiecare latură a vieţii moderne. Rapiditatea cu care s-a răspândit la nivel mondial este generată, în mare măsură, de complexitatea şi interdependenţa ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Un nou ghid destinat profesioniștilor contabili, lansat de CECCAR: Expertul contabil – Facilități, oportunități și bune practici pentru continuarea activității profesionale în contextul crizei de coronavirus

Un nou ghid destinat profesioniştilor contabili, lansat de CECCAR: Expertul contabil – Facilităţi, oportunităţi şi bune practici pentru continuarea activităţii profesionale în contextul crizei de coronavirus

Conştienţi de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniştii contabili membri ai CECCAR, suntem în prima linie în lupta cu efectele economice ale coronavirusului, pentru identificarea soluţiilor de refacere rapidă a clienţilor noştri. Înainte de toate, însă ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid privind măsurile fiscale adoptate în contextul crizei generate de coronavirus

Ghid privind măsurile fiscale adoptate în contextul crizei generate de coronavirus

În această perioadă dificilă pentru noi toţi, sprijinul venit din partea autorităţilor fiscale prin adoptarea de măsuri economice şi fiscal-bugetare este foarte important. Ce măsuri procedural-fiscale de susţinere avem, însă, la dispoziţie în acest interval în care lupta împotriva efectelor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Optimizarea costurilor salariale în contextul crizei de COVID-19, un nou ghid util angajatorilor din România, publicat de CECCAR

Optimizarea costurilor salariale în contextul crizei de COVID-19, un nou ghid util angajatorilor din România, publicat de CECCAR

În contextul actual, în care majoritatea angajatorilor sunt afectaţi din cauza pandemiei, se pune serios problema lipsei de fonduri disponibile pentru a suporta costurile salariale. Impactul este şi mai mare pentru societăţile îndatorate, care nu au suficiente lichidităţi să reziste fără ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Coronavirus – Implicații pentru business. Profesionistul contabil, consilier în afaceri

Ghid destinat profesioniştilor contabili: Coronavirus – Implicaţii pentru business. Profesionistul contabil, consilier în afaceri

Conştienţi de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniştii contabili membri CECCAR, suntem în prima linie în luptă cu efectele economice ale coronavirus şi pentru identificarea soluţiilor de vindecare rapidă a afacerii dumneavoastră. În acest context, CECCAR ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Opțiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forța de muncă

Ghid destinat profesioniştilor contabili: Opţiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forţa de muncă

Un nou ghid publicat de CECCAR: Opţiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forţa de muncă

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

O nouă ediție revizuită a lucrării Fiscalitate, destinată stagiarilor CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

O nouă ediţie revizuită a lucrării Fiscalitate, destinată stagiarilor CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga ţară

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţia stagiarilor din anul II, semestrul I, o nouă ediţie revizuită, a treia, a lucrării Fiscalitate.Volumul, avându-i ca autori pe Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu şi Radu Ciobanu, este structurat în şapte ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

În atenţia stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediţia a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţia stagiarilor din anul I, semestrul I, o nouă ediţie revizuită, a patra, a lucrării Contabilitate managerială. Volumul, scris de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Ediţiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare şi Finanţe şi management financiar, disponibile la filialele Corpului

Noi ediţii ale publicaţiilor Contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare şi Finanţe şi management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga ţară. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Noi ediţii ale publicaţiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate şi raportare financiară şi Contabilitatea altor tipuri de entităţi

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţia stagiarilor ediţiile revizuite ale publicaţiilor Contabilitate şi raportare financiară şi Contabilitatea altor tipuri de entităţi. Noile ediţii (a III-a pentru fiecare lucrare) au fost actualizate ca urmare a modificărilor legislative în domeniu, astfel încât să asigure o pregătire teoretică şi practică solidă stagiarilor Corpului.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Ca parte a activităţii sale de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaţionale, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pune la dispoziţie versiunea în limba română a Ghidului privind misiunile ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

CECCAR, prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple şi studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Codul etic internaţional pentru profesioniştii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pune la dispoziţia membrilor, potenţialilor membri şi altor părţi interesate ediţia 2018 a Codului etic internaţional pentru profesioniştii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

Ca parte a strategiei prioritare de dezvoltare a parteneriatului dintre profesioniştii contabili şi mediul de afaceri, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a lansat, cu prilejul Săptămânii antreprenoriatului – CECCAR, ce a avut loc în perioada 18-22 noiembrie ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Publicaţia Expertiză contabilă, disponibilă acum şi în format electronic

Expertiză contabilă, publicaţie destinată îndeosebi stagiarilor din anul III, este disponibilă acum şi în format electronic, pe site-ul Librăriei CECCAR.Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din Bucureşti, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Fiscalitate avansată – o nouă publicaţie de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga ţară

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) lansează o nouă publicaţie destinată stagiarilor, Fiscalitate avansată, volumul fiind disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga ţară, la preţul de 30 de lei. Programul de stagiu al CECCAR ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Managementul performanţei, o nouă publicaţie care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pune la dispoziţia stagiarilor o nouă publicaţie de mare utilitate – Managementul performanţei. Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian şi Cleopatra Şendroiu, analizează ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Noul standard internaţional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum şi în limba română

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vă pune la dispoziţie un nou material profesional util – o broşură în format electronic ce conţine traducerea în limba română a noului standard emis de Fundaţia IFRS în 2017, IFRS 17 Contracte de asigurare, şi a IFRIC ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.