La început a fost cuvântul...

Solidaritatea și virtuțile comunicării

Solidaritatea și virtuțile comunicării

Mai ales în împrejurările actuale este extrem de important să se enunțe și să se concretizeze teme de cel mai larg interes public, astfel încât să fie inteligibile și percutante, inclusiv prin respectarea exigențelor impuse de regulile lingvistice și de principiile logice. Este, însă, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Curier legislativ

ANAF: Proiect de ordin privind aprobarea formularului pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere

ANAF: Proiect de ordin privind aprobarea formularului pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat luni, 4 mai a.c., proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020, Partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului (HG) nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 110/2017 privind Programul ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

MFP: Aplicarea unor măsuri fiscale adoptate pe perioada stării de urgență

MFP: Aplicarea unor măsuri fiscale adoptate pe perioada stării de urgență

Ministerul Finanțelor Publice a emis vineri, 24 aprilie a.c., un comunicat de presă privind aplicarea unor măsuri fiscale adoptate pe perioada stării de urgență. Informații despre declararea obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic au fost prezentate și joi, 23 aprilie, într-un articol publicat în revista noastră, conținând precizări ale MFP și ANAF, rezultate în urma discuțiilor cu reprezentanții CECCAR.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Șomaj tehnic – Declarația 112

Șomaj tehnic – Declarația 112

Precizări privind declararea și plata obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic, rezultate ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții ANAF. Potrivit art. XI alin. (7) din OUG nr. 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, termenul de plată și declarare a obligațiilor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Monografie contabilă și precizări de natură fiscală. Înregistrările specifice bonificației primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor

Monografie contabilă și precizări de natură fiscală. Înregistrările specifice bonificației primite pentru plata până la data de 25 aprilie 2020 a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor

Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa

Prezenta monografie reprezintă opinia autorilor și are aplicabilitate sub rezerva nemodificării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare în prezent. În această perioadă dificilă pentru multe societăți comerciale, sprijinul venit din partea autorităților fiscale prin adoptarea ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

S-au aprobat criteriile de stabilire a federațiilor sportive naționale și cluburilor sportive care beneficiază de măsuri de amânare la plată a serviciilor de utilități sau a chiriei

S-au aprobat criteriile de stabilire a federațiilor sportive naționale și cluburilor sportive care beneficiază de măsuri de amânare la plată a serviciilor de utilități sau a chiriei

CECCAR, Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În Monitorul Oficial nr. 327 din 22 aprilie 2020 s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

OPANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

OPANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

CECCAR, Marcel Vulpoi

În Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa, Radu Ciobanu

În noaptea dinspre 21 spre 22 aprilie a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 325/2020 Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

OPANAF nr. 935/2020. Noul formular 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu, Radu Ciobanu

Printr-un nou ordin, publicat în Monitorul Oficial în data de 21 aprilie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat formularul 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Este vorba despre Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Expertiza și auditul afacerilor

Organizarea contabilității în cadrul entităților din domeniul producției (II)

Organizarea contabilității în cadrul entităților din domeniul producției (II)

CECCAR

Rezumat: Producția este activitatea care susține o dezvoltare durabilă a societății, motiv pentru care organizarea riguroasă a contabilității reprezintă un obiectiv important al managerului oricărei firme care activează în domeniu. În acest articol prezentăm aspecte relevante cu privire ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Considerații privind tratamentul contabil aplicat investițiilor imobiliare (II)

Considerații privind tratamentul contabil aplicat investițiilor imobiliare (II)

CECCAR

Articolul prezintă teoretic și practic aspecte referitoare la tratamentul contabil privind investițiile imobiliare, potrivit reglementărilor contabile din România, atât cele care pun în practică prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013, cât și cele conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Astfel, sunt tratate recunoașterea și evaluarea inițială a investițiilor imobiliare, evaluarea după recunoaștere – modelul bazat pe cost și cel bazat pe valoarea justă, transferul și cedarea acestora. În unele cazuri este prezentat și tratamentul fiscal potrivit reglementărilor fiscale din țara noastră

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Declarația unică aferentă anului 2020

Declarația unică aferentă anului 2020

CECCAR

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 prezintă modelul, conținutul și modalitatea de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Prin intermediul acestui formular, persoanele fizice declară impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2019, precum și impozitul pe veniturile estimate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2020. Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care obțin, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal, precum și de persoanele fizice care nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Articolul prezintă exemplificări referitoare la modalitatea de completare a declarației unice și mecanismul impozitării veniturilor și contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice care realizează alte venituri decât cele de natură salarială.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Direct de la sursă

Proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ vine în sprijinul societății în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19. 105 noi locuri de muncă vor fi create

Proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ vine în sprijinul societății în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19. 105 noi locuri de muncă vor fi create

Toate statele lumii se confruntă, în contextul pandemiei de COVID-19, cu o contracție semnificativă a activității economice. Răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivel mondial a adus o serie de modificări semnificative în societate, România fiind afectată și ea. Sistarea parțială sau totală ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Solicitările pentru șomaj tehnic aferente lunii aprilie, exclusiv pe platforma www.aici.gov.ro

Solicitările pentru șomaj tehnic aferente lunii aprilie, exclusiv pe platforma www.aici.gov.ro

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că începând cu data de 1 mai a.c. solicitările de sprijin pentru șomaj tehnic aferente lunii aprilie se vor efectua exclusiv pe platforma www.aici.gov.ro. Cele două ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 27 aprilie 2020

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 27 aprilie 2020

La 20 Aprilie a.c., zece asociații din sectorul financiar au trimis o scrisoare către Comisarul Paolo Gentiloni în care solicită amânarea obligațiilor de raportare a informațiilor privind plățile transfrontaliere până în 2021. DAC6 (Directiva UE 822/2018) a fost aprobată în martie 2018 și prevede ca intermediarii fiscali să raporteze toate schemele de planificare fiscală transfrontalieră agresivă proiectate către autoritățile fiscale.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Violeta Alexandru: Încurajăm angajații care au fost chemați la muncă de angajatori pe perioada șomajului tehnic să sesizeze Inspectoratele Teritoriale de Muncă

Violeta Alexandru: Încurajăm angajații care au fost chemați la muncă de angajatori pe perioada șomajului tehnic să sesizeze Inspectoratele Teritoriale de Muncă

Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a făcut vineri, 24 aprilie a.c., o declarație de presă cu privire la persoanele sprijinite prin șomaj tehnic în perioada 16-31 martie a.c. Potrivit declarațiilor, un bilanț intermediar aferent perioadei amintite arată că peste 600.000 de români au fost ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Florin Cîțu: Platforma IMM Invest România va fi funcțională de marți, 28 aprilie

Florin Cîțu: Platforma IMM Invest România va fi funcțională de marți, 28 aprilie

Luni, 27 aprilie a.c., ministrul finanțelor publice, Florin Cîțu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că începând de marți, 28 aprilie, ora 9.00, platforma IMM INVEST România va fi funcțională și „toți cei care doresc să beneficieze de linii de credit pentru investiții/capital de lucru ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Sondaj CNIPMMR: 30% dintre antreprenori estimează o diminuare a cifrei de afaceri cu peste 70% în urma instituirii stării de urgenţă

Sondaj CNIPMMR: 30% dintre antreprenori estimează o diminuare a cifrei de afaceri cu peste 70% în urma instituirii stării de urgență

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat, în perioada 14-21 aprilie, un sondaj cu privire la efectele muncii la domiciliu și necesitatea reîntoarcerii personalului în unitățile de producție. Demersul și-a propus să analizeze modul în ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Un nou instrument pentru susținerea digitalizării afacerilor românești: platforma online Google pentru IMM-uri

Un nou instrument pentru susținerea digitalizării afacerilor românești: platforma online Google pentru IMM-uri

Google a lansat un site cu instrumente și consultanță gratuite pentru întreprinderile mici și mijlocii, sub numele „Google pentru IMM-uri” și disponibil la adresa: www.events.withgoogle.com. „Noua platformă, care are și suportul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Breviar statistic

În 2019, populația activă a României era de 9,033 milioane de persoane

În 2019, populația activă a României era de 9,033 milioane de persoane

În anul 2019, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în creștere față de anul anterior cu 1,0 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Ca și în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbați ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

În primele două luni, deficitul de cont curent a atins 325 milioane euro, iar datoria externă a crescut cu 4,748 miliarde euro

În primele două luni, deficitul de cont curent a atins 325 milioane euro, iar datoria externă a crescut cu 4,748 miliarde euro

În perioada ianuarie-februarie 20209, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 325 milioane euro, comparativ cu 176 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2019, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). În structură, balanța bunurilor a consemnat ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

ANCPI: Peste 48.300 tranzacții imobiliare, în luna martie

ANCPI: Peste 48.300 tranzacții imobiliare, în luna martie

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că, în luna martie, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 48.379 de imobile, cu 1.192 mai puține față de luna februarie 2020. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul contractelor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,2% în martie

Rata anuală a inflației în UE, 1,2% în martie

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 0,7% în martie, în scădere comparativ cu 1,2% luna precedentă, și de 1,2% în Uniunea Europeană, de asemenea, în declin față de 1,6% în luna anterioară, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), informează Agerpres. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Conectarea la era digitală

SRI avertizează asupra unei campanii malware de furt de credențiale bancare

SRI avertizează asupra unei campanii malware de furt de credențiale bancare

Serviciul Român de Informații (SRI) avertizează, printr-un comunicat, că în contextul asociat pandemiei de SARS-CoV-2 a fost identificată o campanie de distribuire de malware care vizează furtul de credențiale bancare de pe terminalele mobile ale utilizatorilor. Potrivit ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Platformă globală privind gestionarea crizei din educație provocată de COVID-19

Platformă globală privind gestionarea crizei din educație provocată de COVID-19

UNICEF și compania Microsoft au anunțat extinderea unei platforme educaționale globale pentru a permite copiilor și tinerilor afectați de COVID-19 să continue să studieze acasă. „Pașaportul educațional este rezultatul unui parteneriat încheiat între UNICEF, Microsoft și Universitatea Cambridge, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Visa: Recomandări pentru cumpărături online în siguranță

Visa: Recomandări pentru cumpărături online în siguranță

Valoarea medie a unei tranzacții online cu cardurile Visa din România a crescut cu 10% în martie față de aceeași perioadă din 2019, a anunțat compania de tehnologii digitale de plată. „Cele mai mari creșteri ale tranzacțiilor online au putut fi observate în cazul restaurantelor (+524%), ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Roza vânturilor

O nouă emisiune de mărci poștale, având ca temă Aviația – Aeromfila 2020

O nouă emisiune de mărci poștale, având ca temă Aviația – Aeromfila 2020

Romfilatelia a introdus în circulație, la 23 aprilie, emisiunea de mărci poștale Aeromfila 2020, având ca temă Aviația. Inițiativa a avut loc în contextul împlinirii a 100 de ani de când, la inițiativa diplomatului Nicolae Titulescu, în timpul Conferinței de la Trianon - la 23 aprilie 1920 ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Comisia Europeană: Indicaţiile geografice reprezintă un tezaur european în valoare de 75 miliarde euro

Comisia Europeană: Indicațiile geografice reprezintă un tezaur european în valoare de 75 miliarde euro

Produsele agroalimentare și băuturile protejate de Uniunea Europeană ca „indicații geografice” (IG) reprezintă o valoare a vânzărilor de 74,76 miliarde de euro, se arată într-un studiu publicat de Comisia Europeană, citat de Agerpres. Peste o cincime din această sumă provine din exporturile ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Fotografia de presă a anului: Straigh Voice, a japonezului Yasuyoshi Chiba

Fotografia de presă a anului: Straigh Voice, a japonezului Yasuyoshi Chiba

Organizația World Press Photo a anunțat rezultatele celei de-a 63-a ediții anuale a concursului pe care îl dedică fotografiei de presă. Juriul competiției a declarat imaginea surprinsă de japonezul Yasuyoshi Chiba, „Straigh Voice”, drept Fotografia de presă a anului, informează Mediafax. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Berea ar putea să îşi piardă efervescenţa deoarece pandemia reduce livrările de CO2

Berea ar putea să își piardă efervescența deoarece pandemia reduce livrările de CO2

Diminuarea livrărilor de dioxid de carbon de la instalațiile de producția a etanolului a dat naștere la îngrijorări cu privire la apariția unei crize de aprovizionare cu bere, băuturi răcoritoare și apă minerală în SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres. Berarii și producătorii de ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Document

Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

După cum am mai anunțat, Comisia Europeană, în cooperare cu președintele Consiliului European, a prezentat o foaie de parcurs europeană pentru ridicarea treptată a măsurilor de izolare luate în urma pandemiei cauzate de coronavirus. Potrivit reprezentanților Executivului comunitar, „revenirea ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Comentariul ediției

Cei trei „R” esențiali: Regândire, Relaxare, Relansare

Cei trei „R” esențiali: Regândire, Relaxare, Relansare

Teodor Brateș

Dorința firească de a se reveni la normal în toate componentele vieții personale, familiale și publice, în toate sferele de activitate, a adus în prim-planul preocupărilor cei trei R esențiali – Regândire, Relaxare, Relansare. În condițiile actuale, cele trei obiective au, deopotrivă, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Cariere. Drumul spre performanță

„Cunoașterea permanentă a realităților economice, a legislației, capacitatea de a anticipa efectele actului managerial al clienților – cerințe de bază ale profesiei noastre”

„Cunoașterea permanentă a realităților economice, a legislației, capacitatea de a anticipa efectele actului managerial al clienților – cerințe de bază ale profesiei noastre”

Interviu cu dr. ec. Ion Stroescu, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Vâlcea: „ Am absolvit cursurile Facultății de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 1981. În anii 1981-1985 am lucrat ca economist la IUA Slatina, iar în perioada 1986-1995 ca economist, șef serviciu aprovizionare, desfacere și transporturi, respectiv director comercial la Întreprinderea nr. 3 Băbeni – Uzina Mecanică Băbeni.”

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Eveniment

Farmecul discret al normalității

Farmecul discret al normalității

Alexandra Rizea

Ceea ce, până nu demult, reprezenta o simplă, o banală obișnuință, a căpătat, în prezent, semnificația unor adevărate evenimente. Bunăoară, mii și mii de oameni treceau zilnic pe lângă diverse zone și puncte turistice (parcuri, edificii arhitecturale de excepție, monumente istorice, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Analize și sinteze

Studiu: Măsurile de izolare ar putea afecta un sfert dintre locurile de muncă în Europa

Studiu: Măsurile de izolare ar putea afecta un sfert dintre locurile de muncă în Europa

Aproximativ 60 de milioane de lucrători europeni vor avea locurile de muncă afectate de măsurile de izolare impuse de majoritatea țărilor europene, de la scăderea salariilor și până la concedieri, indică un studiu publicat de Institutul Global McKinsey (MGI), transmite AFP, citată de Agerpres. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Studiu: Piaţa spaţiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021

Studiu: Piața spațiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021

Un sfert dintre chiriașii din piața de birouri se așteaptă să își reia activitatea începând cu luna mai, în timp ce peste două treimi (67%) cred că acest lucru se va întâmpla pe perioada verii, relevă un studiu publicat de agenția de consultanță imobiliară Colliers International, citat ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Lumea în care trăim

ACEA: Vânzările auto în Europa au scăzut cu 51,8% în martie, din cauza pandemiei

ACEA: Vânzările auto în Europa au scăzut cu 51,8% în martie, din cauza pandemiei

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie și țările EFTA) au scăzut cu 51,8% în martie, în urma restricțiilor impuse pentru limitarea extinderii pandemiei de COVID-19, a anunțat Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citată de Reuters, informează ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

UE, principalul donator mondial de asistență oficială pentru dezvoltare, cu 75,2 miliarde de euro în 2019

UE, principalul donator mondial de asistență oficială pentru dezvoltare, cu 75,2 miliarde de euro în 2019

Conform cifrelor preliminare publicate de Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare (CAD) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) colectivă din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre s-a ridicat la 75,2 miliarde de ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Vânzările online continuă să crească pentru companiile din Uniunea Europeană

Vânzările online continuă să crească pentru companiile din Uniunea Europeană

Companiile din Uniunea Europeană sunt din ce în ce mai dependente de vânzările online, cu scopul de a-și maximiza profiturile, iar în 2018 aproximativ 17% din firmele din UE au raportat vânzări online de cel puțin 1% din cifra lor de afaceri, un procentaj similar cu cel din 2016 și 2017, dar ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Raport: Consumul de vin în UE ar urma să scadă la 108 milioane hectolitri anul acesta, din cauza restricţiilor pentru stoparea pandemiei

Raport: Consumul de vin în UE ar urma să scadă la 108 milioane hectolitri anul acesta, din cauza restricțiilor pentru stoparea pandemiei

Pandemia de coronavirus (Covid-19) provoacă dificultăți fără precedent pentru sectorul agroalimentar al UE. Acest sector răspunde și se adaptează noilor circumstanțe cu eficiență, susținut de măsurile adoptate de Comisia Europeană, se arată într-un raport publicat de Executivul comunitar, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

FMI: Coronavirusul va paraliza economia Asiei, o premieră în ultimii 60 de ani

FMI: Coronavirusul va paraliza economia Asiei, o premieră în ultimii 60 de ani

Economia Asiei va înregistra o creștere zero în acest an, pentru prima dată în ultimii 60 de ani, a apreciat Fondul Monetar Internațional, într-un raport referitor la regiunea Asia-Pacific, informează Reuters, citată de Agerpres. Chiar dacă stagnarea preconizată de FMI pentru regiunea Asia-Pacific ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Austria a închis toate termocentralele pe bază de cărbune

Austria a închis toate termocentralele pe bază de cărbune

Austria a închis, la mijlocul lunii aprilie a.c., ultima sa termocentrală care funcționa pe bază de cărbune, o etapă simbolică în strategia acestei țări care intenționează ca, în anul 2030, să producă întreaga energie electrică din surse regenerabile, transmite AFP, citată de Agerpres. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

PAM: Numărul global al persoanelor afectate de foamete s-ar putea dubla din cauza pandemiei

PAM: Numărul global al persoanelor afectate de foamete s-ar putea dubla din cauza pandemiei

Numărul persoanelor afectate de nesiguranță alimentară acută ar putea să se dubleze în acest an și să ajungă la 265 de milioane din cauza efectelor economice negative provocate de pandemia de COVID-19, potrivit unui raport publicat de Programul Alimentar Mondial (PAM), o agenție specializată ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Publicații de specialitate

Ghid privind raportarea financiară în cazul entităților care aplică IFRS, în contextul crizei generate de coronavirus

Ghid privind raportarea financiară în cazul entităților care aplică IFRS, în contextul crizei generate de coronavirus

În România, doar anumite entități pot utiliza în contabilitatea curentă Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Printre acestea se numără societățile listate pe o piață reglementată, instituțiile de credit, societățile de asigurare, anumite companii cu capital de ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid privind raportarea financiară conform reglementărilor contabile naționale, în contextul crizei generate de coronavirus

Ghid privind raportarea financiară conform reglementărilor contabile naționale, în contextul crizei generate de coronavirus

Ceea ce ar fi putut fi un caz izolat generat de un virus inedit s-a transformat în câteva luni într-o criză globală care atinge aproape fiecare latură a vieții moderne. Rapiditatea cu care s-a răspândit la nivel mondial este generată, în mare măsură, de complexitatea și interdependența ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Un nou ghid destinat profesioniștilor contabili, lansat de CECCAR: Expertul contabil – Facilități, oportunități și bune practici pentru continuarea activității profesionale în contextul crizei de coronavirus

Un nou ghid destinat profesioniștilor contabili, lansat de CECCAR: Expertul contabil – Facilități, oportunități și bune practici pentru continuarea activității profesionale în contextul crizei de coronavirus

Conștienți de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniștii contabili membri ai CECCAR, suntem în prima linie în lupta cu efectele economice ale coronavirusului, pentru identificarea soluțiilor de refacere rapidă a clienților noștri. Înainte de toate, însă ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid privind măsurile fiscale adoptate în contextul crizei generate de coronavirus

Ghid privind măsurile fiscale adoptate în contextul crizei generate de coronavirus

În această perioadă dificilă pentru noi toți, sprijinul venit din partea autorităților fiscale prin adoptarea de măsuri economice și fiscal-bugetare este foarte important. Ce măsuri procedural-fiscale de susținere avem, însă, la dispoziție în acest interval în care lupta împotriva efectelor ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Optimizarea costurilor salariale în contextul crizei de COVID-19, un nou ghid util angajatorilor din România, publicat de CECCAR

Optimizarea costurilor salariale în contextul crizei de COVID-19, un nou ghid util angajatorilor din România, publicat de CECCAR

În contextul actual, în care majoritatea angajatorilor sunt afectați din cauza pandemiei, se pune serios problema lipsei de fonduri disponibile pentru a suporta costurile salariale. Impactul este și mai mare pentru societățile îndatorate, care nu au suficiente lichidități să reziste fără ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Coronavirus – Implicații pentru business. Profesionistul contabil, consilier în afaceri

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Coronavirus – Implicații pentru business. Profesionistul contabil, consilier în afaceri

Conștienți de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniștii contabili membri CECCAR, suntem în prima linie în luptă cu efectele economice ale coronavirus și pentru identificarea soluțiilor de vindecare rapidă a afacerii dumneavoastră. În acest context, CECCAR ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Opțiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forța de muncă

Ghid destinat profesioniștilor contabili: Opțiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forța de muncă

Un nou ghid publicat de CECCAR: Opțiunile firmelor în contextul pandemiei de coronavirus. Cum gestionăm forța de muncă

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

O nouă ediție revizuită a lucrării Fiscalitate, destinată stagiarilor CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

O nouă ediție revizuită a lucrării Fiscalitate, destinată stagiarilor CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor din anul II, semestrul I, o nouă ediție revizuită, a treia, a lucrării Fiscalitate.Volumul, avându-i ca autori pe Adriana Florina Popa, Mirela Păunescu și Radu Ciobanu, este structurat în șapte ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

În atenția stagiarilor: lucrarea Contabilitate managerială, ediția a IV-a, revizuită, este disponibilă la filialele Corpului

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor din anul I, semestrul I, o nouă ediție revizuită, a patra, a lucrării Contabilitate managerială. Volumul, scris de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Edițiile revizuite ale volumelor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, disponibile la filialele Corpului

Noi ediții ale publicațiilor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară. ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor edițiile revizuite ale publicațiilor Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități. Noile ediții (a III-a pentru fiecare lucrare) au fost actualizate ca urmare a modificărilor legislative în domeniu, astfel încât să asigure o pregătire teoretică și practică solidă stagiarilor Corpului.

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor CECCAR, disponibil acum în limba română

Ca parte a activității sale de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziție versiunea în limba română a Ghidului privind misiunile ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR a publicat lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate ediția 2018 a Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

CECCAR a lansat ghidul Investitor în România

Ca parte a strategiei prioritare de dezvoltare a parteneriatului dintre profesioniștii contabili și mediul de afaceri, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat, cu prilejul Săptămânii antreprenoriatului – CECCAR, ce a avut loc în perioada 18-22 noiembrie ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Publicația Expertiză contabilă, disponibilă acum și în format electronic

Expertiză contabilă, publicație destinată îndeosebi stagiarilor din anul III, este disponibilă acum și în format electronic, pe site-ul Librăriei CECCAR.Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Fiscalitate avansată – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) lansează o nouă publicație destinată stagiarilor, Fiscalitate avansată, volumul fiind disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 de lei. Programul de stagiu al CECCAR ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Managementul performanței, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția stagiarilor o nouă publicație de mare utilitate – Managementul performanței. Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Cleopatra Șendroiu, analizează ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vă pune la dispoziție un nou material profesional util – o broșură în format electronic ce conține traducerea în limba română a noului standard emis de Fundația IFRS în 2017, IFRS 17 Contracte de asigurare, și a IFRIC ...

Nr. 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.